De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vitale opgaven voor de Stad november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vitale opgaven voor de Stad november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Vitale opgaven voor de Stad november 2014
Herman Swen, Annerieke Halff, Bea van Voorthuizen, Maamke Schouten

2 Inhoud presentatie De onderneming ‘Zaanstad’ (heel kort)
De vitale opgaven voor de stad Economische agenda van Zaanstad Vragen van ons en jullie: in gesprek met Wethouder Straat

3 De onderneming “Zaanstad”

4 Inkomsten gemeente Deze sheets even snel doorlopen, om een korte en snelle indruk te geven van de gemeentefinancien. Hoe het ‘bedrijf de gemeente’ eruit ziet.

5 Uitgaven gemeente naar thema
35% subsidies 30% programmalasten 16% apparaatlasten (1100 fte: -15 a -20%)

6 Bezuinigingsopgave

7 Beïnvloedbaar budget Zaanstad
36% autonome uitgaven Cultuur, Klimaat, Sport, etc. 41% wettelijke taak met beleidsvrijheid Handhaving, Wmo 23% wettelijke taak met wettelijk bepaald niveau Basis onderhoud openbare ruimte, Bevolkingsadministratie

8 Vitale Opgaven voor de Stad

9 Startpunt “Zaans Evenwicht” (2009)
Ambitie: Werken aan een toekomstbestendige stad, door meer diversiteit in werkgelegenheid, voorzieningen en inwonersgroepen. Doel: aantrekkelijk klimaat voor inwoners & bedrijven. Krachten benutten: historisch en nieuw erfgoed, de verbinding met de metropoolregio, het gevarieerde en waterrijke landschap, de unieke mix van wonen en werken en het ondernemerschap dat de Zaankanters kenmerkt. Samen werken aan opgaven Zaans Evenwicht toelichten: = stadsvisie Benadrukken dat het vooral gaat om een goed klimaat voor huidige ondernemers en inwoners: - We willen ervoor zorgen dat bedrijven kunnen groeien en dat zij dan in Zaanstad kunnen blijven. - We willen dat inwoners woon carrière binnen Zaanstad kunnen maken. - We willen niet een grote import van minder kansrijke groepen (doordat Amsterdam te duur wordt). Verbinding Metropoolregio toelichten. Verwijzen naar agenda stad van het Rijk. Vraag aan Dennis: IBA noemen als wens/ambitie? Waardering uitspreken voor ondernemerschap Benadrukken dat we afgelopen jaren als ondernemers, inwoners en gemeente hard gewerkt en bijgedragen hebben aan realiseren Zaans Evenwicht. Inverdan is daarbij zeer zichtbaar en aansprekend resultaat, waarbij je ziet dat steeds meer ondernemers aansluiten en voor kwaliteitsverbetering zorgen. College heeft zich voorgenomen met een opvolger te komen voor INVERDAN -> het plan voor de stad: een gedurfd en inspirerend en concreet toekomstplan dat bijdraagt aan het gevoel van trots (binnen en buiten Zaanstad) en dat er via een ondernemende aanpak voor zorgt dat andere partijen blijven investeren, partijen in de stad en van buiten de stad

10 Onderweg verandert er veel
Aanzienlijke bezuinigingen overheid Nieuwe taken voor gemeenten: jeugdzorg, zorg en ondersteuning, participatie Inclusief doelstelling om efficiencykorting te realiseren De wereld verandert in ruimtelijk-economisch en maatschappelijk opzicht

11 Vitale Opgaven Minder overheid: Minder en deels andere regels
Meer zelf en samen doen Van kwantiteit naar kwaliteit: o.a. wonen, bereikbaarheid Het Nieuwe… Nieuwe Werken, Nieuwe Winkelen (of lege kantoren, lege winkels?) Nieuwe Economie? Transformatie van werkgebieden (andere en/of kleinschaliger organisaties, bedrijven) Een ander soort arbeidsmarkt. Andere gebiedsontwikkeling: tijdelijk, organisch Maar ook grootschalig spelen; verbinding met metropoolregio als motor Zijn opgaven voor overheid, maar ook voor markt en samenleving. Eventueel kort de driehoek overheid – markt – samenleving toelichten en dat de verhouding tussen die drie aan het verschuiven is. Ook daarin zoeken naar nieuw evenwicht.

12 Denkraam rol van de overheid
plan voor de stad Lange termijn Behouden: kernkwaliteiten Zaans Evenwicht Ontwikkelen: strategisch belang Zaans Evenwicht Korte termijn Loslaten, experimenteren, standaardiseren Kansen ondersteunen en anderen faciliteren Beheersen Ontwikkelen

13 Consequenties voor gemeente
Basis op orde: voorzieningen (sport, onderwijs, cultuur, openbare ruimte, etc.) basis op orde, gebruiker meer eigen verantwoordelijkheid voor vitaliteit. Deels wettelijk verplicht. Prioriteiten stellen: focus bepalen voor gemeentelijke inzet: kansen of juist risico’s (naar gebieden, wijken, doelgroepen, etc.) Beïnvloedbare ruimte De kunst van het loslaten…: minder regels, minder sturing (risicotolerantie?) …én van het vasthouden: netwerken, samenwerken

14 Economische agenda MKB is belangrijke economische motor
Opleidingsniveau < intelligentieniveau van de stad Banen en kansen voor mensen zonder werk Samenwerken als Metropool Amsterdam Zie volgende sheets

15 MKB belangrijke econ. motor
Ruimte geven (voor uitbreiding, vernieuwing en daadkracht & door minder regeldruk) Stad versterken: Plan voor de stad, metropool Verbinden onderwijs – bedrijfsleven Wat is voor jullie belangrijk? Innovatie in MKB?

16 Opleidingsniveau < intelligentieniveau
Doorstroming inwoners op niveau – verleiden en inspireren Banen, stages en aansprekende bedrijven Arbeidsmarkt: sluit aanbod aan op jullie vraag?

17 Werk is beste vorm van participatie
Banengroei Impuls voor aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt Gemeente biedt mensen met afstand arbeidsmarkt kans Wat kunnen jullie doen?

18 Vragen Wat kunnen we voor elkaar doen
Vragen Wat kunnen we voor elkaar doen? Innovatie in MKB - Stimuleren opleidingsniveau - Aansluiting onderwijs - Welke ruimte nodig? - Kansen voor werkzoekenden Slotsheet voor overgang naar gesprek met Dennis Straat Van context naar dialoog WAT KUNNEN WE VOOR ELKAAR DOEN? Hierop aantal gespreksonderwerpen. Hoe gaat het met innovatie in MKB in Zaanstad? Wij denken dat innovatie beter kan. Welke focus hebben we nodig in economische agenda volgens deze ondernemers? Wat maakt Zaanstad voor jullie (nog meer) aantrekkelijk? Wij hopen dat er banen komen bij jullie. Wat hebben jullie daarvoor van ons nodig (fysieke ruimte, minder regels (welke?), ….) Denk erover na en neem contact op Wat gaan jullie betekenen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (langdurig werkloos, laag opgeleid en/of arbeidshandicap) Wat levert de arbeidsmarkt? Waar lopen jullie tegenaan? Wat kunnen jullie doen om leerlingen en medewerkers te stimuleren een hoger opleidingsniveau te halen? Kunnen jullie inspireren? Stages bieden etc,>?


Download ppt "Vitale opgaven voor de Stad november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google