De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuproblematiek Spoorzone 24 november 2015. Agenda bijeenkomst Inleiding Spoorzone Gemeentelijke inzet Spoorzone GeluidEelco Hoff Veiligheid Ruimtelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuproblematiek Spoorzone 24 november 2015. Agenda bijeenkomst Inleiding Spoorzone Gemeentelijke inzet Spoorzone GeluidEelco Hoff Veiligheid Ruimtelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Milieuproblematiek Spoorzone 24 november 2015

2 Agenda bijeenkomst Inleiding Spoorzone Gemeentelijke inzet Spoorzone GeluidEelco Hoff Veiligheid Ruimtelijke ontwikkeling Ronald Kooman Basisnet Verkeer en vervoer Veiliger spoor Minder treinen Treinen elders RampenbestrijdingFrans Hoeksma/ Annemiek Bakker Samenvatting Discussie waar willen we naar toe

3 Inleiding Dordrecht op een kruising van infrastructuur Spoor: Rotterdam – Venlo – Duitsland Antwerpen - Betuwe route Vlissingen – Betuweroute Rotterdam – Antwerpen (VV) 7 goederenpaden per uur per richting door de Stad.

4 Gevolgen Theoretisch:336 goederentreinen per dag Verwachte passages:74-160 goederentreinen per dag Met hierin jaarlijks tot maximaal 52450 wagons met gevaarlijke stoffen Hoge geluid belasting en een van de onveiligste goederensporen in Nederland Hoge overschrijding Orientatiewaarde groepsrisico

5 Spoor en geluid Doorgaand spoorverkeer Rail 21, schermen Meerjarenprogramma Geluid Sanering knelpunten, peiljaar 1987, gevelmaatregelen, regie bij gemeenten vanaf 2012 onder verantwoordelijkheid Prorail, oude plus nieuwe saneringsgevallen In 2015/2016 onderzoek in Dordrecht Saneringsplannen rond 2019/2020, uitvoering daarna

6 Spoor en geluid Geluidproductieplafonds (GPP’s) In 2012 vastgesteld Gemiddeld de bestaande situatie plus enige groeiruimte Controleberekening over 2013: geen knelpunten in Dordrecht

7 Spoor en geluid Emplacement Inrichting met milieuvergunning (1999) Eind 2012 heeft Prorail een nieuwe vergunning aangevraagd voor het emplacement Geluidregels strenger dan 15 jaar geleden Landelijk project om aanvullende geluidmaatregelen te nemen (schermen en gevelmaatregelen) Overleg met Platform Spoor & Geluid over de uitwerking van schermen Planning: 1 e kwartaal 2016 ontwerpvergunning en informatiebijeenkomsten Met het Platform S&G ook overleg over het opstellen van de Arrivatreinen ter hoogte van de Crayensteynstraat Nieuwe vergunning: Prorail stopt met rangeeractiviteiten met gevaarlijke stoffen

8 Inzet spoorzone Externe veiligheid Voorgeschiedenis Mei 2000 Ramp Enschede:Start intensivering veiligheidsbeleid (Landelijk) 2001 Studie naar veiligheidssituatie in Dordrecht (PZH&Dordecht) 2003-2004Spoorzone Studie Dordrecht Zwijndrecht (Dordrecht, Provincie Rijk, Zwijndrecht) 2005Gemeentelijk veiligheidsbeleid (toetsingskader Externe veiligheid) 2004-2005Ketenstudies Chloor, LPG en Ammoniak (rijk) 2006-2015Ontwikkeling Basisnet spoor

9 Inzet spoorzone Externe veiligheid 1.Neem eigen verantwoordelijkheid 2.Werk aan/Lobby voor de noodzakelijke Korte termijn maatregelen (veiliger spoor) 3.Werk aan/Lobby voor de noodzakelijke middellange termijn maatregelen (minder treinen) 4.Lobby voor een lange termijn oplossing(goederen spoor elders)

10 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer Toetsingskader externe veiligheid Vastgesteld door Raad in 2005 Toetst plannen kwantitatief (rekenen)en Kwalitatief (effecten) Als input gebruikt bij het tot stand komen basisnet Als input gebruikt bij het tot stand komen Modernisering omgevingsbeleid

11

12 Inzet spoorzone Basisnet Doel Basisnet: Evenwicht brengen tussen ruimtelijke ontwikkeling en transport van gevaarlijke stoffen Inzet Dordrecht:Verlaging groepsrisico tov uitgangssituatie, behoud van ontwikkelmogelijkheden Samenwerking:Taskforce Brabantroute Resultaat Basisnet: Vaste risicoafstanden (risicoplafonds) Ontkoppeling RO en vervoer Instellen Plasbrand aandachtsgebied Extra ATBvv in stations omgevingen 80% BLEVE vrij rijden (op Brabantroute 100%) 80% reductie overschrijding OW (van 50 maal overschrijden naar 11 maal) Pr contour van maximaal 84 meter terug naar maximaal 32 meter

