De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voedselrelaties Belang van biodiversiteit. Wat betekent biodiversiteit? Biodiversiteit: verscheidenheid aan leven, meer bepaald verscheidenheid aan soorten,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voedselrelaties Belang van biodiversiteit. Wat betekent biodiversiteit? Biodiversiteit: verscheidenheid aan leven, meer bepaald verscheidenheid aan soorten,"— Transcript van de presentatie:

1 Voedselrelaties Belang van biodiversiteit

2 Wat betekent biodiversiteit? Biodiversiteit: verscheidenheid aan leven, meer bepaald verscheidenheid aan soorten, verscheidenheid aan individuen binnen een soort en verscheidenheid aan leefgebieden.  Niet gelijkmatig verdeeld op aarde! Bos Weide Zee Biodiversiteit binnen een soort Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Biodiversiteit - mens Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens

3 Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Aantal planten vermindert  aantal planteneters daalt  planten kunnen zich weer beter ontwikkelen. Aantal roofdieren te groot  minder prooidieren  aantal roofdieren vermindert  aantal prooidieren stijgt weer. Dieren eten meerdere soorten prooidieren of plantensoorten  sterven niet uit.Dieren eten meerdere soorten prooidieren of plantensoorten Biodiversiteit is belangrijk voor: in stand houden van ecologisch evenwicht; hoe groter, hoe kleiner de kans op verstoring van het ecologisch evenwicht. Ecologisch evenwicht: alle soorten planten en dieren in een biotoop zijn in de juiste verhouding aanwezig. Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens Biodiversiteit - mens

4 Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Grote verscheidenheid aan individuen binnen de soort  Soort kan zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden. Jachtluipaard (kleine populatie)Goudvink (grote populatie) Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens Biodiversiteit - mens

5 Biodiversiteit – de mens Biodiversiteit is heel belangrijk voor de mens! Verscheidenheid aan bijen, vlinders, …  goede bestuiving  veel land- en tuinbouwgewassen; Verscheidenheid aan insecteneters  beperking insectenplagen; Stoffen in diverse planten  ontwikkeling geneesmiddelen; Verscheidenheid aan planten en dieren  kledij en hout; Hoge biodiversiteit  ecologisch evenwicht  zuivere lucht en water; Natuurgebieden: toeristische trekpleisters voor de mens om zich te ontspannen. SchapenZijderups Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens Biodiversiteit - mens

6 Negatieve invloeden van de mens Activiteiten van de mens hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit: overbevissing  schuil- en voortplantingsplaatsen worden vernield;overbevissing ontbossing  droger klimaat, bodemerosie, overstromingen, verdwijnen van plant- en diersoorten;ontbossing bodem-, water- en luchtvervuiling;bodem-, water- en luchtvervuiling Klimaatsveranderingen als gevolg van versterkt broeikaseffect;Klimaatsveranderingen Versnippering van leefgebieden; Exoten invoeren.Exoten invoeren Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens Biodiversiteit - mens

7 Positieve invloed van de mens Activiteiten van de mens kunnen ook een positieve invloed hebben op de biodiversiteit: Natuurbehoud en natuurbeheer: beheerswerken in natuurgebieden  verbetering leefomstandigheden planten en dieren;beheerswerkennatuurgebieden Behoud van kleine landschapselementen: - mininatuurreservaatjes (hagen, rietkragen, …);mininatuurreservaatjes - verbinding tussen verschillende stukjes natuurgebied (houtwal, ecoduct, …);verbinding tussen verschillende stukjes natuurgebied - bodemerosie tegengaan: hellingen beplanten; Exoten bestrijden.Exoten bestrijden Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens Biodiversiteit - mens

8 Biodiversiteit is groter in tropische gebieden dan in poolgebieden.

9 Biodiversiteit is groter in een loofbos dan in een naaldbos.

10 Biodiversiteit is groter in een hooiweide dan in een graasweide.

11 Biodiversiteit binnen de mensensoort

12 De vos eet meerdere soorten organismen. Konijn Vos Braambes Fazant

13 Het jachtluipaard is met uitsterven bedreigd, dus een kleine populatie. Er heerst vaak inteelt waardoor de diersoort vatbaarder is voor ziekten.

14 Deze goudvinken behoren tot dezelfde soort, maar hebben een andere snavel. Een dikkere snavel kan ook hardere zaden. Deze verscheidenheid vergroot de overlevingskans.

15 Schapen zijn belangrijk voor de mens: vlees en wol voor kleding.

16 Zijdedraad wordt gewonnen uit de cocon van de zijderups.

17 Grote sleepnetten geven geen kans tot ontsnappen. Zeeschildpad verstrikt in een vissersnet.

18 Droger klimaat leidt tot woestijnvorming. Door de kaalslag wordt vruchtbare grond weggespoeld. Grootschalige ontbossing met rampzalige gevolgen.

19 Sproeimiddelen komen in de voedselketen terecht. Huishoudelijk afval is niet biologisch afbreekbaar. Afvalwater bedreigt waterplanten en waterdieren.

20 Het versterkte broeikaseffect, als gevolg van te hoge uitstoot van broeikasgassen, zorgt voor een klimaatsverandering. Bepaalde planten- en diersoorten kunnen niet meer overleven door de opwarming. Invallende zonnestralen Teruggekaatste warmte Weerkaatste zonnestralen Het broeikaseffect (schematisch) Roeipootkreeftjes vormen een belangrijke voedselbron voor vele vissen, maar hun aantal daalt als gevolg van de klimaatsverandering.

21 Waterpest produceert zuurstofgas als er voldoende zonlicht is. Grote waternavel (exoot) is een drijvende plant die al het zonlicht wegneemt voor de onderwaterplanten. De invoer van exoten (bv. Grote waternavel) kan een bedreiging vormen voor de plaatselijke biodiversiteit. Bepaalde inheemse planten- en diersoorten kunnen verdwijnen. Vb. Onderwaterplanten produceren minder zuurstofgas door de grote waternavel waardoor veel vissen sterven.

22 Natuurgebieden worden extra beschermd.

23 Beheerswerk: door begrazing krijgen zeldzame kruiden de kans om te groeien. Beheerswerk: jaarlijks moeten knotwilgen geknot worden. Op knotwilgen leven heel wat organismen.

24 Een bomenrij langs een gracht: verstevigt de oever, herbergt organismen en biedt beschutting voor het vee.

25 Een houtwal vormt de grens tussen zonnige, droge plekjes en schaduwrijke, vochtige plekjes. Een ecoduct verbindt een versnippert natuurgebied met elkaar zodat dieren veilig kunnen oversteken.

26 De bestrijding van grote waternavel. De Amerikaanse brulkikker (+/- 20 cm) vormt een bedreiging voor onze inheemse soorten.


Download ppt "Voedselrelaties Belang van biodiversiteit. Wat betekent biodiversiteit? Biodiversiteit: verscheidenheid aan leven, meer bepaald verscheidenheid aan soorten,"

Verwante presentaties


Ads door Google