De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indonesië.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indonesië."— Transcript van de presentatie:

1 Indonesië

2 Planning voor deze les:
Terugblik (p2.1 en 2.2) Paragraaf 2.3 Zelfstandig werken Hst 2

3 Terugblik P2.1 P2.2 Demografische kenmerken (hoog geboortecijfer)
Demografisch transitiemodel Migratie (transmigratie) Asian crisis Culturele mix P2.2 Begrippen: BBP/BNP/BRP Indonesië, grote informele sector Groene revolutie  Arme boeren konden dit niet bekostigen  schulden  verkoop gronden aan rijkere boeren Verschuiving beroepsbevolking landbouw  diensten (informeel) Betalings- en Handelsbalans

4 §2.3 Verstedelijking en bevolkingsspreiding
Urbanisatiegraad: Het percentage mensen dat in de steden woont Urbanisatietempo: Snelheid waarmee de stedelijke bevolking ieder jaar toeneemt. Verstedelijking (of urbanisatie) van Jakarta 2 oorzaken: Trek platteland naar de stad Jakarta (ruraal – urbane migratie)+ Werk  informele sector Sterke natuurlijke bevolkingsgroei Betere medische voorzieningen in de stad De omvang van de bevolking op Java is zo groot dat je kunt spreken van overbevolking. (zowel in de stad als op het platteland) Nederlanders zagen dit aankomen en schreven een beleidsmaatregel  Transmigratie

5 Transmigratie Javaanse gezinnen ‘gedwongen’ verhuizen naar andere eilanden (javanisering) 1e doel: Bevolkingsdruk op Java afnemen Kennis van landbouwtechnieken verspreiden Economie in andere gebieden ontwikkelen Neveneffecten De regering hoopte dat de andere regio’s, met de komst van de Javanen, dat ze zich meer verbonden met Indonesië zouden gaan voelen. Tegenovergestelde waar: Javanisering: Javaanse overheersing (minderwaardigheidsgevoel) Transmigranten kregen geld van de overheid (achtergesteld) Godsdiensten en culturen raakte vermengd (conflicten)

6 Transmigratie succes ??? Nee, want: Wat dan ???
Bevolkingsdruk bleef aanwezig op Java (grote toestroom van andere eilanden pull-factor te groot) Kennisdeling mislukte vaak Transmigratie word als veroorzaker van veel etnisch geweld gezien. Wat dan ??? Dan maar roeien met de riemen die je hebt en de problemen op Java aanpakken. Paar spelen de meeste problemen op Java  Jakarta

7 Megastad Jakarta Jakarta is een primate city
Economisch en politiek de belangrijkste stad Is veel groter dan de Indonesisch 2e stad Kortom: Staat in stedelijke hiërarchie bovenaan Jakarta werkt als een grote magneet (Push- pull model) Dit zorgt voor problemen: Overbevolking Files Vervuiling Krottenwijken (kampongs) Basisbehoeften

8 Oplossing voor die problemen?
Beleidsplan Indonesisch overheid: JABOTABEK (fig 2.17) Stedelijk netwerk Economisch groei leiden Binnen grenzen bouwen Tegengaan kampongs Bogor, Tangerang en Bekasi moesten gaan fungeren als volledig zelfstandige satellietsteden (concurrentie tegen elkaar) ‘!Uiteraard!’ Faalde het verstedelijkingsbeleid Nooit goed gewerkt door corruptie Wat is dan wel de oplossing voor de Primate cities?? Family planning Goed stedelijk beleid Investeren in het platteland (stop op ruraal-urbane migratie)

9 Volgende les: Paragraaf 3.1
Werk aan opdrachten Hst 2 en/of nakijken Hst 1 Opdr 5 tm tm 20 (p2.3 evt, deel van hw volgende week: 23 tm 26 + samenvattingsopdracht)


Download ppt "Indonesië."

Verwante presentaties


Ads door Google