De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontbossing in Indonesie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontbossing in Indonesie"— Transcript van de presentatie:

1 Ontbossing in Indonesie
Hoofdstuk 4 Ontbossing in Indonesie

2 Af-klimaat = tropisch regenwoudklimaat.
A  Warm klimaat: koudste maand minimaal 18°C. f  Hele jaar door (veel) neerslag. Vergelijk Peru met Nederland ! 4x meer neerslag !! A  Warm klimaat: koudste maand minimaal 18°C. f  Hele jaar door (veel) neerslag. De Bilt, NL

3 Af-klimaat = tropisch REGENwoudklimaat.
Stijgingsneerslag. 1-sterke verwarming. Lage breedteligging >> grote invalshoek van de zon. 2-lucht stijgt op 3-lucht koelt af 4-waterdamp condenseert 5-in de loop van de dag ontstaan wolken 6-dagelijks neerslag, vaak heftige buien. Condensatie ITCZ

4

5 Juli: De zon staat loodrecht boven het NH De ITCZ ligt boven het NH
Condensatie Juli: regentijd Juli: droge tijd ITCZ

6 Steppe Verder weg van de evenaar wordt de regentijd steeds korter. en minder zeker!

7 Tropisch regenwoud; drie etages

8 Tropisch regenwoud; drie etages

9 Tropisch regenwoud; drie etages

10 Kwetsbare kringlopen !

11 Tropisch regenwoud

12 De tropische bodem = voedselarm !
Bodem = het voor de plantengroei belangrijke bovenste deel van de verweringslaag of sedimenten waarin zich verschillende horizonten/lagen gevormd hebben. Een bodem ontwikkelt zich in een grondsoort (zand, klei, löss, etc) Horizont = afzonderlijke laag in een bodemprofiel met eigen kenmerken.

13 De tropische bodem = voedselarm !
A1-horizont: er ligt weinig plantaardig materiaal / humus op de bodem, want bij deze hoge temperatuur en vochtigheid wordt dit snel afgebroken. De vrijgekomen voedingstoffen lossen op in het regenwater dat infiltreert in de bodem. De vegetatie neemt de voedingsstoffen direct weer op uit het bodemwater.

14 De tropische bodem = voedselarm !
A2-horizont: UITspoelingshorizont. Met het vele regenwater worden voedingsstoffen en opgeloste ijzer en aluminiumdeeltjes mee naar beneden gevoerd.

15 - _ _ - Fe Al - _ - _ De tropische bodem = voedselarm !
- _ _ - Fe Al - _ - _ B-horizont: INspoelingshorizont. IJzer- en aluminiumdeeltjes worden hier achtergelaten. Er ontstaat een harde, slecht water doorlatende laterietlaag. C-horizont: de oorspronkelijke verweringslaag / grondsoort.

16 Shifting cultivation / ladanglandbouw.
-In het oerwoud -Deel van de vegetatie weghalen; de rest verbranden -In de as zaaien, poten of planten -Slechts enkele jaren vruchtbaar / bruikbaar. Voedingsstoffen worden geoogst of spoelen uit. -Een verlaten akkertje groeit snel dicht, waarna de vruchtbaarheid zich kan herstellen. MITS het stukje grond lang genoeg met rust wordt gelaten. In dat geval is shifting cultivation een duurzame vorm van landbouw in het tropisch regenwoud.

17 Het tropisch regenwoud is een kwetsbaar ecosysteem
Het tropisch regenwoud is een kwetsbaar ecosysteem. lDe interne stabiliteit (het vermogen zichtzelf in stand te houden) is groot, maar als de kringlopen worden verstoord treedt moeilijk te herstellen schade op. rivier Laterietlaag Laterietlaag

18 rivier Laterietlaag Laterietlaag
Er is een korte kringloop van water. Woud en bodem fungeren als een enorme spons die water vasthoudt en langzaam afgeeft. Kringloop van voedingsstoffen. Organisch materiaal verteert snel. Opgeloste voedingsstoffen worden door de vegetatie opgenomen of spoelen uit. Wortels houden de bodem vast ! rivier Laterietlaag Laterietlaag

19 rivier Laterietlaag Laterietlaag
Het regenwoud wordt gekapt ! Armoede is de grote oorzaak: -landbouwgrond voor arme boeren -deviezen van hout- of palmolie export. Regen valt op de onbeschermde bodem, die niet langer bij elkaar wordt gehouden door wortels  BODEMEROSIE. De bodem en het woud houden het water niet meer vast en het stroomt direct naar de rivieren  hogere waterstanden. De modder beperkt de capaciteit van de rivieren  overstromingen rivier Laterietlaag Laterietlaag

20 rivier Laterietlaag Laterietlaag Het regenwoud is gekapt !
De kringloop van water is verbroken. De rivieren voeren het water af naar elders. Er verdampt minder water, waardoor ook de neerslag zal afnemen. Herstel is moeilijk ! De externe stabiliteit is gering. De kringloop van voedingstoffen is verbroken. Voedingsstoffen worden uitgespoeld en niet meer aangevuld. Er wil bijna niets meer groeien. rivier Laterietlaag Laterietlaag

21 rivier Laterietlaag Laterietlaag Herstel is moeilijk !
De externe stabiliteit is gering. Gevolgen van grootschalig kappen:  Landdegradatie (lokaal)  Overstromingen (fluviaal / regionaal)  Droger klimaat (fluviaal / regionaal)  warmer klimaat (mondiaal) door sterker broeikaseffect: 1-Meer Co2 in atmosfeer door verbranden van hout 2-Minder bos = minder opname van Co Meer Co2 in atmosfeer is sterker broeikaseffect. rivier Laterietlaag Laterietlaag

22 Tropisch regenwoud wordt op grote schaal vervangen door palmolieplantages omdat er een grote vraag is naar plantaardige olie vanuit het westen voor voedingsmiddelen of biobrandstof. Is biobrandstof dan wel duurzamer dan fossiele brandstof (olie / gas) ?


Download ppt "Ontbossing in Indonesie"

Verwante presentaties


Ads door Google