De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
oprichting op initiatief van Bouwfonds onafhankelijke stichting met maatschappelijke taak verbetering van de kwaliteit van wonen, stedelijke vernieuwing en gebouwde leefomgeving duurzaam en verantwoord financieren met een hoog maatschappelijk rendement Allereerst een inleiding over het Stimuleringsfonds, zodat u onze taak, positie en werkwijze begrijpt. SVn is op initiatief van Bouwfonds in 1996 opgericht. Wij zijn een onafhankelijke organisatie, die werkt zonder winstoogmerk. Voorzitter van de stichting is Thom de Graaf, voormalig fractievoorzitter d66 en Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in Balkenende 2.

3 Maatschappelijk financier
Elke deelnemer een eigen Revolving Fund met geoormerkte middelen 295 deelnemers Gezamenlijk fondsvermogen: € 500 miljoen Portefeuille ‘Zachte’ leningen: € 290 miljoen Wij zetten SVn graag neer als “maatschappelijk financier”. Dit wil kort en goed zeggen dat wij opereren in die marktsegmenten van wonen en stedelijke vernieuwing waar commerciële banken en financiers niet durven of willen gaan. Onze insteek is dan ook maatschappelijk rendement, en in de praktijk blijkt dat niet zelden het voorportaal van economische rendement.

4 Werking revolving fund

5 Thema’s en problematieken
Starterslening Funderingsherstel lening Particuliere woningverbetering Collectief Particulier opdrachtgeverschap Energie besparende maatregelen Groot onderhoud VVE’s Opplussen t.b.v. senioren Wonen boven winkels

6 Een fonds voor Wonen boven Winkels
Financieringsmodel beproeft in Apeldoorn, Groningen en Wageningen Wonen boven winkels Eindhoven Nv Wonen boven Winkels met als aandeelhouders gemeente en corporatie SWS In een periode van 5 jaar 20 wooneenheden per jaar Negatieve kasstroom van maximaal 11,2 miljoen Oplossing? SVn voert het professionele beheer over de revolverende fondsen van de deelnemende gemeenten; dat zijn er inmiddels bijna 200. In die gemeentelijke fondsen zit een gezamenlijk vermogen van € 400 miljoen. Hiervan staat inmiddels ruim 240 miljoen uit in de vorm van ‘zachte’ en renteloze leningen om investeringen van particulieren, woningcorporaties, bedrijfsleven en andere instellingen aan te moedigen.

7 Financiering Wonen boven Winkels
Twee aandeelhouders storten ieder 1,5 miljoen euro Direct 2,5 mln. beschikbaar en op termijn externe financiering van 5,75 mln. Totale storting bedraagt op termijn 11,25 mln. Hiermee worden 100 wooneenheden gerealiseerd Financiering van aankoop en renovatie van bijv. 20 wooneenheden Vervolgfinanciering zodra deze benodigd is

8 Bouwdepot Wonen boven Winkels
Financiering met een 10-jarig bouwdepot Eerste storting bestaat uit aandelenkapitaal en storting van 2,5 miljoen. In totaal 5,5 miljoen euro Laagrentende leningen van 2,2% per tranche Bijstorten zodra 5,5 miljoen is uitgezet

9 Geoormerkt budget Wonen boven Winkels
Belangrijk: Financiering vooraf afgeregeld! Gelden zijn definitief geoormerkt waardoor gemeentelijke bezuinigingen geen invloed hebben De opzet van de financiering met het bouwdepot geeft de gemeente de verzekering dat het geld ook op langere termijn alleen besteed wordt aan het project

10 Maatwerk financieringsmodel Wonen boven Winkels
Wonen boven winkels is arbeidsintensief en ingewikkeld traject Kapitaalbehoefte veelal op andere tijdstippen dan ingeschat Koppeling met financieringen op het moment van aankopen Gedurende looptijd kan financiering worden aangepast aan behoefte Kracht: bijsturing tijdens proces mogelijk!

11 Vragen? SVn Postbus 15 3870 DA Hoevelaken (033)


Download ppt "Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)"

Verwante presentaties


Ads door Google