De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17.1 De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17.1 De."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17.1 De bodem 17.2 Afzettingsbodems 17.3 Verweringsbodems 17.4 Bodemkaart België 17.5 De mens misbruikt de bodem 17.1 De bodem 17.2 Afzettingsbodems 17.3 Verweringsbodems 17.4 Bodemkaart België 17.5 De mens misbruikt de bodem

2 17.1 De bodem = bovenste deel van de aardkorst waarin de planten kunnen groeien bodem ondergrond Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67

3 17.1 De bodem HUMUS organische bestanddelen (dode planten en dieren) bovenste deel van de bodem is donker gekleurd. Dit is bodembodem ondergrondondergrond Ontstaat uit voedingsstoffenBevat voor de planten Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67

4 17.2 Afzettingsbodems Van ergens anders aangevoerd door:  zee  rivier  wind Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67

5 17.2 Afzettingsbodems Het zijn of waren losse / vaste gesteenten Ze liggen  in lagen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67

6 17.2 Afzettingsbodems Afdrukken of versteende resten van planten en dieren:  fossielen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67

7 17.2 Afzettingsbodems Soort gelaagdheid? Kies uit: horizontaal, gebroken, geplooid Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67 17.5 17.6 Gebroken GeplooidHorizontaal 17.4

8 17.2 Afzettingsbodems Losse gesteenten in een afzettingsbodem kunnen zo worden samengedrukt dat vaste gesteenten ontstaan. Zand Zandsteen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67

9 17.2 Afzettingsbodems Zand Zandsteen Klei Kleischalie Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67

10 Ten noorden / zuiden van Samber en Maas klei zand zandleem leem verweringsbodem PlaatsBodemRonse Eeklo Boom Droog zand / lemig zand Natte zandleem 17.2 Afzettingsbodems Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 67 Eeklo Ronse Boom Nat zand / lemig zand BOOM ALS VOORBEELD

11 17.3 Verweringsbodems Ontstaan ter plaatse door  VERWERING van het moedergesteente  afbreken van gesteenten onder invloed van het weer VERWERING=VERWERING= Zand Zandsteen Klei Kleischalie Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 68

12 17.3 Verweringsbodems Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 68 Duid aan: verweringsbodem, moedergesteente verweringsbodem moedergesteente 17.7 Verweringsbodem  stukken steen Onder een dikke / dunne bovenste laag zien we een laag met veel

13 17.3 Verweringsbodems Een verweringsbodem is wel / niet geschikt voor landbouw omdat hij dun / dik is, los / stenig is en ook doorlatend / weinig doorlatend. Water en wind kunnen het verweerde materiaal elders Water en wind kunnen het verweerde materiaal elders afzetten afzetten. Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 29

14 17.3 Verweringsbodems Gesteentenverweren Gesteenten kunnen verweren door: Door hoge temperaturen zetten gesteenten uit Door lage temperaturen krimpen gesteenten in 17.917.9 temperatuur Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 68 Gesteente barst en brokkelt af

15 17.3 Verweringsbodems Gesteentenverweren Gesteenten kunnen verweren door: 17.1017.10 wind Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 68 Schuurt zachtere gesteenten weg

16 17.3 Verweringsbodems Gesteentenverweren Gesteenten kunnen verweren door: plantengroei Wortels dringen in barsten en duwen die open terwijl ze in de breedte groeien Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 68 17.1117.11

17 Ten noorden / zuiden van Samber en Maas klei zand zandleem leem verweringsbodem 17.3 Verweringsbodems Voorbeelden: stenig leemgronden met bijmenging van kleisteen en zandsteen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 68 of kalksteen

18 OPDRACHT 17.1 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 69 klei zand zandleem leem verweringsbodem 2 4 1 3 A B C o 5 E D

19 OPDRACHT 17.1 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 69 Vergelijk de bodemkaart met de kaart van de ondergrond. De bodem wordt duidelijk gevormd of beïnvloed door de gesteenten in de ondergrond.

20 18.1 De bodem wordt blootgelegd door 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70 Overbegrazing,

21 18.1 Overbegrazing, De bodem wordt blootgelegd door 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70 18.2 brandbouw (ontbossing)

22 144 wind  winderosie 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70 De bodem wordt blootgelegd door

23  regenwater 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70 De bodem wordt weggespoeld door

24 Zon, regen en wind zorgen ervoor dat de bodem verstuift en wegspoelt.  BODEMEROSIE  Wereldwijd probleem  ¾ van alle landbouwgronden 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70

25 Er is van boven naar beneden geploegd. Regenwater stroomt traag /snel omlaag. Hoe geploegd? Wat gebeurt er met de bodem?  Die wordt weggespoeld 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70

26 Oplossing: Contourploegen = ploegen met de hoogtelijnen mee. 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70

27 Landbouw op steile hellingen door:  terrasbouw  contouraanplanting 17.5. De mens misbruikt de bodem Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 70

28 17 Bovenste deel van de aardkorst 1. De bodem is het bovenste deel van de aardkorst waarin de planten kunnen groeien. de planten kunnen groeien. 2. Afzettingsbodems bestaan uit gesteenten die door wind, zee of rivieren zijn aangevoerd. Deze bodems zijn zee of rivieren zijn aangevoerd. Deze bodems zijn gelaagd. gelaagd. 3. We vinden afzettingsbodems met losse gesteenten ten noorden van Samber en Maas. noorden van Samber en Maas. 4. Vaste gesteenten kunnen verbrokkelen onder invloed van weerelementen (zon, regen, wind en vorst). van weerelementen (zon, regen, wind en vorst). Dit noemen we verwering. Dit noemen we verwering.

29 17 Bovenste deel van de aardkorst 5. Verweringsbodems zijn dun, stenig en weinig geschikt voor de landbouw. voor de landbouw. 6. We vinden verweringsbodems ten zuiden van Samber en Maas. Maas. 7. Bodemerosie is het wegspoelen of verstuiven van de vruchtbare bodemlaag, wordt veroorzaakt door ontbossing, overbegrazing of verkeerd ploegen.


Download ppt "Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17 Het bovenste deel van de aardkorst 17.1 De."

Verwante presentaties


Ads door Google