De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecosystemen in verandering successie.  Zand blijft liggen  na verloop van tijd plantengroei  Eerste planten weinig ≠ soorten  eerste planten = pioniersplanten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecosystemen in verandering successie.  Zand blijft liggen  na verloop van tijd plantengroei  Eerste planten weinig ≠ soorten  eerste planten = pioniersplanten."— Transcript van de presentatie:

1 Ecosystemen in verandering successie

2  Zand blijft liggen  na verloop van tijd plantengroei  Eerste planten weinig ≠ soorten  eerste planten = pioniersplanten  Later meer soorten en dichter begroeid

3 Successie rotsbodem  Eerst verwering rotsblok (wind regen vorst)  Kiertjes ontstaan met gruis  Wind brengt fijne bodemdeeltjes aan   korstmossen  Eerste diertjes volgen  pioniersecosysteem

4 Rots later  korstmossen scheiden zuren uit die ondergrond aantasten  zouten komen vrij  Uit korstmossen ook klein beetje humus ( organische stoffen, anorganische stoffen en micro- organismen of reducenten)   bodemvorming  Mossen, varens en grassen kunnen zich vestigen  Verdringen de korstmossen  Andere dieren vestigen zich

5 pioniersvegetatie

6

7 Nog verder  Abiotische factoren veranderen:  Overdag schaduw planten  minder heet  S’nachts houden planten warmte vast   terrein steeds meer geschikt voor meer soorten planten en dieren  Soortensamenstelling ven levensgemeenschap gaat geleidelijk over in andere  successie  Biomassa neemt toe (opbouw groter dan afbraak)

8 Van pioniers-  climaxecosysteem  Uiteindelijk … eindstadium :  abiotische factoren constant  soortensamenstelling constant = climaxecosysteem  Productie = afbraak => biomassa blijft =  Kringloop is gesloten -> weinig uitwisseling met omgeving  Climaxecosysteem bv  tropische regenwouden  Koraalriffen,  loofbossen,  oude duinen

9 http://www.biodoen.nl/biodoe nLite.php?idOrder=0701010301

10 Oude duinen bv zwarte polder

11 Ontbossing bv schotse hooglanden, Ierland, Brazilie  Als stuk bos is gekapt  kale plek  abiotische factoren ongunstiger  Temp schommelt meer  Geen humus ontstaat meer  makkelijker uitdrogen  Moeilijker te begroeien  Er komt een secundaire successie  Kringloop van stoffen is open (deel kan wegwaaien)  Gemakkelijk soorten immigreren  De successie naar climaxecosysteem verloopt snel

12 Secundaire successie  Biodiversiteit neemt toe  Vegetatie gaat gelaagdheid vertonen  Mossen  Kruidige zaadplanten  Struiken  bomen

13 climaxecosysteem  Maximale soortenrijkdom  Afhankelijk van klimaat  zon  Water   tropisch regenwoud meer soortenrijkdom dan woestijn

14 gevolgen houtkap

15 bodemerosie  Climaxecosystemen zijn kwetsbaar voor veranderingen van buitenaf.  Tropisch regenwoud weinig humus  Reducenten en afvaleters groot  mineralisatie verloopt snel  Als gekapt  bodem bloot  erosie   successie moet helemaal van voren af aan beginnen  weer primaire successie  duurt lang

16 Overstromingen bv Bangladesh, Zwitserland, Italië, polen  Begroeide terreinen houden veel water vast.   berghellingen zonder begroeiing  Modderstromen  Overstromingen


Download ppt "Ecosystemen in verandering successie.  Zand blijft liggen  na verloop van tijd plantengroei  Eerste planten weinig ≠ soorten  eerste planten = pioniersplanten."

Verwante presentaties


Ads door Google