De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Populaties populatiedichtheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Populaties populatiedichtheid."— Transcript van de presentatie:

1 populaties populatiedichtheid

2 populatiedichtheid Grootte van populatie weergegeven als populatiedichtheid: aantal individuen/m² (land) aantal individuen/m³ (water) Bepalen van populatiedichtheid: kwadrantmethode (bepaalde plaats gekozen die afspiegeling is van begroeiing van ecosysteem) vierkant wordt uitgezet (tientallen meters schaars begroeid , enkele decimeters bv weiland) Soorten worden geteld  berekening hoeveel individuen er in hele ecosysteem voorkomen

3 populatiedichtheid transectmethode : transect wordt gekozen
(bepaalde strook wordt gekozen die afspiegeling is van begroeiing van ecosysteem) Lijntransectmethode : als begroeiing onregelmatig ( bv weiland  bos) Verschillende vegetatietypen moeten in dezelfde verhouding voorkomen als in hele ecosysteem (bv bij vlinders Merken en terugvangen bv vogels, walvissen  berekening hoeveel individuen er in hele ecosysteem voorkomen = populatiedichtheid

4 Kwadrant/ transect/ lijntransect

5 lijntransect

6 Merken en terugvangen Voor diersoorten minder gemakkelijk waar te nemen bv schuwe dieren, nachtdieren Worden gevangen + gemerkt (vogelring) opnieuw gevangen percentage gemerkte dieren = maat voor populatiedichtheid  populatiedichtheid berekenen Onderzoek leeftijd dieren of migratie dieren Vb zalm, trekganzen, paling, ….

7

8 Verandering in populatiedichtheid
Minst gunstige factor bepaalt populatiedichtheid  beperkende factor Biotisch of abiotisch Bv beïnvloeding populatie ransuilen – veldmuizen Evenwichtswaarde  biologisch evenwicht Populatiedichtheid geregeld door negatieve terugkoppeling

9 Negatieve terugkoppeling
Populatie groter factoren die de afname v d populatiedichtheid veroorzaken meer invloed Bv ziekte, schaarste Populatie kleiner factoren belangrijker die de populatie doen groeien Bv overvloed, gezondheidszorg

10 Verandering in populatiedichtheid
Bepalen door : geboortecijfer (/jaar /1000 individuen) sterftecijfer ( /jaar /1000 individuen) immigratie emigratie Elke soort heeft eigen kenmerkende cijfers Bv geboortecijfer kievit/ kikker/ kwal /walvis Sterftecijfer bij bepaalde leefijd jongekikker/ mens Immigratie= populatie binnentrekken Emigratie= wegtrekken uit populatie  populatiedichtheid zelden constant

11 populatiegroei gunstige omstandigheden geen predatie bv konijnen Australië  exponentiële groei  J vormige groeicurve Na verloop van tijd : omstandigheden minder gunstig, hulpbronnen beperkt  invloed factoren die populatiegroei beperken neemt toe

12 draagkracht Draagkracht = maximale populatiegrootte die in ecosysteem over langere tijd kan worden gehandhaafd Eerst exponentiële groei Daarna draagkracht overschreden Teruglopen populatiedichtheid Bereiken biologisch evenwicht 1 schapen, 2 rupsen, 3 bomen paaseiland

13 S vormige curve  evenwicht op niveau van draagkracht
Als factoren optimaal zijn Anders evenwicht  Onder draagkracht


Download ppt "Populaties populatiedichtheid."

Verwante presentaties


Ads door Google