De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeldvorming (inleiding)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeldvorming (inleiding)"— Transcript van de presentatie:

1 Beeldvorming (inleiding)
Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?

2 Beeldvorming Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?
Waar aan denk je als je aan Italië denkt ?

3 Beeldvorming Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt?
Waar denk je aan als je aan Italië denkt ? Waar denk je aan als je aan Nederland denkt?

4 De toekomst van Nederland
Vaak hebben buitenlanders een bepaald beeld bij Nederland als je het woord Nederland laat vallen. Een beeld noem je met een luxe woord: Perceptie. De beelden die vooroordelen uitdrukken noem je stereotypen.

5 Planning: Iedereen heeft een beeld bij NL, maar met welke problemen worden we vandaag de dag geconfronteerd? Met andere woorden, waar gaan we het in dit hoofdstuk over hebben: Vergrijzing Mobiliteit Water Lees start & maken opdracht Start (opdr 1 tm 4) [15 min] Uitleg paragraaf 1 [20 a 25 min] Zelfstandig werken paragraaf 1 Start (opdr 1 tm 4) §1(opdr 1 tm 14) Nog vragen over hoofdstuk 1?

6 Voor nu: Lees start En maak opdrachten start (1 tm 4) [= HW].
Klaar: §1 (1 t/m 14)

7 Paragraaf 1: Vergrijzing en ontgroening
De bevolking groeit in Nederland: Natuurlijke bevolkingsgroei (geboortecijfer – sterftecijfer) Sociale bevolkingsgroei Migratie (vestiging – vertrek)

8 Afname vruchtbaarheidscijfer
Afname vruchtbaarheidscijfer (aantal kinderen dat een vrouw voortbrengt): Van 4 naar minder dan 2 Gemiddeld 2,1 kinderen nodig om bevolking op peil te houden. Afname heeft te maken met: Hoge leeftijd waarop vrouwen zwanger raken. Anticonceptiemiddelen Invloed van religie is afgenomen (ontzuiling) Doordat er minderen jongeren bijkomen, spreken demografen ook wel van ontgroening Ontgroening: Afname van het aantal mensen jonger dan 19 jaar.

9 Vergrijzing Tegenover ontgroening staat vergrijzing:
Vergrijzing: Toename van het aandeel 65+ in de bevolking. Waardoor ontstaat vergrijzing: Minder geboren kinderen Babyboom generatie gaat met pensioen (geboren rond ) Langere levensverwachting (mensen worden steeds ouder)

10 Demografische druk Aantal 0 t/m 19 jaar + aantal 65+ Aantal 20 tot 65 jaar x100% (hoe hoger de uitkomst hoe ‘slechter’) Uiteindelijk sterfteoverschot rond 2030 en vanaf 2038 demografische krimp (bevolking zal dan echt gaan afnemen)

11 Basisboeknummers BB 109: Veranderingen in bevolkingsaantal
BB 110: Bevolkingscijfers: absoluut en relatief BB 111: Demografische transitie BB 112: Bevolkingsdiagram BB 115: Demografische druk

12 BB 111: demografische transitie
Wat zie je hier ?

13 BB 111: demografische transitie
Demografische transitie: veranderingen in de bevolkingsgroei door geboorte en sterfte.

14 BB 111: demografische transitie
ARM RIJK

15 BB 111: Demografisch transitiemodel
Fase 1: Geboorte en sterfte hoog Fase 2: Sterfte verminderd door betere zorg, water/riolering etc. Fase 3: geboortecijfer neemt ook af, minder kinderen nodig als oudedagsvoorziening Fase 4: Stabiel Fase 5: Vergrijzing Tussen Fase 2 en 3: Babyboom nu Vergrijzing ???

16 Voor nu: Maken Start + §1 (1 t/m 14)
Start met opdracht 14 (dit is een atlas vraag, die kun je nu goed in de klas maken)


Download ppt "Beeldvorming (inleiding)"

Verwante presentaties


Ads door Google