De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indonesië.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indonesië."— Transcript van de presentatie:

1 Indonesië

2 Planning voor deze les:
Uitleg paragraaf 4.1 Gedeelte herhaling Gedeelte nieuw Zelfstandig werken hst 4 (nakijken hst 3) In Hst 4 komt aan bod: Na aardolie is hout het belangrijkste exportproduct van Indonesië. Er word veel illegaal hout gekapt en een milieuramp dreigt! (verstoorde ecosystemen etc).

3 §4.1 Een wankel evenwicht

4 Ontbossing 1972 Tropische boskap word soms onbewust gestimuleerd. Zoals hier in Brazilië. kust overbevolkt Grenzen moesten bewaakt worden Arme mensen kregen stuk grond Ontbossing volgt altijd wegenpatroon! Daarom altijd felle tegenstand tegen aanleg nieuwe wegen dwars door het oerwoud. 1986 2000

5 Herhaling ecosystemen: Bodemdegradatie of bodemsuccessie
Complex ecosysteem Ecosystemen: Wat was ook alweer het verschil tussen complexe en eenzijdige ecosystemen? Antw: Wisselwerking tussen biotische (levende) en abiotische (niet-levende) elementen Complexe: ingewikkelde wisselwerking  hoge diversiteit Eenzijdige: Oppervlakkige wisselwerking  lage diversiteit Degradatie Successie Eenzijdig ecosysteem

6 Herhaling ecosystemen: Bodemdegradatie of bodemsuccessie (2)
Complex ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur [biotische en abitotische elementen]) met een zeer grote diversiteit aan planten- en diersoorten Eenzijdig ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur [biotische en abitotische elementen]) met een kleine diversiteit aan planten- en diersoorten Wanneer spreek je van een grote of kleine diversiteit? (Waarvan is dit afhankelijk?)

7 Diversiteit Dynamiek Biodiversiteit
Diversiteit is afhankelijk van de hoeveelheid voedingsstoffen (dynamiek) die er in de bodem te vinden zijn! Eutroof (voedselrijk) Lage div. Voedingsstoffen Mesotroof Oligotroof (voedselarm) Hoge div. Juist voedselarme bodems blijken te zorgen voor een hoge diversiteit (ieder organisme zijn eigen specialisme om te overleven). Dynamiek Biodiversiteit

8 Herhaling ecosystemen: Bodemdegradatie of bodemsuccessie (3)
Degradatie wil dus zeggen dat de diversiteit verminderd (ofwel voedselrijke bodem) VB: grasveld/akkers Successie wil dus zeggen dat de diversiteit toeneemt (ofwel voedselarme bodem) VB: heide Degradatie Successie

9 Stabiliteit ecosystemen
Ecosystemen zijn van zichzelf uiterst stabiel, anders gezegd: de interne stabiliteit is groot. Ze kunnen makkelijk corrigeren. De bedreigingen van buitenaf zijn echter groot. Daardoor is de externe stabiliteit klein. vb: Invloed mens, weghalen bos. Daardoor dreigt de draagkracht van het oerwoud verloren gaan. VB verstoort ecosysteem! (interne – externe stabiliteit).

10 Verstoorde ecosystemen
Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)

11 Ecosystemen Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)
Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)

12 Ecosystemen Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)
Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig Die biotische en abiotische elementen zijn in evenwicht met elkaar Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)

13 Ecosystemen Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)
Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig Die biotische en abiotische elementen zijn in evenwicht met elkaar Invloeden van buitenaf verstoren het ecosysteem (externe stabiliteit klein): Planten en diersoorten verdwijnen of gaan overheersen. Dit gaat door tot er een nieuw evenwicht is ingesteld! Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)

14 Verstoort ecosysteem!

15 Voor nu: Lees paragraaf 4.1 en maak opdrachten paragraaf 4.1
Hoofdlijnen (theorie behandeld) In tekst worden belangrijke bijzaken genoemd zoals: Temperatuur – vochtigheid – voedingsstoffen Waterhuishouding Zwerflandbouw

16 Volgende les: Paragraaf 4.2
Werk aan opdrachten Hst 4 en/of nakijken Hst 3


Download ppt "Indonesië."

Verwante presentaties


Ads door Google