De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Het landelijk landschap. 2.1 Landschappelijke kenmerken Landbouw Bebouwd 2.1 Bodemgebruik België (%) 2.2 Bos 2.3 Natuur Landbouw = groot / klein deel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Het landelijk landschap. 2.1 Landschappelijke kenmerken Landbouw Bebouwd 2.1 Bodemgebruik België (%) 2.2 Bos 2.3 Natuur Landbouw = groot / klein deel."— Transcript van de presentatie:

1 2 Het landelijk landschap

2 2.1 Landschappelijke kenmerken Landbouw Bebouwd 2.1 Bodemgebruik België (%) 2.2 Bos 2.3 Natuur Landbouw = groot / klein deel van de grondoppervlakte 27

3 2.4 2.5 2.6 Overwegende landschapselementen natuurlijkemenselijke 2.1 Landschappelijke kenmerken 27

4 2.6 landschapselementen 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 1 = weide 2 = akker 3 = landweg 4 = landbouwbedrijf 5 = geploegde akker 2.1 Landschappelijke kenmerken 27

5 2727 Veel open ruimte, weinig bebouwing, Op de topografische kaart: verspreide bebouwing.

6 = landschap waar uitzicht weinig belemmerd wordt door begroeiing (bomen, struiken, hagen) Open ruimte ingenomen door akkers, weiland. 2.4 landschap open / gesloten Een open landschap 2.1 Landschappelijke kenmerken 28

7 2.4 Landelijk landschap = cultuurlandschap = natuurlandschap 2.1 Landschappelijke kenmerken 27

8 2.8 open ruimte 2.1 Landschappelijke kenmerken 282.9 bebouwde ruimte open ruimte

9 2.82.9 Landschapselementen in de open ruimte: = akkers = weiden = boerderijen 2.1 Landschappelijke kenmerken 28

10 Landelijk landschap gebouwen veel / weinig groen percelen groot / klein bevolking dicht- / dunbevolkt bebouwing verspreid / geconcentreerd 2.1 Landschappelijke kenmerken 28

11 Typische bebouwing = boerderij, hoeve 1 2 3 2.11 2.1 Landschappelijke kenmerken 28stal schuur/loods woning 4serres Waarin verschilt het uitzicht van beide bedrijven? 2.10= gericht op veeteelt, 2.11= glascultuur Welke gebouwen zijn aangeduid?

12 Typische machines tractoroogstmachines ploeg ploeg 2.1 Landschappelijke kenmerken 28

13 292.18 Grootste oppervlakte landbouwgronden: 1. Akkerland 2. Weiden grasland 3. Andere

14 2.1 Landschappelijke kenmerken 292.15 2.17 2.16 akkerland weiden groententeelt Welke landbouwgronden herken je? 2.18 akkerland 2.19 fruitteelt

15 Niet alleen akkerland, weiden, gewassen,… maar ook: 2.21 afwateringskanaal 2.20 landweg 2.22 serres29 2.1 Landschappelijke kenmerken Bodemgebruik = gewassen, weiden, serres, landwegen, stallen, loodsen,…

16 Het dorp = landelijke woonkern 2.23 2.24 Dorpscentrum29 2.2 Functies en belang landelijk landschap Inwoners: Bebouwing: Bebouwde oppervlakte: weinig laagbouw,aaneengesloten kleine dorpskern

17 wonen handel diensten landbouw toerisme cultuurhistorisch administratie tewerkstelling energievoorziening voedselvoorziening recreatie30 2.2 Functies en belang landelijk landschap Kies uit: ambachtelijk

18 2.28 wonen diensten landbouw toerisme tewerkstelling energievoorziening voedselvoorziening recreatie30 2.2 Functies en belang landelijk landschap Kies uit: cultuurhistorisch ambachtelijk

19 2.29 diensten landbouw tewerkstelling energievoorziening voedselvoorziening recreatie30 2.2 Functies en belang landelijk landschap Kies uit: cultuurhistorisch ambachtelijk

20 2.32 landbouw cultuurhistorisch energievoorziening voedselvoorziening ambachtelijk recreatie30 2.2 Functies en belang landelijk landschap Kies uit:

21 2.33 2.34 energievoorziening voedselvoorziening ambachtelijk recreatie30 2.2 Functies en belang landelijk landschap Kies uit:

22 2.36 2.35 voedselvoorziening recreatie30 2.2 Functies en belang landelijk landschap Kies uit:

23 Habitat voor planten en dieren 2.3730 2.2 Functies en belang landelijk landschap Trekvogels spotten. Aantrekkelijke landschappen door landbouw

24 2.38 2.39 2.402.41 Lavendelvelden Bloesem boomgaard Bewerkte akker Bloementeelt Aantrekkelijke landschappen door landbouw 31 2.2 Functies en belang landelijk landschap

25  Bed & breakfast Hoevetoerisme Waarom bezoeken toeristen boerderijen?  rust, weg van de stad en de verkeersdrukte 2.2831 2.2 Functies en belang landelijk landschap Aantrekkelijke landschappen door landbouw

26 Behoud van het landelijk landschap is ook belangrijk voor recreatie en toerisme 2.3931 2.2 Functies en belang landelijk landschap Het behoud van het landelijke landschap is niet alleen belangrijk voor de landbouw. Verklaar.

27 2 2 Landelijk landschap 1. Het landelijk landschap is een cultuurlandschap met typische kenmerken: veel open ruimte, verspreide bebouwing, akkers, weiden, dorpen, hoeven……. veel open ruimte, verspreide bebouwing, akkers, weiden, dorpen, hoeven……. 2. Het bodemgebruik door de landbouw is groot: akker, weide, serre, stallen, landweg, boomgaard, schuur. akker, weide, serre, stallen, landweg, boomgaard, schuur. 3. Functies van het landelijk landschap: wonen, landbouw, diensten, energievoorziening, recreatie, toerisme, ambachten, voedselvoorziening, cultuurhistorisch erfgoed. wonen, landbouw, diensten, energievoorziening, recreatie, toerisme, ambachten, voedselvoorziening, cultuurhistorisch erfgoed. 1. Het landelijk landschap is een cultuurlandschap met typische kenmerken: veel open ruimte, verspreide bebouwing, akkers, weiden, dorpen, hoeven……. veel open ruimte, verspreide bebouwing, akkers, weiden, dorpen, hoeven……. 2. Het bodemgebruik door de landbouw is groot: akker, weide, serre, stallen, landweg, boomgaard, schuur. akker, weide, serre, stallen, landweg, boomgaard, schuur. 3. Functies van het landelijk landschap: wonen, landbouw, diensten, energievoorziening, recreatie, toerisme, ambachten, voedselvoorziening, cultuurhistorisch erfgoed. wonen, landbouw, diensten, energievoorziening, recreatie, toerisme, ambachten, voedselvoorziening, cultuurhistorisch erfgoed.

28 1. Een landelijk landschap herkennen en beschrijven naar uitzicht en functies. 2. Kenmerken van een landelijk landschap op beeld- en kaartmateriaal herkennen en verwoorden. 3. Het landelijk landschap waarderen en respecteren als een duurzaam bezit. BodemgebruikBodemgebruik 2 2 Landelijk landschap


Download ppt "2 Het landelijk landschap. 2.1 Landschappelijke kenmerken Landbouw Bebouwd 2.1 Bodemgebruik België (%) 2.2 Bos 2.3 Natuur Landbouw = groot / klein deel."

Verwante presentaties


Ads door Google