De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem Veranderde landschapsvormen & Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem Veranderde landschapsvormen & Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee."— Transcript van de presentatie:

1 P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem Veranderde landschapsvormen & Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee

2 Bodemgebruik Menselijke: Wonen, industrie, recreatie, landbouw Natuurlijke: bossen etc. Bodemgebruik = landgebruik Bodemgebruik bij het MiddellandsZeegbied neemt constant toe. o.a. door toerisme daardoor komt de bodem onder druk te staan.

3 ecosystemen: Bodemdegradatie of bodemsuccessie Ecosystemen: Wat is het verschil tussen complex en eenzijdige ecosystemen? Successie Degradatie

4 Bodemdegradatie of bodemsuccessie 2 • Complex ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur) met een zeer hoge diversiteit aan planten- en diersoorten • Eenzijdig ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur) met een lage diversiteit aan planten- en diersoorten • Wanneer spreek je van een grote of kleine diversiteit? (Waarvan is dit afhankelijk?)

5 Diversiteit • Diversiteit is afhankelijk van de hoeveelheid voedingsstoffen (dynamiek) die er in de bodem te vinden zijn! Eutroof (voedselrijk)Lage div. VoedingsstoffenMesotroof Oligotroof (voedselarm) Hoge div. • Juist voedselarme bodems blijken te zorgen voor een hoge diversiteit (Ieder organisme zijn eigen specialisme om te overleven, vechten voor elke voedingsstof die aanwezig is! Survival of the Fittest. ).

6 Complex ecosysteem of eenzijdig ecosysteem?

7 ecosystemen: Bodemdegradatie of bodemsuccessie Complex ecosystemen = Veel diversiteit Eenzijdige ecosysteem = weinig diversiteit Successie Degradatie

8 Paragraaf 3.2: Een kwetsbaar ecosysteem Veranderde landschapsvormen • Geomorfologie: Wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en verklaren van landschapsvormen • In het Middellands Zeegebied verandert het landschap vooral door: – Veel neerslag winter/ weinig neerslag in zomer – De geologie (aardbevingen/vulkanisme) – Veranderde functie v/d bodem door oa de mens. • Dit leidt tot verwoestijning, erosie, overstromingen en aardverschuivingen dit heeft landdegradatie tot gevolg.

9 Wat leidt tot landdegradatie? (1) • Verwoestijning: verdwijnen van plantengroei door menselijk toedoen (ontbossing door de eeuwen heen) [landdegradatie]. • Grond die ongeschikt is voor akkerbouw wordt gebruikt voor extensieve veeteelt (geitenhouderij) [trance humance]. Dit leidt tot overbeweiding [landdegradatie]. • Afspoeling: Bodemerosie door water (vermindering sponswerking van de bodem). • Aardverschuivingen: Verweringsmateriaal glijdt van een helling in grote hoeveelheden tegelijk.

10 Wat leidt tot landdegradatie? (2) • Verzilting: Toename zoutgehalte van de bodem wat kan leiden tot onvruchtbare bodems. (dit kan komen door onzorg- vuldige irrigatiemethode). • Erosie: uitschurende en tran- sporterende werking van wind, water en ijs.

11 Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee? • Door de eeuwen heen werden de kustgebieden steeds dichter bevolkt. • Vooral de laatste decennia door toerisme. • Door deze verstedelijking + industrialisering + intensivering van de landbouw wordt het ecosysteem van de Middellandse Zee aangetast. • Dit gebeurt door: • Afvallozingen/ meststoffen/ zware metalen  komt in de kringloop van het voedsel. • En niet te vergeten het toerisme zorgt voor aantasting van het ecosysteem. De draagkracht wordt overschreden door de grote hoeveelheid toeristen. • Oplossing: Duurzaam gebruik + Afval tegengaan!!!

12 Verantwoording ppt • In deze powerpoint heb ik extra gefocust op ecosystemen terwijl dit misschien niet perse hoeft als ik de paragraaf goed lees! Maar ecosystemen zijn belangrijk en worden genoemd in syllabus (eindtermen). • Voor nu: • Oefenopdrachten voor de toetsweek! • STOF TOETSWEEK: LANDBOUW IN EUROPA HST 1,2 EN 3! • Vragen??? (kun je ten allen tijden stellen uiteraard :P)


Download ppt "P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem Veranderde landschapsvormen & Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee."

Verwante presentaties


Ads door Google