De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Klimaatzones en landschappen Paragraaf 12 en 13

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Klimaatzones en landschappen Paragraaf 12 en 13"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 2 Klimaatzones en landschappen Paragraaf 12 en 13

3 inhoud Mens en landschap: dynamisch landschap (par. 12)
Mens en landschap: klimaatverandering (par. 12) Mens en landschap: landdegradatie (par. 12 en 13) Mens en landschap: duurzaam landgebruik (par. 13)

4 Het systeem landschap met de samenhangende geofactoren

5 Dynamisch landschap Landschap: zichtbare deel van de aarde,
bepaald door onderlinge samenhangen tussen de geofactoren Landschap is dynamisch: voortdurend in beweging en in verandering. Invloed activiteiten van de mens: landdegradatie klimaatverandering

6 Mijnbouw in Papoea Nieuw-Guinea
Verzilting in Australië

7 Aralmeer

8 Bodemaantasting

9 Landdegradatie Aantasting van kwaliteit van landschap door processen als versterkte bodemerosie, verzilting verdroging verwoestijning Gevolg: kale bodem of gesteente Invloed mens: overbeweiding, uitputting van de bodem Grote bevolkingsdruk

10 Duurzaam landgebruik Algemeen: voorkom roofbouw en ontbossing
Maatregelen tegen versterkte bodemerosie: - terrassen - strokenverbouw - braak - herbebossen Maatregelen tegen verzilting: - niet alleen irrigeren, maar ook draineren! Maatregelen tegen verwoestijning: - verstandiger omgaan met (drink)water - beperken van het grazen van vee

11 Burkina Faso Mali

12 Geschatte temperatuurverandering tussen 1990 en 2005 (graden Celsius)

13 Verdroging in Europa

14 Klimaatverandering: natuurlijke broeikaseffect
Zon: energie voor de processen op aarde Aardoppervlak absorbeert zonnestralen Zet ze om in warmtestraling Warmtestraling: opwarming van de atmosfeer Warmtestralen worden tegengehouden door koolstofdioxide, waterdamp en methaan. Dit is het natuurlijke broeikaseffect Gemiddeld +15 graden Celsius in plaats van -18 graden

15 Klimaatverandering: versterkt broeikaseffect
Versterkte broeikaseffect Door menselijke activiteiten als: - gebruik fossiele brandstoffen - landbouw (methaan en lachgas) Gevolgen: - gemiddelde temperatuur op aarde stijgt (1,4 tot 5,8 graden Celsius) - gemiddelde zeespiegel stijgt - klimaatzones verschuiven - extremer weer Vooral (semi-)aride gebieden zijn kwetsbaar

16

17

18

19

20


Download ppt "Hoofdstuk 2 Klimaatzones en landschappen Paragraaf 12 en 13"

Verwante presentaties


Ads door Google