De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Proces Aandeelhouders Essent Herman Vrehen Gedeputeerde Provincie Limburg; Lid Aandeelhouders-commissie Essent 22 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Proces Aandeelhouders Essent Herman Vrehen Gedeputeerde Provincie Limburg; Lid Aandeelhouders-commissie Essent 22 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Proces Aandeelhouders Essent Herman Vrehen Gedeputeerde Provincie Limburg; Lid Aandeelhouders-commissie Essent 22 januari 2009

2 2 Opbouw  Deel I:Het proces tot nu toe;  Deel II:Oordeel Aandeelhouderscommissie;  Deel III:Financiële effecten;  Deel IV:Vervolgproces.

3 3 Deel I: Het proces (1) Provinciale Staten 25 juni 2008 : Goedkeuring toekomststrategie en motie. Netwerkbedrijf Enexis:  Robuust en levensvatbaar, aandelen blijven in overheidshanden; Essent PLB:  Schaalgrootte is essentieel  Aansluiten bij een strategische partner verwateren invloed huidige aandeelhouders; toename risico’s  Vervreemding van de aandelen op een goed gekozen moment.

4 4 Deel I: Het proces (2) Afspraken tussen RvB, RvC, Aandeelhouderscommissie:  Raad van Bestuur gaat actief op zoek naar strategische partner;  Geheimhoudingsverklaring;  Hoofdlijnen zoekproces, rolverdeling, ijkmomenten;  Extra vergaderingen voor informatie/consultatie. Impressie van de Aandeelhouderscommissie  Goede onderlinge samenwerking, soms scherp;  Intensief, op onderdelen complex;  Eigen externe adviseurs: Lazard en Simmons&Simmons;  Contacten met ‘Den Haag’.

5 5 Deel II: Oordeel Aandeelhouderscommissie (1) Waardecriterium  Prijs: goede prijs, kredietcrisis lijkt geen negatief effect te hebben.  Prijs is zelfs beter dan zou hebben gevolgd uit (afgeketste) fusie met Nuon; Aandachtspunten:  CBL-informatie;  bedrijfsinformatie met betrekking tot inzicht in de bandbreedte verkoopprijs bij aandelenoverdracht.

6 6 Deel II: Oordeel Aandeelhouderscommissie (2) Aandachtspunten uit de motie:  De nieuwe onderneming moet voldoende schaalgrootte hebben om leveringzekerheid, voorzieningzekerheid en concurrerende prijzen te kunnen borgen;  Het streven moet zijn gericht op het vinden van een stabiele en complementaire partner die maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame energie en werkgelegenheid hoog in het vaandel heeft staan;  Na het splitsen van het PLB en het NWB dient er sprake te zijn van een “robuust” netwerkbedrijf;

7 7 Deel II: Oordeel Aandeelhouderscommissie (3) Aandachtspunten uit de motie (vervolg):  Een zo direct mogelijke betrokkenheid van de provinciale overheid bij het verkoopproces met de toekomstige partner is vereist;  Het wegvallen van het grootste deel van het Essent dividend dient zo maximaal mogelijk te worden gecompenseerd door structurele (rente) opbrengsten over het door de aandelenverkoop gegenereerde vermogen;  De toekomstige partner is bereid vitale bedrijfsonderdelen in Nederland te houden en te ontwikkelen;

8 8 Deel II: Oordeel Aandeelhouderscommissie (4) Aandachtspunten uit de motie (vervolg):  Gedeputeerde Staten moeten met een stappenplan komen waarin de verschillende beslismomenten, processtappen en terugkoppelmomenten richting Provinciale Staten zijn vastgelegd;  Geen buitensporige “incentives”voor bestuurleden van toepassing zullen zijn om tot overeenstemming te komen.

9 9 Deel II: Oordeel Aandeelhouderscommissie (5) Conclusie  Voorstel tot verkoop past in vastgestelde toekomststrategie;  Er wordt in voldoende mate voldaan aan het gestelde in de moties (Limburg en Overijssel);  Onderhandelingsresultaat is goed  Risico’s zijn beheersbaar.  >> Op basis van onderhandelingsresultaat kan een voorlopig standpunt voorbereid worden dat de colleges van GS en B&W voor wensen en bedenkingen voorleggen alvorens een definitief standpunt in te nemen.

