De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Poelgeest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Poelgeest"— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Poelgeest

2 Programma 20.10 Presentatie van het bestemmingsplan
20.30 Vragen vanuit de zaal Koffie + informeel vragenuur Einde van de avond

3 Presentatie van het bestemmingsplan
Voorgeschiedenis Plankaart Uitgelicht: Van inspraakreactie tot aanpassing? Procedure Vragen

4 Voorgeschiedenis Deelplan 1 Deelplan 2 Deelplan 3 VO VO VO Ontwerp
Vastgesteld Niet goedgekeurd

5 Deelplan 1 Deelplan 2 Deelplan 3 Poelgeest VO VO VO Ontwerp Ontwerp
Vastgesteld

6

7

8 Van inspraakreactie tot aanpassing?
Verhouding ontwikkelingsplan – bestemmingsplan De gemeente houdt vast aan het feit dat het ontwikkelingsplan niet de blauwdruk is waar bouwplannen binnen moeten vallen. Het ontwikkelingsplan geeft de structuur van de ontwikkelingen weer. Het bestemmingsplan wordt het beleidskader voor Poelgeest. Woontorens Heemlandterras De gemeente houdt vast aan de voorgestelde bouwhoogte voor de woontorens. De gemeenteraad vraagt een verklaring van geen bezwaar aan bij de provincie om het bouwplan mogelijk te maken. De recreatieve route tussen de twee zuidelijkste torens wordt voorlopig gehandhaafd.

9 Van inspraakreactie tot aanpassing?
Verkeer De Tunnel naar de Merenwijk is geschrapt, een nieuwe ontsluiting via de Hugo de Vrieslaan is afgesproken. Op de Hugo de Vrieslaan worden snelheidsremmende maatregelen genomen, de bouwwegen worden beter beveiligd. Opgeknipt plangebied De bestemmingsplannen zijn samengevoegd tot 1 plan dat als ontwerp ter visie ligt. Het ontwerp voor de polders ligt tevens ter visie (gemeente Teylingen).

10 Van inspraakreactie tot aanpassing?
Luchtkwaliteit, externe veiligheid, akoestiek Er zijn nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar luchtkwaliteit en externe veiligheid, deze laten een gunstig beeld zien voor Poelgeest. Er is vooralsnog geen akoestisch onderzoek uitgevoerd. Door het wegvallen van de tunnel zal het luchtkwaliteitsrapport aangepast worden. Clusiuslaan / Clusiushof De ruimte tussen bestaande en nieuwe bebouwing is vergroot, extra parkeervoorzieningen worden gerealiseerd, de tunnel is geschrapt, het merendeel van de woningen bevindt zich in het sociale segment, maar de maximale bouwhoogte is niet verlaagd. Wel wordt in het ontwerp alles gedaan om privacy en bezonning veilig te stellen.

11 Van inspraakreactie tot aanpassing?
Holle Mare route Een studie naar de mogelijke aanleg van een Holle-Mare route heeft aangetoond dat vanuit verkeer, stedenbouw, waterhuishouding en financiën een dergelijke route niet wenselijk is. De Holle Mare route is niet langer (ook niet middels een wijzigingsbevoegdheid) opgenomen in de plannen. Wijkpark De gemeente wil met spoed het wijkpark gaan realiseren en niet wachten tot de laatste plannen gereed zijn.

12 Clusiushof

13 Ontsluiting Hugo de Vrieslaan

14 Heemland Terras & Renbaan Noord

15 Verdere procedure Ontwerp bestemmingsplan ter visie:
van 23 november 2006 tot en met 3 januari 2007. Opstellen Nota van beantwoording en aanpassen bestemmingsplan Hoorzitting voor indieners van zienswijzen Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Poelgeest Verzending plan ter goedkeuring aan GS van Zuid - Holland

16 Vragen Vergeet niet een zienswijze formulier in te vullen!!


Download ppt "Bestemmingsplan Poelgeest"

Verwante presentaties


Ads door Google