De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecosystemen in Nederland Duinen Loofbossen Naaldbossen Heidevelden Plassen Akkers Weiden Sloten Rivieren Waddengebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecosystemen in Nederland Duinen Loofbossen Naaldbossen Heidevelden Plassen Akkers Weiden Sloten Rivieren Waddengebied."— Transcript van de presentatie:

1 Ecosystemen in Nederland Duinen Loofbossen Naaldbossen Heidevelden Plassen Akkers Weiden Sloten Rivieren Waddengebied

2 Successie Zwarte polder

3 duinen • Zandheuvels aangewaaid door wind • Barre omstandigheden • Eerste planten onderstoven • Blootgewaaid  weer vastzetten • Laag humusgehalte • lange wortels Eerst biestarwegras dan helmgras

4 Abiotische factoren • Zout water • Zoute lucht • Heel heet in zomer op de middag en koud • s’ avonds en s ’nachts  grote temperatuurverschillen • Geen humus • Weinig stikstof • Wind  zandstralen

5 later • Zand stuift minder vaak weg  • Meer humus in bodem • Helmgras en biestarwegras worden verdrongen door andere kruidige planten

6 duinstruweel

7 Duinbos ( Knokke-Heist) berken wilgen vlierstruiken naaldbomen

8 loofbos • Natuurlijke climaxecosysteem van grootste deel Nederland • Aangeplant  andere soortensamenstelling dan oerbos • Bodem • strooisellaag :afgevallen takjes en bladeren • moslaag: mossen en paddestoelen • Kruidlaag : varens,bosbes, kruidachtige planden • Struiklaag: vlierbes, vogelkers,.. • Boomlaag : kruinen van bomen • Concurrentie – om het zonlicht – Om voortplanting ( bodem zaden)

9 Naaldbos • Niet van nature in Nederland • Aangeplant voor houtwinning • Laat minder licht door  • Minder lagen dan loofbos • Minder soorten

10 heide • Vroeger bossen • Toen mens begon bos te kappen • kwam struikheide •  heidevelden

11 Mens grijpt in • Op grens loofbos-heide, concurrentie tussen bossplanten en heideplanten • Zaden berken,eiken en dennen ontkiemen in heide  Verandert in bos • Mens grijpt in  schapen op de heide • Stuikheide is bestand, bomen niet • Nu schotse hooglanders – Aangepast aan kou – Niet bijgevoerd – Hele jaar door buiten

12 plassen • Langzaam verlanding • Successie: • Moeilijke omstandigheden : waterplanten • Plantenresten  bodem hoogt op  • Oeverplanten (riet) • Bodem wordt verder opgehoogd  • Moerasplanten • Broekbos (wilgen en elzen)

13

14 http://www.transjungle.com/moeras.h tml


Download ppt "Ecosystemen in Nederland Duinen Loofbossen Naaldbossen Heidevelden Plassen Akkers Weiden Sloten Rivieren Waddengebied."

Verwante presentaties


Ads door Google