De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starterslening Hengelo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starterslening Hengelo"— Transcript van de presentatie:

1 Starterslening Hengelo
Presentatie SVn 15 februari 2011

2 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
In 1996 opgericht op initiatief van Bouwfonds SVn is een onafhankelijke stichting met maatschappelijke taak zonder winstoogmerk SVn: 25 medewerkers = gevestigd in Hoevelaken SVn beheert revolverende fondsen (geld) van Rijk, Provincies, Gemeenten en Woningcorporaties (ruim 315 deelnemers)

3 SVn: beheer van revolverende fondsen
250 Startersregelingen in Nederland Circa 190 regelingen actief Circa 60 regelingen inactief Bijdrage Ministerie VROM is geeindigd medio 2010 Provincie Overijssel draagt voor 50% bij in Starterslening 6 Corporatie Startersregelingen Duurzaamheidslening: energiebesparing Stads- en dorpsontwikkeling: kwaliteit woningvoorraad Individuele projecten: woonzorgcomplexen, kinderdagverblijven, buurthuizen, mfa’s

4 (VROM) Startersregeling
Wat was de aanleiding in 2001/2002? Stijgende woningprijzen Onvoldoende betaalbaar aanbod Onvoldoende doorstroming in de (locale) woningmarkt Voor (jonge) starters moeilijk om een huis te kopen … hoe is de huidige woningmarkt in 2011?!

5 Hoe werkt de Starterslening?
De Starterslening overbrugt het verschil tussen: 1. de verwervingskosten woning; en 2. de maximale lening op basis van NHG normen De hoogte van de Starterslening hangt af van: Inkomen (normen NHG) Eigen vermogen (vrijstellingsgrens IB) Toetsrente (SVn-15 jaars rente  zie Voorwaarden van de gemeente

6 Kenmerken Starterslening
Aanvullende financiering (2e hypotheek) bovenop 1e hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie Looptijd maximaal 30 jaar Rentevaste periode 15 jaar (SVn-rente) Eerste drie jaar: rente- en aflossingsvrij Na 3e jaar: betalen van rente- en aflossing (annuïteit) tenzij:

7 Kenmerken Starterslening (vervolg)
… inkomen niet of niet voldoende is gestegen Starter kan bij SVn een hertoets aanvragen na 3e, 6e, 10e en 15e jaar Als uit de hertoets blijkt van onvoldoende financiële draagkracht, dan worden rente en aflossing daarop aangepast Zodra Starter de marktconforme maandtermijn zelf kan betalen, is hertoetsen niet meer mogelijk Afsluitkosten 1,5 % / kosten hertoets: € 150,= (ex CPI index)

8 Kenmerken Starterslening (vervolg)
Extra financiële ruimte moet worden aangewend om Starterslening af te lossen (Tussentijds) boetevrij aflossen altijd mogelijk, verplicht bij verkoop woning WEW staat borg voor betaling rente en aflossing (NHG) Risico voor gemeente en Starter zeer laag Maatschappelijk verantwoord en veilig financieel beleidsinstrument tegen relatief beperkte kosten (revolverend fonds)

9 Voorwaarden gemeente Hengelo
Doelgroep: Iedereen die voor het eerst een woning koopt (geen sociale/economische binding meer vereist) Woningcategorie: Bestaande koopwoningen in Hengelo Verwervingskosten: Kosten voor verkrijgen in eigendom maximaal € ,= Stapeling met kortingsconstructies is niet toegestaan Maximale Starterslening: 20% van de verwervingskosten met maximum van € ,=

10 Voorwaarden gemeente Hengelo
De maximale hoofdsom van de Starterslening Hengelo wordt bijgesteld naar de werkelijke hoogte van de 1e hypothecaire geldlening, indien de 1e financiering hoger is dan SVn heeft berekend op basis van haar 15 jaars toetsrente. Dit geldt voor alle aanvragen vanaf 1 februari 2011, waarbij nog geen SVn-offerte voor een Starterslening is uitgebracht. Verder hebben we afgesproken dat de gemeente Hengelo in het vervolg in de Toewijzingsbrief toevoegt dat het gaat om een maximale Starterslening. Op die manier beoogt Hengelo een maximale inzet van haar budget

11 Stappen bij Starterslening
1. Bepalen van verwervingskostengrens 2. Bereken hoogte van de Starterslening m.b.v. rekentool op website SVn (indicatie) 3. Controleer de maximale hoogte van Starterslening (20% van verwerving- kosten met maximum van € ,=) 4. De definitieve hoogte van de Staterslening wordt vastgelegd in de SVn-offerte Starterslening na ontvangst van een kopie offerte 1e geldverstrekker.

12 Rekenvoorbeeld Starterslening
Verwervingskosten bestaande bouw € ,= (koopsom € ,= + € 5.000,= verbeterkosten) Starter(s) met gezamenlijk bruto inkomen € ,= per jaar Maximale lening NHG (aanvangstoets 95%) € ,= (rekenrente SVn: 5,8%) NHG toets (5,25%): € ,=  Starterslening na correctie = € ,= Bedragen afgerond 12% bestaande bouw x € = € 20% x € = €

13

14 Voorwaarden 1e hypothecaire lening
Verstrekking met NHG Rentevaste periode tenminste 10 jaar Hogere 1e hypothecaire inschrijving is mogelijk (tot maximale NHG-grens) Bepaling in offerte: Na het verstrekken van de 1e hypothecaire geldlening worden geen gelden meer verstrekt onder de 1e hypotheek, zolang de Starterslening niet volledig is afgelost.

15 Procedure Starterslening
1. Aanvraagformulier opvragen via de gemeente 2. Ingevuld Aanvraagformulier met bijlagen naar SVn 3. Krediettoetsing en vaststellen hoogte Starterslening door SVn 4. Toewijzingsbrief gemeente aan Starter 5. De Toewijzingsbrief vermeldt condities waaronder de Starterslening wordt verstrekt

16 Procedure Starterslening
6. Aanvraag en acceptatie offerte eerste hypotheek 7. Kopie geaccepteerde offerte binnen 4 weken na ontvangst Toewijzingsbrief sturen naar SVn 8. SVn brengt offerte Starterslening uit 9. Acceptatie offerte Starterslening 10. Eigendomsoverdracht, eerste en tweede hypotheek in één zitting passeren bij notaris Doorlooptijd totale procedure: 4 tot 6 weken

17 Vragen over de Starterslening?
SVn Afdeling kredietverlening Postbus 15 3870 DA Hoevelaken T (033) (kantooruren) E Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de inhoud van de regeling verwijst SVn naar de betreffende Verordening VROM Starterslening en de daarin van toepassing verklaarde procedures en gemeentelijke uitvoeringsregels.


Download ppt "Starterslening Hengelo"

Verwante presentaties


Ads door Google