10 10 Deel III: Financiële effecten (1) Derde kwartaal 2009:  Opbrengst Provincie Limburg:  € 47,50 per aandeel  ruim 24 miljoen aandelen  = bijna € 1.2 miljard  Opbrengst Limburgse gemeenten:  € 47,50 per aandeel  ruim 14 miljoen aandelen  = bijna € 675 miljoen

11 11 Verwachte financiën beschikbaar voor Provincie Limburg Provincie Limburg als aandeelhouder van Essent: 2007 dividend: = € 64 miljoen. + Rente bruglening netwerk: 16,1% * € 2,593 mrd * 5% = € 21 mln Dividend Enexis: 16,1 % * € 68 miljoen = € 11 mln Rente opbrengst verkoop PLB: Waardeontwikkelingen Essent ten behoeve van toekomstige dividenduitkeringen 16,1* € 7,2 mrd *3,5%= € 41 mln Rente opbrengst verkoop Essent milieu: 16,1% * € 1,2 mrd *3,5%= € 7 mln Totaal: € 80 mln

12 12 Verwachte financiën beschikbaar voor Limburgse gemeenten in totaal Provincie Limburg als aandeelhouder van Essent: 2007 dividend: = € 38 miljoen. + Rente bruglening netwerk: 9,5% * € 2,593 mrd * 5% = € 12 mln Dividend Enexis: 9,5% * € 68 miljoen = € 6 mln Rente opbrengst verkoop PLB: Waardeontwikkelingen Essent ten behoeve van toekomstige dividenduitkeringen 9,5%* € 7,2 mrd *3,5%= € 24 mln Rente opbrengst verkoop Essent milieu: 9,5% * € 1,2 mrd *3,5%= € 4 mln Totaal: € 46 mln

13 13  Later:  Mogelijke verkoop Essent Milieu; - Herfinanciering bruglening aan Enexis; - Mogelijke ongebruikte reserveringen voor garanties;  Opbrengst:  Maximaal: € 32 per aandeel  Provincie Limburg: maximaal € 800 miljoen;  Limburgse Gemeenten: maximaal € 455 miljoen. Deel III: Financiële effecten (4)

14 14 Deel IV: Vervolgproces (1)  Proces van besluitvorming  College: voorlopig standpunt bepalen;  Commissie: bespreekt of voorlopig standpunt rijp is voor debat in Provinciale Staten;  PS: gelegenheid voor het kenbaar maken van wensen of bedenkingen;  College: definitief standpunt bepalen  CdK of gemandateerde: rechtshandelingen ter uitvoering  BZK c.q. Provincie: goedkeuring collegebesluit (SPV’s en Enexis)

15 15 Deel IV: Vervolgproces (2) Het verder gestalte geven van het netwerkbedrijf Enexis: - Aandeelhouderschap - Statuten; - corporate governance - Bedrijfsstrategie - Financiën. Productie- en Levering Bedrijf (PLB) Essent - Vervreemden aandelen - Overname lening aan Enexis

16 16 Deel IV: Vervolgproces (5) Samenvattend Provincie  30 januari:Commissie voor het Economische Domein;  10 maart:Voorgenomen standpunt GS, (colleges van B&W);  Begin april: Commissie voor het Economische Domein;  Eind april: Wensen of bedenkingen PS (c.q. gemeenteraden)  12 mei: Definitief standpunt GS, (colleges van B&W)  25 juni:AvA Provincie zal aan gemeenten de volgende zaken aanleveren:  De tekstvoorstellen voor de besluitvorming, waardoor uniforme besluitvorming kan plaatsvinden;  Een met de grote accountantskantoren afgestemde administratieve verwerking van alle posten in de jaarrekening 2009 en de begroting 2010;

17 17 Tot slot: besteding van gelden  De provincie ontwikkelt scenario’s om te komen tot een Limburg Ontwikkel Fonds, waarin mogelijk tevens gemeenten kunnen participeren.

18 18 Vragen?


Download ppt "1 Proces Aandeelhouders Essent Herman Vrehen Gedeputeerde Provincie Limburg; Lid Aandeelhouders-commissie Essent 22 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google