De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen in een ecosysteem Werking van ecosystemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen in een ecosysteem Werking van ecosystemen."— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen in een ecosysteem Werking van ecosystemen

2 Dynamiek van een ecosysteem Het nut van beheerswerken Verschillen tussen pioniers- en climaxecosysteem Welke wijzigingen kunnen zich voordoen? Dynamiek van een ecosysteem: elke wijziging van een abiotische en/of biotische factor leidt tot verandering in een levensgemeenschap. Bv. wekelijks gemaaid grasveld en hooiweide Natuurramp of menselijke ingreep Abiotische en biotische factoren sterk gewijzigd Pioniersvegetatie Bij afwezigheid van organische stof of plantenzaden (primaire successie)Bij afwezigheid van organische stof of plantenzaden (primaire successie) Bij aanwezigheid van organische stof of plantenzaden (secundaire successie)Bij aanwezigheid van organische stof of plantenzaden (secundaire successie) Climaxvegetatie  evenwicht = climax

3 Verschillen pioniers- en climaxecosysteem Pioniers- ecosysteem Climax- ecosysteem Biomassaneemt toeblijft gelijk Vegetatieéén niveaumeerdere niveaus Biodiversiteitlaaghoog Voedselwebeenvoudigcomplex Verandering abiotische factoren sterk wisselendweinig Dynamiek van een ecosysteem Het nut van beheerswerken Verschillen tussen pioniers- en climaxecosysteem

4 Wat is het nut van beheerswerken? Alle gebieden zouden evolueren naar climaxvegetatie; climaxvegetatie unieke landschappen, zoals heidegebieden, zouden verdwijnen;heidegebieden verdwijnen van diersoorten. Mens grijpt positief in: beheerswerken BegrazingPlaggenMaaien Dynamiek van een ecosysteem Het nut van beheerswerken Verschillen tussen pioniers- en climaxecosysteem

5 Wekelijks gemaaid grasveld Hooiweide Wekelijks gemaaid grasveld: hoge dynamiek  weinig plantensoorten; hooiweide: lage dynamiek  veel plantensoorten kunnen overleven.

6 Wilgenroosje Vingerhoedskruid Pioniersvegetatie = eerste vegetatie na een drastische wijziging van biotische en abiotische factoren.

7 Jong bos Struikgewas of struweel Pioniersvegetatie wordt verdrongen door struikgewas. Boomsoorten Climaxvegetatie (etagegroei)

8 Bosbrand: abiotische en biotische factoren zijn hier ernstig gewijzigd.

9 Begrazing Schapen, gallowayrunderen en geiten worden ingezet; in toom houden van: pijpenstrootje, jonge bomen en struiken; stimulatie van struikhei.

10 Struikhei verdwijnt zonder beheerswerken.

11 Plaggen van de bovenste bodemlaag Graafbij nestelt zich in het zand Rupsendoder verstopt prooien in het zand Plaggen: verwijderen van de begroeiing, de strooisellaag, de bladgrond en de humuslaag  veel voedingsstoffen zijn verwijderd uit de bodem; insecten zoals de graafbij en de rupsendoder gedijen er goed.

12 Maaien Maaien op verschillende tijdstippen: tussen half mei en half juni en half september + afvoeren maaisel  verschraling; in toom houden van snelle groeiers + beperken aantal plantensoorten.


Download ppt "Wijzigingen in een ecosysteem Werking van ecosystemen."

Verwante presentaties


Ads door Google