De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Aarde: klimaatzones en landschappen Paragraaf 1 t/m 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Aarde: klimaatzones en landschappen Paragraaf 1 t/m 5"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 2 Aarde: klimaatzones en landschappen Paragraaf 1 t/m 5

3 Inhoud – het Middellandse Zeegebied
Kennismaking met het gebied (par. 1) Klimaat (par. 2) Aardbevingen en vulkanisme (par. 3) Landbouw (par. 4) Landdegradatie (par. 5)

4 Veel zontoerisme…

5 Belangrijke rijken

6 Geschiedenis…

7 Maar ook: welvaartsverschillen en conflicten…
Het Middellandse Zeegebied Een gebied van uitersten!

8 Paragraaf 2: Klimaat van het Middellandse Zeegebied
Middellandse Zeeklimaat (mediterraan klimaat) = Cs van het Köppen klimaatsysteem Warme, droge zomers  water tekort Zachte, natte winters  variabele, vaak intensieve neerslag Gevolg: versterkte bodemerosie

9 Bodemerosie De toplaag van de grond wordt meegenomen door
wind, water of ijs Verklaar dat bodemerosie veel voorkomt bij een mediterraan klimaat Bij een mediterraan klimaat valt er weinig neerslag en is de grond droog. Zodra er neerslag valt gebeurt dat in intensieve buien. (stap 1) Droge grond spoelt tijdens hevige buien makkelijk weg. (stap 2)

10 Mediterrane landschappen

11 Mediterrane vegetatie
kurkeikenbos In het middellandse zeegebied vind je vooral planten die goed tegen de droogte kunnen  zoals? De droogte zorgt elk jaar voor flinke bosbranden

12 Paragraaf 3: Aardbevingen en vulkanisme De aardkorst bestaat uit deze platen/schollen

13 Drie soorten plaatbewegingen
Convergente beweging (botsen)  veel bergen - Soms subductie: oceanische plaat schuift onder de continentale plaat  oceanische plaat smelt Divergente beweging (van elkaar af)  veel vulkanen  midoceanische rug Transforme beweging (langs elkaar schuiven)  veel aardbevingen

14 Convergent: subductie

15 Convergent met breuk op oceaanbodem

16 Aardbevingen en vulkanisme
Subductie Veel aardbevingen Aardbevingen in het Middellandse Zeegebied van 1 tot 18 januari 2006

17 Hulp bij boekje par. 1 Classificeren = een indeling maken
Interpreteren = een beredeneerd oordeel geven over de betekenis van een bron

18 Bespreking boekje par. 2 Middellandse zeeklimaat:
Warme, droge zomers  water tekort Zachte, natte winters  variabele, vaak intensieve neerslag Oorzaak: Zomer: hogedrukgebied bij de Azoren en ligging dicht bij de zee Winter: despressies (lage drukgebieden) en liggen dicht bij de zee

19 Bespreking boekje par. 2 Leg uit dat er binnen een jaar een groot verschil is in neerslagintensiteit In de zomer heerst er meestal een hogedrukgebied boven de Middellandse zee, in de winter niet Hierdoor valt er in de zomer weinig en in de winter veel neerslag

20 Bespreking boekje par. 2 Beredeneer dat het verschil in neerslagintensiteit zorgt voor bodemerosie De grond is droog doordat er lange droge periodes zijn. Droge grond spoelt makkelijk weg. Hevige neerslag kan grond makkelijk wegspoelen. Al deze aspecten tezamen zorgen voor bodemerosie

21 Bespreking boekje par. 2 Het veranderen van het landschap door menselijke handen noem je: cultiveren Maak de rest van de paragraaf zelfstandig met behulp van het tekstboek

22 Geomorfologie (landvormen)
Vormen in het landschap ontstaan door gebergtevorming (incl. vulkanisme en aardbevingen) verwering erosie sedimentatie

23 Verwering  afbraak van gesteenten

24 (Geul)erosie  grond wordt door wind, water of ijs afgevoerd

25 Sedimentatie  het ophopen van sedimenten (grind, zand, klei)

26 Opbouw of afbraak? Opbouw
Gebergtevorming door botsen Afrikaanse Plaat en Euraziatische Plaat Alpiene plooiingsgebied Gebergtevorming gaat nog altijd door Afbraak Verwering Erosie Sedimentatie

27 Paragraaf 4: Landbouw (boekje blz. 6)
Tuinbouw in Italië – irrigatie van aardbeien

28 Landbouw in het Middellandse Zeegebied
Landbouw producten: Olijven Wijn (druiven) Tarwe Leg uit waarom juist deze producten?

29 Soorten landbouw - Landbouw is de verzamelnaam voor 
Veeteelt  dieren houden voor melk, eieren, vlees of bont Akkerbouw  verbouwen van gewassen die vaak met behulp van machines geoogst worden Tuinbouw  verbouwen van gewassen die meestal met de hand geoogst worden, vaak zijn de gewassen gebruiksklaar

30 Landbouw traditionele mediterrane landbouw en nomadische veeteelt
intensieve (irrigatie)landbouw Nadelen: - verdroging - verontreiniging - bodemerosie Duurzaam landgebruik  kan altijd doorgaan omdat het de aarde niet uitput - minder water gebruiken - minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest - altijd vegetatie op de bodem

31 Paragraaf 5: Landdegradatie (bij blz. 7 van het boekje)
Waterbalans  de verhouding tussen de hoeveel water dat een gebied ontvangt en verliest Wanneer is de waterbalans negatief?

32 Vormen van landdegradatie
Verdroging Bodemerosie Versnelde bodemerosie Verwoestijning Verzilting Zoek de definities zelf op!

33 Droogte?

34 Droogte

35 Druppelirrigatie Herbebossing


Download ppt "Hoofdstuk 2 Aarde: klimaatzones en landschappen Paragraaf 1 t/m 5"

Verwante presentaties


Ads door Google