De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe ontstaat bevolkingsontwikkeling? De natuurlijke bevolkingsgroei Geboorten – sterfte = Geboorteoverschot of sterfteoverschot Sociale bevolkingsgroei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe ontstaat bevolkingsontwikkeling? De natuurlijke bevolkingsgroei Geboorten – sterfte = Geboorteoverschot of sterfteoverschot Sociale bevolkingsgroei."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe ontstaat bevolkingsontwikkeling? De natuurlijke bevolkingsgroei Geboorten – sterfte = Geboorteoverschot of sterfteoverschot Sociale bevolkingsgroei Immigratie (vestiging) – emigratie (vertrek)= Vestigingsoverschot of vertrekoverschot

2 Bepaal de natuurlijke bevolkingsgroei met behulp van onderstaande grafiek. In 1990 193-130 = ?? 193-130 = 63 x 1.000 = 63.000 inwoners er bij

3 Het werken met absolute en relatieve getallen. Land A. -100.000 inw. -1.000 geboorten Land B. -200.000 inw. -1.400 geboorten In welk land worden de meeste kinderen geboren?Wat is hiervoor de belangrijkste verklaring ? In land B. 1.400 is meer dan 1.000 !Land B heeft 2x zoveel inwoners! Daarom bereken je het geboortecijfer / inw. Het gemiddelde bereken je door het aantal geboorten te delen door het aantal inwoners. Dus: Land A: 1.000 : 100.000 = 0,01 geboorte / inw Land B: 1.400 : 200.000 = 0.007 geboorte / inw Land A = 0,01 geb/inw en land B 0,007 geb / inw Land A: 1.000 : 100.000 = 0,01 geboorte / inw Land B: 1.400 : 200.00 = 0,007 geboorte / inw Nu blijkt dus dat er in land A gemiddeld (per inwoner) meer kinderen geboren worden. Omdat 0,007 kind er raar uitziet werken we bij bevolkingsgegevens met promillen / ‰. We kijken per 1.000 mensen. Land A: 0,01 geboorte / inw x 1.000 = 10 ‰ Land B: 0,007 geboorte / inw x 1.000 = 7 ‰ Het geboortecijfer van land A is dus 10‰ ! Dat wil zeggen dat er in land A in een jaar tijd op een gemiddeld groep van 1.000 mensen 10 kinderen geboren worden. DAT ZIE JE WEL VOOR JE - geb cijfer 10 ‰ -geb cijfer 7 ‰ Absoluut getal Relatief getal

4 Opdracht 11 uit de bundel Afrika (blz 24) Bekend van Land X. -500.000 inw. -6.000 geboorten/jr -4.000 sterfgevallen /jr -4 ‰ immigranten / jr -2 ‰ emigranten / jr Bereken voor Land X. - -Geboortecijfer..?.. ‰ -Sterftecijfer..?.. ‰ -Natuurlijke bevolkingsgroei..?.. -Natuurlijke bevolkingsgroei..?.. ‰ -Immigratie …?.. -Emigratie..?.. -Bevolkingsgroei..?.. -Bevolkingsgroei..?.. ‰ Snap je het niet? Klik in deze balk ! Klik in de dia voor de antwoorden Absolute getallen Absoluut getal Relatief geboortecijfer  6000 : 500 000 = 0,012 x 1000 = 12 ‰ Relatief sterftecijfer 4000 : 500 000 = 0,008 x 1000 = 8‰ De relatieve natuurlijk bevolkingsgroei is dus 12‰– 8‰ = 4‰ Absoluut is dat 6000 – 4000 = 2000 ( 1‰ = 500 => 4 x 500 = 2000) Relatief is de immigratie 4 ‰. Absoluut is dat 4 x 500 (=1‰) is dus 2000 Relatief is de emigratie 2 ‰. Absoluut is dat 2 x 500 (=1‰) is dus 1000 De relatieve sociale bevolkingsgroei 4‰ - 2‰ = 2 ‰ => 2 x 500 = 1000 absoluut De relatieve nat. bevolkingsgroei is 12‰– 8‰ = 4 ‰ => 4 x 500 = 2000 absoluut 6 ‰ => 6 x 500 = 3000 absoluut

5 Landen Aantal inwoners (afgerond) Geboortecijfer Relatief /Absoluut Sterftecijfer Relatief /Absoluut Geboorteoverschot (+) Sterfteoverschot (-) Arm of rijk ? Nederland 16 000 000 11‰  11 x 16 000= 176 0009‰  9 x 16 000=2‰  2 x 16 000= + Rijk Duitsland …………………. Kenia ………………. Gambia ……………… Ivoorkust ……………. Afghanistan …………………. Opdracht 12 uit de bundel Afrika (blz 24) Als je nog een keer klikt krijg je de antwoorden. Maar snap je hoe het moet? Snap je het niet? Klik in deze balk !

6 Andersom moet je ook kunnen berekenen! In een land wonen 16.000.000 mensen. Er is een relatief geboortecijfer van 12 ‰ en een relatief sterftecijfer van 8‰. 1 ‰ is dan 16.000.000/1000 = 16.000 12 ‰ is dan 12 x 1 ‰ dus 12 x 16.000 = 192.000. 8 ‰ is dan 8 x 1 ‰ dus 8 x 16.000 = 128.000.

7 De sociale bevolkingsgroei De sociale bevolkingsgroei = Het vestigings- of immigratiecijfer min het vertrek- of emigratie cijfer = Het positieve migratiesaldo (vestigingsoverschot) of negatieve migratiesaldo (vertrekoverschot)

8 Bij de ontwikkeling van de bevolking werkt men vaak met relatieve getallen. Deze getallen maakt het vergelijk met andere landen mogelijk. In de BA statistiek 53 e dr. staan over Nederland voor het jaar 2006 de volgende gegevens (afgerond); Inwoners 16 000 000 Geboortecijfer11 ‰ Sterftecijfer 9 ‰ Vestigingscijfer 7 ‰ Vertrekcijfer 4 ‰ Migratiesaldo 3 ‰ Hoe groot is de bevolkingsgroei in dat jaar geweest? Natuurlijke bevolkingsgroei is 2‰ en het migratiesaldo is 3‰ De totale relatieve groei is dus 5‰ Omrekenen naar de absolute groei : 1 ‰ is 16.000.000/1000 is 16.000 mensen 5 ‰ is 5 x 1 ‰ dus 5 x 16.000 = 80.000.

9 Leeftijdsdiagram of bevolkingspiramide ? Een grafische weergave van de verdeling van de bevolking naar geslacht en leeftijd. De leeftijd is op de verticale as (y-as) is geplaatst, Onderaan de jongeren en bovenaan de ouderen De kleur blauw geeft de mannelijke bevolking aan en rood/roze de vrouwelijke bevolking? Linkje Interpreteer de bevolkingsgrafiek van NederlandLinkje Interpreteer de bevolkingsgrafiek van Nederland Krimpende bevolking Stabiele bevolking Snel groeiende bevolking

10 Demografische druk Vergrijzing – toename van het aandeel ouderen in de samenleving Ontgroening – afname van het aandeel jongeren in een samenleving Demografische druk – verhouding tussen ‘productieve leeftijdsgroep' en de ‘niet- productieve leeftijdgroep’

11 Rijk en arm: bevolkingsdichtheid en bevolkingsgroei. Relatief veel ouderen Relatief veel jongeren


Download ppt "Hoe ontstaat bevolkingsontwikkeling? De natuurlijke bevolkingsgroei Geboorten – sterfte = Geboorteoverschot of sterfteoverschot Sociale bevolkingsgroei."

Verwante presentaties


Ads door Google