De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werklocaties Waterland Discussiepaper Evert-Jan de Kort Stec Groep 12 01 09.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werklocaties Waterland Discussiepaper Evert-Jan de Kort Stec Groep 12 01 09."— Transcript van de presentatie:

1 Werklocaties Waterland Discussiepaper Evert-Jan de Kort Stec Groep 12 01 09

2 stec groep? •economisch advies- en onderzoeksbureau •arnhem •wonen •commercieel vastgoed •bedrijventerreinen •locatiekeuze bedrijven & economische ontwikkeling

3 discussie bedrijventerreinen (1) bedrijventerreine n zijn oud en lelijk …dat is het zoveelste waardeloze terrein…. verrommeling van het landschap de economie krimpt! nieuwe terreinen overbodig…

4 discussie bedrijventerreinen (2) • Verrommeling/herstructurering speerpunt Rijk • Mooi Nederland • Structuurvisie “Zicht op Mooi Nederland”  A7 Wijdewormer-Oostzaan • Agenda Bedrijventerreinen 2008-2012 • Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen onder voorzitterschap van Peter Noordanus

5 aanpak

6 bedrijventerreinen in Waterland •320 ha bruto, 195 ha netto •1% grondoppervlak! •Concentratie in Purmerend •Geen ruimte meer uitgeefbaar •Grote waarde!

7 bedrijventerreinen in Waterland • Direct • 25% bedrijven • > 30% van de werkgelegenheid • Indirect • multiplier 0,5 • Vooral ook lager opgeleiden • Hoge TW: gemiddeld EUR 1,6 miljoen/ha • Leegstand zeer beperkt

8 bedrijventerreinen in Waterland • Belangrijkste ontwikkeling Baanstee Noord: 150 ha bruto • Kleine ontwikkelingen Zeevang, Edam-Volendam • Totaal: 92 ha netto gepland Baanstee Noord Bron: Stec Groep, 2008

9 bedrijventerreinen Waterland • Productie, groothandel, logistiek, reparatie dominante sectoren op bedrijventerreinen Bron: Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld, Stec Groep (2002-2008) Landelijk beeld, BIB

10 Bron: Stec Groep, 2008 vraag naar bt in Waterland Uitbreidingsvraa g 2006 - 2030 Bovenregionale vraag Vervangingsvraa g tot 2030 Uitgifte bedrijventerrein 2006 en 2007 —= Totale vraag naar bedrijventerrein 2008 - 2030

11 vraag naar bt in Waterland Vraag Netto hectares 2008-2030 Uitbreidingsvraag GE scenario 120 + Vervangingsvraag +12 + Bovenregionale vraag +6 – 10 - Uitgifte van bedrijventerrein 0 - Beleid snelwegpanorama’s & Nationaal Landschap - 15 - 20 Totaal 115 – 130

12 DISTRIBUTIECENTRA

13 50-100 arbeidsplaatsen 100-250 arbeidsplaatsen meer dan 250 arbeidsplaatsen buiten de Randstad SHARED SERVICES CALLCENTERS

14 PRODUCTIE EN ASSEMBLAGE Noorden: IPR-effect

15 vraag naar bt in Waterland •Groei in reguliere sectoren •Maar vooral in dienstverlening, zorg, vrijetijdseconomie

16 vraag naar bt in Waterland Belangrijkste locatie- en pandeisen

17 Verdeling vraag naar verschijningsvorm in Waterland Bron: Stec Groep, 2008 vraag naar BT in Waterland

18 hoogwaardige terreinen

19 modern gemengde terreinen

20 functionele werkterreinen

21 zwaar industrieterrein

22 logistiek terrein

23 confrontatie vraag - aanbod Hoofdzakelijk modern-gemengd  voor reguliere vraag

24 herstructurering en intensivering 123 • levensfase • aanpak Type herstructureringKosten per netto hectare Groot onderhoud€ 200.000 Revitalisering€ 400.000 Herprofilering€ 2.500.000 Transformatie€ 2.500.000 Bron: Stec Groep, 2008

25 herstructurering en intensivering • 5 à 8% lijkt haalbaar; terreinen al vrij intensief benut…. • Stapelen • Schakelen • Efficiënt verkavelen  Sterk afhankelijk van type activiteiten/terrein! •Zorgvuldig uitgeven: SER ladder/koppeling nieuw & oud

26 naar nieuwe werklandschappen… Locaties: • goed bereikbaarheid (OV, auto, parkeren) • multifunctioneel • hoge kwaliteit openbare ruimte • gebiedsontwikkeling i.p.v. kavelgewijs • ‘enjoy work’ Gebouwen: • functioneel • architectuur en uitstraling • flexibiliteit

27 naar nieuwe werklandschappen… •Gemengde economische zones •accent zorg/health •accent vrijetijdsecomomie •accent leren/onderwijs  Voorbeelden

28 health parken Leidsche Rijn, Zwolle, Heerlen

29 Albert Schweizer ziekenhuis, Dordrecht

30 Health Park, Utrecht

31 Orbis Medical Park, Sittard-Geleen

32 Sportstad, Heerenveen

33 Leisurelocatie

34 Leerpark: Sterckwijck Boxmeer

35

36 te zetten stappen •Stel regionale bedrijventerreinenvisie op •Zet pilots nieuwe werkllocaties op •Ontwikkel Baanstee Noord! •Beperk kleinschalige, versnipperde ontwikkelingen •Zet extra in op zorgvuldig ruimtegebruik •Stimuleer op simpele wijze extra kwaliteit •Betrek de markt meer!

37 Taskforce Noordanus Oplossingen gericht op: • structuur bedrijventerreinenmarkt en positie gemeenten • zwakke ruimtelijke regie op regionaal niveau • financiële voorwaarden Drie strategische lijnen: • inhaalslag economische stadsvernieuwingsaanpak • verzakelijken van bedrijventerreinenmarkt • regionale aanpak

38 Taskforce Noordanus • Rijk: 400 miljoen euro t/m 2013 • Voor zomer 2009 afspraken met provincies in convenant • Elke provincie moet herstructureringsplan opstellen • Basis voor Rijksfinanciering • Maart 2009 pilotprojecten • LT (> 2013) focus op verzakelijking bt markt

39 vragen? www.stec.nl e.dekort@stec.nl Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Werklocaties Waterland Discussiepaper Evert-Jan de Kort Stec Groep 12 01 09."

Verwante presentaties


Ads door Google