De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werklocaties Waterland Discussiepaper

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werklocaties Waterland Discussiepaper"— Transcript van de presentatie:

1 Werklocaties Waterland Discussiepaper
Evert-Jan de Kort Stec Groep

2 stec groep? economisch advies- en onderzoeksbureau arnhem wonen
commercieel vastgoed bedrijventerreinen locatiekeuze bedrijven & economische ontwikkeling

3 discussie bedrijventerreinen (1)
bedrijventerreinen zijn oud en lelijk …dat is het zoveelste waardeloze terrein…. verrommeling van het landschap de economie krimpt! nieuwe terreinen overbodig…

4 discussie bedrijventerreinen (2)
Verrommeling/herstructurering speerpunt Rijk Mooi Nederland Structuurvisie “Zicht op Mooi Nederland” A7 Wijdewormer-Oostzaan Agenda Bedrijventerreinen Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen onder voorzitterschap van Peter Noordanus

5 aanpak

6 bedrijventerreinen in Waterland
320 ha bruto, 195 ha netto 1% grondoppervlak! Concentratie in Purmerend Geen ruimte meer uitgeefbaar Grote waarde!

7 bedrijventerreinen in Waterland
Direct 25% bedrijven > 30% van de werkgelegenheid Indirect multiplier 0,5 Vooral ook lager opgeleiden Hoge TW: gemiddeld EUR 1,6 miljoen/ha Leegstand zeer beperkt

8 bedrijventerreinen in Waterland
Belangrijkste ontwikkeling Baanstee Noord: 150 ha bruto Kleine ontwikkelingen Zeevang, Edam-Volendam Totaal: 92 ha netto gepland Baanstee Noord Bron: Stec Groep, 2008

9 bedrijventerreinen Waterland
Productie, groothandel, logistiek, reparatie dominante sectoren op bedrijventerreinen Bron: Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld, Stec Groep ( ) Landelijk beeld, BIB

10 vraag naar bt in Waterland
Bron: Stec Groep, 2008 Uitbreidingsvraag Bovenregionale vraag Vervangingsvraag tot 2030 Uitgifte bedrijventerrein en 2007 = Totale vraag naar bedrijventerrein

11 vraag naar bt in Waterland
Netto hectares Uitbreidingsvraag GE scenario 120 + Vervangingsvraag +12 + Bovenregionale vraag +6 – 10 - Uitgifte van bedrijventerrein - Beleid snelwegpanorama’s & Nationaal Landschap Totaal 115 – 130

12 DISTRIBUTIECENTRA

13 SHARED SERVICES CALLCENTERS
arbeidsplaatsen arbeidsplaatsen meer dan 250 arbeidsplaatsen buiten de Randstad

14 PRODUCTIE EN ASSEMBLAGE
Noorden: IPR-effect

15 vraag naar bt in Waterland
Groei in reguliere sectoren Maar vooral in dienstverlening, zorg, vrijetijdseconomie

16 vraag naar bt in Waterland
Belangrijkste locatie- en pandeisen

17 vraag naar BT in Waterland
Verdeling vraag naar verschijningsvorm in Waterland Bron: Stec Groep, 2008

18 hoogwaardige terreinen

19 modern gemengde terreinen

20 functionele werkterreinen

21 zwaar industrieterrein

22 logistiek terrein

23 confrontatie vraag - aanbod
Hoofdzakelijk modern-gemengd  voor reguliere vraag

24 herstructurering en intensivering
1 2 3 levensfase aanpak Type herstructurering Kosten per netto hectare Groot onderhoud Revitalisering Herprofilering Transformatie Bron: Stec Groep, 2008

25 herstructurering en intensivering
5 à 8% lijkt haalbaar; terreinen al vrij intensief benut…. Stapelen Schakelen Efficiënt verkavelen Sterk afhankelijk van type activiteiten/terrein! Zorgvuldig uitgeven: SER ladder/koppeling nieuw & oud

26 naar nieuwe werklandschappen…
Locaties: goed bereikbaarheid (OV, auto, parkeren) multifunctioneel hoge kwaliteit openbare ruimte gebiedsontwikkeling i.p.v. kavelgewijs ‘enjoy work’ Gebouwen: functioneel architectuur en uitstraling flexibiliteit

27 naar nieuwe werklandschappen…
Gemengde economische zones accent zorg/health accent vrijetijdsecomomie accent leren/onderwijs  Voorbeelden

28 health parken Leidsche Rijn, Zwolle, Heerlen

29 Albert Schweizer ziekenhuis, Dordrecht

30 Health Park, Utrecht

31 Orbis Medical Park, Sittard-Geleen

32 Sportstad, Heerenveen

33 Leisurelocatie

34 Leerpark: Sterckwijck Boxmeer

35

36 te zetten stappen Stel regionale bedrijventerreinenvisie op
Zet pilots nieuwe werkllocaties op Ontwikkel Baanstee Noord! Beperk kleinschalige, versnipperde ontwikkelingen Zet extra in op zorgvuldig ruimtegebruik Stimuleer op simpele wijze extra kwaliteit Betrek de markt meer!

37 Taskforce Noordanus Oplossingen gericht op:
structuur bedrijventerreinenmarkt en positie gemeenten zwakke ruimtelijke regie op regionaal niveau financiële voorwaarden Drie strategische lijnen: inhaalslag economische stadsvernieuwingsaanpak verzakelijken van bedrijventerreinenmarkt regionale aanpak

38 Taskforce Noordanus Rijk: 400 miljoen euro t/m 2013
Voor zomer 2009 afspraken met provincies in convenant Elke provincie moet herstructureringsplan opstellen Basis voor Rijksfinanciering Maart 2009 pilotprojecten LT (> 2013) focus op verzakelijking bt markt

39 vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Werklocaties Waterland Discussiepaper"

Verwante presentaties


Ads door Google