De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda van Brabant Toekomstgericht investeren én ombuigen 24 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda van Brabant Toekomstgericht investeren én ombuigen 24 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda van Brabant Toekomstgericht investeren én ombuigen 24 november 2010

2 Vertrekpunten Interne takendiscussie –PS/Stuurgroep Kerntaken Externe takendiscussie –Positie en financiën middenbestuur Agenda van Brabant –Nadenken over (investeren in) de toekomst van Brabant

3 Samenhang Agenda van Brabant

4 Agenda van Brabant Traditie & Technologie

5 Agenda van Brabant We staan voor grote opgaven Uitgaan van onze kracht: traditie én technologie –Comfortabel stads- en dorpenlandschap –Industrieel kenniscomplex –Sterk netwerk van onderwijs, verenigingsleven en kunst- en cultuurinstellingen

6 Ambitie: Brabant als topregio in Europa op het gebied van kennis en innovatie

7 Brabant scoort goed in Europa

8 Leren van andere regio’s - Finland Telecomrevolutie in de periferie

9 Quality of Life als succesfactor

10 Agenda van Brabant Ambitie: –Toppositie als (industriële) kennis- en innovatieregio –Aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat Achterliggend doel: –Duurzame regionale ontwikkeling –Welvaart en welzijn voor alle Brabanders

11 Agenda voor de provincie (1) Focus op vestigings- en leefklimaat Uitgaan van de kracht provincie als middenbestuur: integrale verantwoordelijkheid voor regionaal omgevingsbeleid Kracht provincie ligt in schakelen tussen schaalniveaus, belangen, actoren en schaal (stad, regio, land, Europa) en sectoroverstijgend integraal handelen.

12 Agenda voor de provincie (2)

13

14 Investeringsstrategie (1) Vervreemding aandelen Essent Deel opbrengst aanwenden ten bate van toekomst Brabant en de Brabanders Zorgvuldig en behoedzaam investeren Provinciale Staten bepalen koers en inzet

15 Investeringsstrategie (2) Karakter Eenmalige investeringen aanvullend op regulier beleid vanuit onze kerndomeinen ruimte en economie Geen gaten opvullen door vervallen Rijkstaken

16 Investeringsstrategie (3) Leef- en vestigingsklimaat als bepalende factor om tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s te blijven behoren Onderscheidende kwaliteiten Brabant centraal (economisch, ecologisch, sociaal-cultureel) Investeringen passend bij nieuwe profiel provincie

17 Investeringsstrategie (4) Investeringsdomeinen (‘effectvelden’) Kennis (duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid) De bereikbare regio Leefklimaat Brabants mozaïek Natuur en landschap

18 Investeringsstrategie (5) IJkpunten (criteria) Extra investeringen, geen regulier beleid Majeure investeringen, geen versnippering Investeringen aantoonbaar structuurversterkend Brede maatschappelijke “multiplier” Toegevoegde waarde/verschil maken Participeren, niet subsidiëren

19 Investeringsstrategie (6) Investeringsvoorstellen eerste tranche Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid (solar en biobased economy) De Kunst van het Samen Leven (2018Brabant) Olympisch Plan Brabant: versterking sportinfrastructuur Grootschalige cultuurhistorische complexen Landschappen van Allure Spaar- en investeringsfonds Wegeninfrastructuur

20 Investeringsstrategie (7) Uitwerking investeringsstrategie Alle voorstellen richten zich op versterking leef- en vestigingsklimaat PS-Kadervoorstel investeringsstrategie (11 november): –Afsprakenkader en IJkpunten (criteria) –Rompbesluit reservering € 300 mln eerste tranche Vervolgtranche(s) onder verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur

21 Investeringsstrategie (7) Betrokkenheid partners Betrokkenheid vraagt om maatwerk per investeringsvoorstel (wordt uitgewerkt) Uitvoering zoveel mogelijk buiten de deur, nieuwe samenwerkingsarrangementen/uitvoeringsconstructies Aantal voorstellen bouwt voort op bestaande samenwerkingsrelaties (o.a. 2018Brabant, OP 2028, Landschappen van Allure)

22 Investeringsstrategie (8) Vervolgproces 11 november: kadervoorstel vastgesteld door PS 26 november: behandeling investeringsvoorstellen Statencie. 10 december: besluitvorming investeringsvoorstellen PS Na 10 december: uitwerken/uitvoeren samen met partners Na april 2011: voorbereiden tweede tranche investeringen


Download ppt "Agenda van Brabant Toekomstgericht investeren én ombuigen 24 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google