De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Landbouwlandschappen. Productie van een bedrijf Teeltdiagram landbouwtype aard productie, teelten bodemgebruik = 1% totale oppervlakte 32 3.1 Landbouwtypes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Landbouwlandschappen. Productie van een bedrijf Teeltdiagram landbouwtype aard productie, teelten bodemgebruik = 1% totale oppervlakte 32 3.1 Landbouwtypes."— Transcript van de presentatie:

1 3 Landbouwlandschappen

2 Productie van een bedrijf Teeltdiagram landbouwtype aard productie, teelten bodemgebruik = 1% totale oppervlakte 32 3.1 Landbouwtypes grasland tarwe gerst aardappelen maïs suikerbieten groenvoeder

3 = landbouwtype waarbij gewassen verbouwd worden op akkers 3.2 Grote ondernemingen Klein personeelsbestand 3.3 = arbeidsextensief Veel machines = kapitaalsintensief 32 3.1.1 Akkerbouw

4 3.2 Akkerbouwbedrijf 2 1 3 3 woning akker Landschapselementen akkerbouwbedrijf loods32 3.1.1 Akkerbouw

5 suikerbieten maïs tarwe suikerbieten gras maïs andere32 Teelten1.2.3. tarwe

6 wordt door de mens als voedsel gebruikt Voedingsgewas: Voorbeeld: rogge 32 3.1.1 Akkerbouw

7 wordt door de mens als voedsel gebruikt Voedingsgewas: dienst als veevoeder Voedergewas: Voorbeeld: gierst 32 3.1.1 Akkerbouw

8 wordt door de mens als voedsel gebruikt Voedingsgewas: Voorbeeld: gerst  bierproductie wordt in een fabriek verwerkt Industriegewas:32 3.1.1 Akkerbouw dienst als veevoeder Voedergewas:

9 voeding brood dierenvoeder dierenvoedersuikerfabriek textiel voedselgewasvoedergewasindustriegewas32 3.1.1 Akkerbouw 3.4 aardappelen 3.5 voederbieten 3.6 vlas 3.7 tarwe 3.8 maïs 3.9 suikerbiet voedselgewasvoedergewasindustriegewas Bovenste kadertjes: soort gewas, onder foto’s gebruik.

10 3.1.2 Veeteelt = landbouwtype gericht op de teelt van dieren arbeidsintensieve veeteelt = groot aantal dieren / kleine oppervlakte vraagt veel arbeidstijd 3.1133

11 Dieren worden gans jaar op stal gehouden (hokdieren) Niet-grondgebonden veeteelt Bedrijven produceren als een fabriek = Bio-industrie 33 3.1.2 Veeteelt

12 2 1 akker weiland loods/schuur stal 3.12 3 433 4 Landschapselementen?

13 Bodemgebruik ? 1. grasland 2. maïs 3. voederbiet 33 3.1.2 Veeteelt

14 3.13 melkveepluimvee slachtvee (rund) schapen slachtvee (varkens) niet-grondgebonden veeteelt 3.14 3.15 3.163.173.1833 3.1.2 Vormen van veeteelt Vormen van veeteelt (schapen, slachtvee(runderen), pluimvee, niet-grondgebonden veeteelt, slachtvee(varkens), melkvee)

15 fruitteelt groententeelt Tuinbouw = landbouwtype waarbij teelten worden geproduceerd in: 3.21 Serre sierteelt Volle grond 34 3.1.3 Tuinbouw

16 = een vorm van landbouw die heel wat arbeid vraagt: = arbeidsintensief Bewerken 1 ha tuinbouwgewas = 40 ha graangewas34 3.1.3 Tuinbouw

17 Glascultuur: productie = modern en efficiënt verwarmingverlichtingklimaatregeling Kapitaalsintensief34 3.1.3 Tuinbouw

18 Bodemgebruik? 1. sla 2. kool 3. komkommer 34 3.1.3 Tuinbouw

19 aardappelteeltfruitteelt tarweteeltgroententeelt akkerbouw tuinbouw volle grond arbeidsextensiefarbeidsintensief grote percelen kleine percelen voedings- en voedergewassen voedings- en voedergewassen groenten (sla, komkommer) fruit, sierteelten Onderscheid tussen 34 3.1.3 Tuinbouw

20 Seizoenarbeid= fruitoogst druivenoogst34 tijdelijke tewerkstelling tijdens het oogstseizoen

21 groenteteelt Productie tuinbouwbedrijven groenteteelt, fruitteelt, serreteelt, sierteelt (bloemen, struiken). 3.243.253.26 3.283.27 fruitteelt sierteelt (struik) sierteelt (bloemen) groenteteeltserreteelt 3.2934 3.1.3 Tuinbouw

22 = veeteelt en akkerbouw in 1 bedrijf = veeteelt en tuinbouw in 1 bedrijf 35 3.1.4 Gemengde landbouw weide + vee akker serres

23 3.33 Landschapselementen 1. weide 2. akker 3. stal 4. silo 35 3.1.4 Gemengde landbouw 2 3 4 1 3 2

24 Bodemgebruik 35 3.1.4 Gemengde landbouw 3.32 akkers en weiden 2 3 1 grasland maïs tarwe

25 Uitzicht landbouwlandschap staat dicht bij de natuur. De boer zorgt voor het landschap (onderhoud grachten, beemden)35 3.2 Landbouw, milieu en open ruimte

26 3.37 3.363.35 Toenemend ruimtebeslag door: = verlies open ruimte bouw opslagruimte verkavelingen Landbouw- en natuurgronden bedreigd aanleg dokken 35 3.2 Landbouw, milieu en open ruimte

