De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 BB 88: wereldecosystemen  BB 89: aantasting, vervuiling, uitputting  BB 98: bodemerosie (h)  BB 102: koolstofkringloop.

Verwante presentaties


Presentatie over: " BB 88: wereldecosystemen  BB 89: aantasting, vervuiling, uitputting  BB 98: bodemerosie (h)  BB 102: koolstofkringloop."— Transcript van de presentatie:

1  BB 88: wereldecosystemen  BB 89: aantasting, vervuiling, uitputting  BB 98: bodemerosie (h)  BB 102: koolstofkringloop

2  Abiotische elementen: dode elementen; zoals water, gebergte, bodem. Biotische elementen: levende elementen; zoals flora, fauna, mensen.  Ecosysteem: het systeem waarin alle biotische en abiotische elementen met elkaar in verband staan. (,door voortdurende uitwisseling van energie en materialen onder invloed van de zon.)

3 Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen)

4 Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig

5 Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen) Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig Die biotische en abiotische elementen zijn in evenwicht met elkaar

6 Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen) Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig Die biotische en abiotische elementen zijn in evenwicht met elkaar Invloeden van buitenaf verstoren het ecosysteem: Planten en diersoorten verdwijnen of gaan overheersen. Dit gaat door tot er een nieuw evenwicht is ingesteld! Vaak invloed van de Mens, maar het kan bijvoorbeeld ook door natuurgeweld!

7

8

9 Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen) Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig Die biotische en abiotische elementen zijn in evenwicht met elkaar Invloeden van buitenaf verstoren het ecosysteem: Planten en diersoorten verdwijnen of gaan overheersen. Dit gaat door tot er een nieuw evenwicht is ingesteld! Vaak invloed van de Mens, maar het kan bijvoorbeeld ook door natuurgeweld!

10  Sinds industriële revolutie is er een wankel evenwicht ontstaan tussen natuur en mens.  Het wereldecosysteem bestaan uit 4 “sferen”  Biosfeer: het leven op aarde  Hydrosfeer: het water  Lithosfeer: de aardkorst  Atmosfeer: de lucht  Ecosystemen heb je op verschillende schaalniveaus

11  3 vormen milieuproblemen: vervuiling: “afvalbak”. Schadelijke stoffen komen in milieu. uitputting: het opraken van natuurlijke hulpbronnen. aantasting: grote veranderingen ecosystemen.

12  fotosynthese: 12 H 2 O + 6 CO 2 + licht → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O water + koolstofdioxide+ licht  glucose + zuurstof +water Koolstofkringloop: alle uitwisseling van CO 2 op aarde. (fig. 6.13)

13 Gebied A: afgebakend gebied (willekeurig gekozen) Binnen gebied A zijn biotische en abiotische elementen aanwezig Die biotische en abiotische elementen zijn in evenwicht met elkaar Invloeden van buitenaf verstoren het ecosysteem: Planten en diersoorten verdwijnen of gaan overheersen. Dit gaat door tot er een nieuw evenwicht is ingesteld! Vaak invloed van de Mens, maar het kan bijvoorbeeld ook door natuurgeweld!

14 Ecosystemen: Wat is het verschil tussen een complex en eenzijdig ecosysteem? Complex= veel planten en diersoorten Eenzijdig= weinig planten en diersoorten Successie (pioniersvegetatie) Degradatie

15  Complex ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur) met een zeer hoge diversiteit aan planten- en diersoorten  Eenzijdig ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur) met een lage diversiteit aan planten- en diersoorten  Wanneer spreek je van een grote of kleine diversiteit? (Waarvan is dit afhankelijk?)

16  Diversiteit is afhankelijk van de hoeveelheid voedingsstoffen (dynamiek) die er in de bodem te vinden zijn! Eutroof (voedselrijk) Lage div. VoedingsstoffenMesotroof Oligotroof (voedselarm) Hoge div.  Juist voedselarme bodems blijken te zorgen voor een hoge diversiteit (ieder organisme zijn eigen specialisme om te overleven, ‘survival of the fittest’).

17 Degradatie wil dus zeggen dat de diversiteit verminderd (ofwel de bodem voedselrijker word) VB: grasveld/akkers Successie wil dus zeggen dat de diversiteit toeneemt (ofwel voedselarme bodem) VB: heide Successie Degradatie

18  Maken opdracht paragraaf 6.2 ◦ Opdracht 1 t/m 10 (geen huiswerk!)


Download ppt " BB 88: wereldecosystemen  BB 89: aantasting, vervuiling, uitputting  BB 98: bodemerosie (h)  BB 102: koolstofkringloop."

Verwante presentaties


Ads door Google