13 Inzet spoorzone Basisnet: Uitgangssituatie

14 Inzet spoorzone Basisnet: Eindresultaat

15 Inzet spoorzone Basisnet Conclusie basisnet: Het wordt veiliger:Overschrijding van de Orientatiewaarde neemt af van 50 maal OW naar 11 maal OW. Ontlasten Brabantroute gaat ten koste van Dordrecht en Zwijndrecht Resultaat stemt niet tot tevredenheid Lobby voor extra veiligheidsmaatregelen Voorafgaand aan behandeling wet basisnet petitie aan 2 e kamer aangeboden Ism Provincie Zuid Holland Fracties zijn fracties benaderd met Brochure en de Dordtse knelpunten Resultaat: Motie van Velthoven aangenomen in 2012

16 Inzet spoorzone Basisnet Voorjaar 2013 I&M onderzoekt het Dordts ruimtelijkbeleid. Conclusie: inspanningen in Dordrecht leiden tot risicoreductie. Mei 2013 Ernstig trein incident Wetteren Publiciteitscampagne rondom veiligheid 17 juni 2013 toezegging I&M uitvoering maatregelen

17 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer Huidig Goederenvervoer zuid Nederland PlaatsAantal goederenpaden Aantal treinen Dordrecht774-160 Den Bosch234-54

18 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer Vervoersontwikkeling Gevaarlijke Stoffen Vervoer van Gevaarlijke stoffen (Ketelwagens per Jaar) stof2014Plafond A863916650 B215864760 C3573022220 D328646810 D46841990

19 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer Veiliger spoorvervoer Doelstelling Korte termijn: Realiseren veiliger transport Samenwerking: Taskforce Brabantroute, Provincie Zuid Holland Doelstelling Dordrecht: realiseren maatregelen in Dordrecht

20 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer 2007 Bijna Botsing in Tilburg (negeren rood sein) Taskforce Brabantroute lanceert een voorstel voor veiliger vervoer in Zuid Nederland (Meer ATBvv en BLEVE vrij rijden). Najaar 2007 Minister van V&W neemt voorstellen over: 100 extra ATBvv seinen op de Brabantroute (7 in Dordrecht) Start onderhandelingen met bedrijfsleven opstellen convenant BLEVE rijden. 2012 Convenant getekend (alle in Nederland startende treinen Worden BLEVE vrij samengesteld) 2013 Botsing in Tilburg Gezamenlijke brandbrief naar Staatssecretaris Gesprek met Staatssecretaris; voorstel I&M Extra ATBvv op Brabantroute Betere controle op treinsamenstelling

21 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer 2014 uitwerken “ alles uit de kast ” (AUK) maatregelen Dordrecht Prorail Second opinion op maatregelen pakket Maatregelen pakket is compleet geen voorstellen voor verbetering November 2014 tekenen overeenkomst met I&M uitvoering maatregelen; Wat gaat er gebeuren??

22 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer (AUK) Maatregelen ter voorkoming van botsen en ontsporen Ontsporen grootste risico in de “bocht” Bouw ontsporingsgeleiding in de Bocht. Oorzaak botsen: Stop Tonend Sein Passages (STS) Enige oorzaken STS: Onvoldoende zichtbaarheid van seinen Onoverzichtelijke situatie Defect materieel/niet ingrijpen ATB Onvoldoende doorschiet lengte/onvoldoende wielgrip

23 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer (AUK) Maatregelen pakket speelt in op oorzaken STS gerealiseerde maatregelen ATBvv (2007,basisnet, STS- programma) Zichtbaarheidsmaatregelen Maatregelen AUK ATBvv Voorkomen botsingen; beveiligingsaanpassingen zoals seinverplaatsing, koppelen seinen aan wissels (eiswissels) flankzone bewaking) Verwijderen kruiswissel Uitvoering 2016-2019

24 Doel Programma Hoogfrequent Spoor goederen (PHS): Meer goederentreinen Optimaal benutten Betuweroute Inzet Dordrecht:vermindering van het aantal goederenpaden in de stad Verbetering veiligheidssituatie Samenwerking:Stedenbaan, Provincie Zuid Holland, Taskforce Brabantroute Resultaat PHS:besluit om de boog bij Meteren aan te leggen (juni 2014) Inzet spoorzone Verkeer en vervoer Minder treinen Programma hoogfrequent spoor

25 Inzet spoorzone Verkeer en vervoer Goederenvervoer zuid Nederland na PHS PlaatsAantal goederenpaden Aantal treinen Dordrecht450-68 Den Bosch564-150

26 duurzame lange termijn oplossing ???

27 En wat nu als het misgaat???? Spoorzoneproject Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

28 Wat staat er te doen de komende jaren?? Evaluatie Basisnet Inboeken winst boog bij Meteren Uitrol ERTMS (European Rail Trafic Management System) Tunnel?? Discussie: waar willen we naar toe met het goederenvervoer de komende jaren???


Download ppt "Milieuproblematiek Spoorzone 24 november 2015. Agenda bijeenkomst Inleiding Spoorzone Gemeentelijke inzet Spoorzone GeluidEelco Hoff Veiligheid Ruimtelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google