De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord 5e subsidieronde Nationaal Programma Ouderenzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Ouderenzorg Regio Noord 5e subsidieronde Nationaal Programma Ouderenzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord 5e subsidieronde Nationaal Programma Ouderenzorg

2 Nationaal Programma Ouderenzorg Doel Realiseren van meerwaarde voor oudere met complexe problematiek Meerwaarde voor de ouderen zelf Meerwaarde voor professionals Meerwaarde voor de maatschappij

3 Drie stappen Organisatie regionale infrastructuur Uitvoering van experimenten en projecten Landelijk verspreiding en implementatie Nationaal Programma Ouderenzorg

4 Voortgang Nationaal Programma Ouderenzorg 2,5 jaar onderweg 8 Netwerken zijn gevormd en blijven groeien Actieve betrokkenheid ouderen Elk netwerk heeft 1 of meer transitie- experimenten Na vier subsidierondes: 17 transitie-experimenten 31 onderzoeksprojecten 10 implementatieprojecten

5 5e subsidieronde Nog één subsidieronde gericht op implementatie… Programmacommissie constateert: –Effecten transitie-experimenten nog niet beschikbaar –Implementatieprojecten betreffen vooral ontwikkeling –Belang uitbreiding en voortbestaan netwerken

6 5e subsidieronde Lijn 1 Uitbreiding en borging van de netwerken Lijn 2 Gezamenlijk werken aan integrale zorg

7 Lijn 1: Uitbreiding en borging netwerken Netwerkplan Analyse van de huidige stand van zaken van het netwerk –Regionale dekking  kaartje –Sterke kanten, zwakke kanten, kansen en bedreigingen Korte termijn doelen en activiteiten –Tot eind 2011 –Bv: inzet bekostigingsexpertise of (implementatie)activiteiten in de regio Lange termijn doelen en ambities –Na programmaperiode –Samenwerking- en financieringsafspraken partners

8 Lijn 1: Uitbreiding en borging netwerken Max. € 200.000 beschikbaar per netwerk (korte termijn activiteiten binnen programmaperiode) Beoordeling –Ruimte voor de netwerken –Plannen zijn gedragen door de ouderen en het hele netwerk –Plannen dragen aantoonbaar bij aan uitbreiding en borging van het netwerk –In de plannen is goed beargumenteerd waarom extra middelen nodig zijn en niet door de basissubsidie of netwerkpartners kunnen worden gefinancierd

9 Lijn 2: Gezamenlijk werken aan integrale zorg Diffusie van transitie- experimenten Verder doorontwikkelen experimenten Gezamenlijk werken aan integrale zorg Bouwstenen testen in de praktijk Gezamenlijk, netwerkoverstijgend Landelijk Richting de toekomst Vier ambitieniveaus:

10 Per thema (‘Bewegingen in de zorg voor kwetsbare ouderen’, J. Coolen en M. Boekholdt) 1.Vroege signalering en integrale diagnostiek 2.Samenhangende eerstelijnszorg 3.Werken aan functieherstel 4.Ketensamenhang 5.Versterking sociaal netwerk Lijn 2: Gezamenlijk werken aan integrale zorg

11 Per thema –Hoe gaat de ideale integrale zorg eruit zien? –Welke bouwstenen horen daarbij? –Voorbeeld: zorgstandaard, richtlijn, betaaltitel –Leidt tot een programma van eisen Input: transitie-experimenten en andere kennis Diverse perspectieven betrekken Voorbereidend op de effecten uit de experimenten Lijn 2: Gezamenlijk werken aan integrale zorg

12 Gezamenlijk plan van aanpak: Hoe komen tot gezamenlijk werken –Welke ambities hebben de netwerken? –Bijvoorbeeld landelijke werkgemeenschappen per thema –Procesondersteuning Lijn 2: Gezamenlijk werken aan integrale zorg

13 Plannen indienen Deadline: 16 november 2010 Lijn 1: Een plan per netwerk Lijn 2: Een gezamenlijk plan van netwerken samen

14 Planning 5e subsidieronde Half september 2010Call verschijnt online op subsidiekalender 16 november 2010Deadline Netwerkplannen lijn 1 Gezamenlijk plan lijn 2 November/december 2010 Netwerken presenteren plannen Commissie toets plannen en geeft feedback Eind februari 2011Deadline Uitgewerkt plan lijn 2

15 Onderwijs november 2010 oproep voor indienen van ontwikkelprojecten en implementatieprojecten op MBO-niveau kleine projecten, concrete produkten in samenwerking met Zorg voor Beter

16 Vragen?


Download ppt "Netwerk Ouderenzorg Regio Noord 5e subsidieronde Nationaal Programma Ouderenzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google