De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vitale opgaven voor de Stad november 2014 Herman Swen, Annerieke Halff, Bea van Voorthuizen, Maamke Schouten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vitale opgaven voor de Stad november 2014 Herman Swen, Annerieke Halff, Bea van Voorthuizen, Maamke Schouten."— Transcript van de presentatie:

1 Vitale opgaven voor de Stad november 2014 Herman Swen, Annerieke Halff, Bea van Voorthuizen, Maamke Schouten

2 PAGINA Inhoud presentatie De onderneming ‘Zaanstad’ (heel kort) De vitale opgaven voor de stad Economische agenda van Zaanstad Vragen van ons en jullie: in gesprek met Wethouder Straat

3 De onderneming “Zaanstad”

4 PAGINA4 Inkomsten gemeente

5 PAGINA5 Uitgaven gemeente naar thema 35% subsidies 30% programmalasten 16% apparaatlasten (1100 fte: -15 a -20%)

6 PAGINA Bezuinigingsopgave

7 PAGINA Beïnvloedbaar budget Zaanstad 36% autonome uitgaven Cultuur, Klimaat, Sport, etc. 41% wettelijke taak met beleidsvrijheid Handhaving, Wmo 23% wettelijke taak met wettelijk bepaald niveau Basis onderhoud openbare ruimte, Bevolkingsadministratie

8 Vitale Opgaven voor de Stad

9 PAGINA Startpunt “Zaans Evenwicht” (2009) Ambitie: Werken aan een toekomstbestendige stad, door meer diversiteit in werkgelegenheid, voorzieningen en inwonersgroepen. Doel: aantrekkelijk klimaat voor inwoners & bedrijven. Krachten benutten: –historisch en nieuw erfgoed, –de verbinding met de metropoolregio, –het gevarieerde en waterrijke landschap, –de unieke mix van wonen en werken en –het ondernemerschap dat de Zaankanters kenmerkt. Samen werken aan opgaven

10 PAGINA Onderweg verandert er veel Aanzienlijke bezuinigingen overheid Nieuwe taken voor gemeenten: jeugdzorg, zorg en ondersteuning, participatie Inclusief doelstelling om efficiencykorting te realiseren De wereld verandert in ruimtelijk-economisch en maatschappelijk opzicht

11 PAGINA Vitale Opgaven Minder overheid: –Minder en deels andere regels –Meer zelf en samen doen Van kwantiteit naar kwaliteit: o.a. wonen, bereikbaarheid Het Nieuwe… –Nieuwe Werken, –Nieuwe Winkelen (of lege kantoren, lege winkels?) –Nieuwe Economie? –Transformatie van werkgebieden (andere en/of kleinschaliger organisaties, bedrijven) –Een ander soort arbeidsmarkt. Andere gebiedsontwikkeling: tijdelijk, organisch Maar ook grootschalig spelen; verbinding met metropoolregio als motor

12 PAGINA Denkraam rol van de overheid plan voor de stad Lange termijn Behouden: kernkwaliteiten Zaans Evenwicht Ontwikkelen: strategisch belang Zaans Evenwicht Korte termijn Loslaten, experimenteren, standaardiseren Kansen ondersteunen en anderen faciliteren BeheersenOntwikkelen

13 PAGINA Consequenties voor gemeente Basis op orde: voorzieningen (sport, onderwijs, cultuur, openbare ruimte, etc.) basis op orde, gebruiker meer eigen verantwoordelijkheid voor vitaliteit. Deels wettelijk verplicht. Prioriteiten stellen: focus bepalen voor gemeentelijke inzet: kansen of juist risico’s (naar gebieden, wijken, doelgroepen, etc.) Beïnvloedbare ruimte De kunst van het loslaten …: minder regels, minder sturing (risicotolerantie?) … én van het vasthouden : netwerken, samenwerken

14 PAGINA Economische agenda MKB is belangrijke economische motor Opleidingsniveau < intelligentieniveau van de stad Banen en kansen voor mensen zonder werk Samenwerken als Metropool Amsterdam

15 PAGINA MKB belangrijke econ. motor Ruimte geven (voor uitbreiding, vernieuwing en daadkracht & door minder regeldruk) Stad versterken: Plan voor de stad, metropool Verbinden onderwijs – bedrijfsleven Wat is voor jullie belangrijk? Innovatie in MKB?

16 PAGINA Opleidingsniveau < intelligentieniveau Doorstroming inwoners op niveau – verleiden en inspireren Banen, stages en aansprekende bedrijven Arbeidsmarkt: sluit aanbod aan op jullie vraag?

17 PAGINA Werk is beste vorm van participatie Banengroei Impuls voor aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt Gemeente biedt mensen met afstand arbeidsmarkt kans Wat kunnen jullie doen?

18 Vragen Wat kunnen we voor elkaar doen? - Innovatie in MKB - Stimuleren opleidingsniveau - Aansluiting onderwijs - Welke ruimte nodig? - Kansen voor werkzoekenden


Download ppt "Vitale opgaven voor de Stad november 2014 Herman Swen, Annerieke Halff, Bea van Voorthuizen, Maamke Schouten."

Verwante presentaties


Ads door Google