De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Populatiedichtheid.  Grootte van populatie weergegeven als populatiedichtheid: aantal individuen/m² (land) aantal individuen/m³ (water)  Bepalen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Populatiedichtheid.  Grootte van populatie weergegeven als populatiedichtheid: aantal individuen/m² (land) aantal individuen/m³ (water)  Bepalen van."— Transcript van de presentatie:

1 populatiedichtheid

2  Grootte van populatie weergegeven als populatiedichtheid: aantal individuen/m² (land) aantal individuen/m³ (water)  Bepalen van populatiedichtheid: kwadrantmethode (bepaalde plaats gekozen die afspiegeling is van begroeiing van ecosysteem)  vierkant wordt uitgezet (tientallen meters schaars begroeid, enkele decimeters bv weiland)  Soorten worden geteld   berekening hoeveel individuen er in hele ecosysteem voorkomen

3  transectmethode : transect wordt gekozen (bepaalde strook wordt gekozen die afspiegeling is van begroeiing van ecosysteem)  Lijntransectmethode : als begroeiing onregelmatig ( bv weiland  bos) Verschillende vegetatietypen moeten in dezelfde verhouding voorkomen als in hele ecosysteem (bv bij vlinders  Merken en terugvangen bv vogels, walvissen   berekening hoeveel individuen er in hele ecosysteem voorkomen = populatiedichtheid

4

5

6  Voor diersoorten minder gemakkelijk waar te nemen bv schuwe dieren, nachtdieren  Worden gevangen + gemerkt (vogelring)  opnieuw gevangen  percentage gemerkte dieren = maat voor populatiedichtheid  populatiedichtheid berekenen  Onderzoek leeftijd dieren of migratie dieren Vb zalm, trekganzen, paling, ….

7

8  Minst gunstige factor bepaalt populatiedichtheid   beperkende factor  Biotisch of abiotisch  Bv beïnvloeding populatie ransuilen – veldmuizen  Evenwichtswaarde  biologisch evenwicht  Populatiedichtheid geregeld door negatieve terugkoppeling

9  Populatie groter  factoren die de afname v d populatiedichtheid veroorzaken meer invloed  Bv ziekte, schaarste  Populatie kleiner  factoren belangrijker die de populatie doen groeien  Bv overvloed, gezondheidszorg

10  Bepalen door : ◦ geboortecijfer (/jaar /1000 individuen) ◦ sterftecijfer ( /jaar /1000 individuen) ◦ immigratie ◦ emigratie  Elke soort heeft eigen kenmerkende cijfers ◦ Bv geboortecijfer kievit/ kikker/ kwal /walvis ◦ Sterftecijfer bij bepaalde leefijd jongekikker/ mens ◦ Immigratie= populatie binnentrekken ◦ Emigratie= wegtrekken uit populatie   populatiedichtheid zelden constant

11  gunstige omstandigheden geen predatie bv konijnen Australië  exponentiële groei  J vormige groeicurve  Na verloop van tijd : omstandigheden minder gunstig, hulpbronnen beperkt  invloed factoren die populatiegroei beperken neemt toe

12  Draagkracht = maximale populatiegrootte die in ecosysteem over langere tijd kan worden gehandhaafd  Eerst exponentiële groei  Daarna draagkracht overschreden   Teruglopen populatiedichtheid   Bereiken biologisch evenwicht 1 schapen, 2 rupsen, 3 bomen paaseiland

13  Als factoren optimaal zijn  Anders evenwicht  Onder draagkracht


Download ppt "Populatiedichtheid.  Grootte van populatie weergegeven als populatiedichtheid: aantal individuen/m² (land) aantal individuen/m³ (water)  Bepalen van."

Verwante presentaties


Ads door Google