De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?.  Waar aan denk je als je aan Italië denkt ?

Verwante presentaties


Presentatie over: " Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?.  Waar aan denk je als je aan Italië denkt ?"— Transcript van de presentatie:

1  Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?

2  Waar aan denk je als je aan Italië denkt ?

3  Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?  Waar denk je aan als je aan Italië denkt ?  Waar denk je aan als je aan Nederland denkt?

4  Vaak hebben buitenlanders een bepaald beeld bij Nederland als je het woord Nederland laat vallen. Een beeld noem je met een luxe woord: Perceptie. De beelden die vooroordelen uitdrukken noem je stereotypen.

5 Iedereen heeft een beeld bij NL, maar met welke problemen worden we vandaag de dag geconfronteerd? Met andere woorden, waar gaan we het in dit hoofdstuk over hebben: ◦ Vergrijzing ◦ Mobiliteit ◦ Water  Lees start & maken opdracht Start (opdr 1 tm 4) [15 min]  Uitleg paragraaf 1 [20 a 25 min]  Zelfstandig werken paragraaf 1 ◦ Start (opdr 1 tm 4) ◦ §1(opdr 1 tm 14)  Nog vragen over hoofdstuk 1?

6  Lees start  En maak opdrachten start (1 tm 4) [15 min].

7  De bevolking groeit in Nederland: ◦ Natuurlijke bevolkingsgroei  (geboortecijfer – sterftecijfer) ◦ Sociale bevolkingsgroei  Migratie (vestiging – vertrek)  Afname vruchtbaarheidscijfer (aantal kinderen dat een vrouw voortbrengt): ◦ Van 4 naar minder dan 2 ◦ Gemiddeld 2,1 kinderen nodig om bevolking op peil te houden. ◦ Aantal kinderen heeft o.a. te maken met hoge leeftijd waarop vrouwen zwanger raken.

8  Afname vruchtbaarheidscijfer (aantal kinderen dat een vrouw voortbrengt): ◦ Van 4 naar minder dan 2 ◦ Gemiddeld 2,1 kinderen nodig om bevolking op peil te houden. ◦ Afname heeft te maken met:  Hoge leeftijd waarop vrouwen zwanger raken.  Anticonceptiemiddelen  Invloed van religie is afgenomen (ontzuiling)  Doordat er minderen jongeren bijkomen, spreken demografen ook wel van ontgroening  Ontgroening: Afname van het aantal mensen jonger dan 19 jaar.

9  Tegenover ontgroening staat vergrijzing:  Vergrijzing: Toename van het aandeel 65+ in de bevolking.  Waardoor ontstaat vergrijzing: ◦ Minder geboren kinderen ◦ Babyboom generatie gaat met pensioen (geboren rond 1945-1950) ◦ Langere levensverwachting (mensen worden steeds ouder) ouder

10 Aantal 0 t/m 19 jaar + aantal 65+ Aantal 20 tot 65 jaar x100% (hoe hoger de uitkomst hoe ‘slechter’) Uiteindelijk sterfteoverschot rond 2030 en vanaf 2038 demografische krimp (bevolking zal dan echt gaan afnemen)

11  BB 109: Veranderingen in bevolkingsaantal  BB 110: Bevolkingscijfers: absoluut en relatief  BB 111: Demografische transitie  BB 112: Bevolkingsdiagram  BB 115: Demografische druk

12  Wat laat dit model zien? ◦ Geboortecijfer ◦ Sterftecijfer ◦ Totale bevolking  Hoe bevolkingssamen- stelling door de loop der jaren is veranderd

13  Fase 1: Geboorte en sterfte hoog  Fase 2: Sterfte verminderd door betere zorg, water/riolering etc.  Fase 3: geboortecijfer neemt ook af, minder kinderen nodig als oudedagsvoorziening  Fase 4: Stabiel  Fase 5: Vergrijzing Tussen Fase 2 en 3: Babyboom 1945 - 1960 1960 - nu Vergrijzing 2015 + ???

14  Maken Start + §1 (1 t/m 14)  Start met opdracht 14 (dit is een atlas vraag, die kun je nu goed in de klas maken)


Download ppt " Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?.  Waar aan denk je als je aan Italië denkt ?"

Verwante presentaties


Ads door Google