27 Landbouwbedrijven produceren steeds meer. akkerbouw - herbiciden= - pesticiden= - kunstmeststoffen chemische middelen zoals: 36 3.2 Landbouw, milieu en open ruimte onkruidverdelgers bestrijding van insecten

28 - het dierlijk leven: Chemische beschermingsmiddelen - de bodem en ondergrond: Chemische beschermings- middelen komen in voedselketen terecht. Giftige stoffen worden in bodem opgeslagen. Ze dringen door in het grondwater. 36 3.2 Landbouw, milieu en open ruimte Gevolgen voor:

29 Er wordt meer mest verspreid over de akkers. Bodem- en grondwater verontreinigd (nitraten). Intensieve veeteelt Mestoverschotten36 3.2 Landbouw, milieu en open ruimte Gevolgen voor milieu:

30 De vruchtbare gronden worden weggespoeld. Akkerbouwgebieden Tijdens de winter braakliggende gronden 3.4036 3.2 Landbouw, milieu en open ruimte Op de hellingen spoelt de grond weg: bodemerosie. Probleem?

31 kunstmest  compost E.U. en milieuvriendelijke landbouw - subsidies voor productievermindering = minder meststoffen = minder chemicaliën - Betekenis bio-landbouw voor: - de landbouwer: - de consument: biobestrijdingsmiddelen betere kwaliteit, wel duurdere producten 36 3.2 Landbouw, milieu en open ruimte leert nieuwe technieken

32 7.1.1 Natuurlandschappen OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken Landschappelijke verschillen 3.56 POLDERS 3.43 Kempen 3.44 Zandleemstreek 3.42 Polders 37 3.46 Ardennen

33 het reliëf 7.1.1 Natuurlandschappen OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken 37 Landschappelijke verschillen in het landbouwlandschap door:

34 de bodem 7.1.1 Natuurlandschappen OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken 37

35 de aard van de teelten 7.1.1 Natuurlandschappen OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken 37 Landschappelijke verschillen in het landbouwlandschap door:

36 uitzicht bedrijven 7.1.1 Natuurlandschappen OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken 37 Landschappelijke verschillen in het landbouwlandschap door:

37 3.41 LANDBOUWSTREKEN BELGIË 37 OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken

38 Productieomstandigheden en regionale verschillen Waar akkerbouw? 3.41 België: Landbouwstreken 37Waar? Belangrijkste teelten? OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken 3.52 Oogst suikerbieten3.51 TarweSuikerbiet

39 3.41 LANDBOUWSTREKEN BELGIË Productieomstandigheden en regionale verschillen 37 OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken weidelandschap Landbouwtype?

40 3.41 LANDBOUWSTREKEN BELGIË Productieomstandigheden en regionale verschillen37 OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken Gemengde landbouw 3.53 Droge gronden =akkerbouw Vochtige gronden =weiland

41 Tuinbouw 3.41 LANDBOUWSTREKEN BELGIË Productieomstandigheden en regionale verschillen37Teelten? OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken

42 3.41 LANDBOUWSTREKEN BELGIË Productieomstandigheden en regionale verschillen37 Dieren? OPDRACHT 3.1 3.3 Landbouwstreken Gemengde landbouw + niet-grondgebonden veeteelt Gemengde landbouw + niet-grondgebonden veeteelt

43 3 3 Landbouwlandschappen 1. Elementen en kenmerken van landbouwtypes: - akkerbouw: voedings-, voeder- en nijverheidsgewassen. - veeteelt: intensieve, extensieve. - tuinbouw: sierteelt (bloemen) fruitteelt, groenteteelt. - gemengd: combinatie akkerbouw en veeteelt tuinbouw en veeteelt tuinbouw en veeteelt 2.Landbouw en milieuproblemen: - bodemerosie (afspoelen van vruchtbare gronden). - gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. - mestoverschotten. 1. Elementen en kenmerken van landbouwtypes: - akkerbouw: voedings-, voeder- en nijverheidsgewassen. - veeteelt: intensieve, extensieve. - tuinbouw: sierteelt (bloemen) fruitteelt, groenteteelt. - gemengd: combinatie akkerbouw en veeteelt tuinbouw en veeteelt tuinbouw en veeteelt 2.Landbouw en milieuproblemen: - bodemerosie (afspoelen van vruchtbare gronden). - gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. - mestoverschotten.

44 1. Uit beeldmateriaal en teeltdiagram landbouwtypes afleiden. 2. De belangrijkste landschapskenmerken van elk landbouwtype herkennen, verwoorden. 3. Landbouwgebieden op werkkaarten situeren. 4. Milieueffecten en invloeden op het landschap opnoemen die samenhangen met landbouwactiviteiten. bodemgebruik akkerbouw voedingsgewas veevoedergewas industriegewas intensieve/extensieve veeteelt tuinbouw fruitteelt groententeelt teeltdiagram arbeidsintensief arbeidsextensief kapitaalsintensief kapitaalsextensief bodemgebruik akkerbouw voedingsgewas veevoedergewas industriegewas intensieve/extensieve veeteelt tuinbouw fruitteelt groententeelt teeltdiagram arbeidsintensief arbeidsextensief kapitaalsintensief kapitaalsextensief 3 3 Landbouwlandschappen


Download ppt "3 Landbouwlandschappen. Productie van een bedrijf Teeltdiagram landbouwtype aard productie, teelten bodemgebruik = 1% totale oppervlakte 32 3.1 Landbouwtypes."

Verwante presentaties


Ads door Google