De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFIELSCHETS Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 Léjon de Loo

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFIELSCHETS Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 Léjon de Loo"— Transcript van de presentatie:

1 PROFIELSCHETS Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 Léjon de Loo
Bart Raaijmakers Annemarie Janssen

2 interactief - gefaseerd - transparant
Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant 1e Dialoogronde: Orientatie Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen, reikwijdte, koers) Thema-raadsbijeenkomst Vergezichten 2e Dialoogronde: Werksessies met organisaties, burgers, raad Ambities, durven dromen, loslaten, scenario’s Wenkend Perspectief (beeldverslag) Raadsbesluit Toekomstvisie 3e Dialoogronde: “Week van de Toekomstvisie” Afsluitend “stadsdebat”

3 Beelden uit 1e dialoogronde
Sociaal vitale kernen Sociale Pijler

4 Beelden uit 1e dialoogronde
Aantrekkelijke woon-& leefomgeving Fysieke Pijler

5 Beelden uit 1e dialoogronde
Economische kansen Economische Pijler

6 Beelden uit 1e dialoogronde
Samenwerking lokaal & regionaal Organisatie Pijler

7 Beelden uit 1e dialoogronde
Identiteit Marketing Pijler ? België Z-Limburg Stein

8 5 thema’s Toekomstvisie
Sociaal vitale kernen Sociale Pijler Woon - & Leef.omg Fysieke Pijler Econ. Kansen Economische Pijler Samen-werking Organisatie Pijler Identiteit Marketing Pijler Strategische Toekomstvisie Stein

9 Toekomstdenken: 2020/2040 Feiten en cijfers E’til
Demografie Economie Voorzieningen

10 Demografie Bevolkingsdaling van 24% in 2040 = 6000 inwoners

11 Demografie Aantal jarigen neemt af, aantal 65 + ers neemt toe

12 Demografie

13 Demografie Huishoudensontwikkeling Woningvoorraadbehoefte: woonmilieuvisie Structuurvisie Wonen

14 Economie (1) Analyse economische situatie:
Demografische ontwikkeling -- beroepsbevolking Samenstelling beroepsbevolking verandert ook: het aantal oudere werkenden neemt toe Op korte termijn: krapte op arbeidsmarkt

15 Economie (2) werkgelegenheid Stein afgelopen decennium sterker toegenomen dan in Westelijke Mijnstreek oorzaak: aantal nieuwe vestigingen

16 Economie (3) Bedrijfsvestigingen: bijna bedrijven en instellingen Percentage MKB: 80%

17 Economie (4) Werkloosheid: toename als gevolg van economische crisis maar niet op niveau van 2006, wel conjunctuur gevoelig Forenzengemeente: ruim 70% van de bevolking werkt niet in eigen gemeente. De meeste mensen van die 70% werken in de regio Westelijke Mijnstreek.

18 Voorzieningenniveau Huidige aantal voorzieningen past bij gemeente van inwoners. Aantal inwoners daalt. Grijpen we niet in dan zijn er in 2030 te veel voorzieningen, of andersom: te weinig draagvlak om al die voorzieningen in stand te houden.

19 Voorbeeld onderwijsvoorzieningen
Aantal jongeren neemt op de langere termijn af met ongeveer 40%, dit heeft gevolgen voor kinderopvang en onderwijs 12 scholen, 115 lokalen waarvan er nu 13 leeg staan, overcapaciteit loopt in 2016 op tot 21 lokalen.

20 Voorbeeld voorzieningen voor ouderen
Toename van 63% in 2040 Gevolgen voor welzijnsvoorzieningen 65 + ers zijn geen homogene groep!

21 Toekomstdenken: 2020/2040

22 Toekomstdenken: 2020/2040

23 Toekomstdenken: 2020/2040

24 } Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010
Thema Rol van de gemeente 1) Sociaal Faciliteren Verbinden  over de kernen heen! 2) Fysiek } Kwaliteit in plaats van kwantiteit! Wat is kwaliteit in Stein? - concentratie van voorzieningen - multifunctioneel gebruik - in elke kern een basisvoorziening (wat is een basisvoorziening?) - in historische kernen beeldkwaliteit versterken

25 Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010
Thema Rol van de gemeente 3) Economie Verbinden van ondernemers Economie omvat ook toerisme en recreatie 4) Samenwerken Spanningsveld tussen grootschalige ontwikkelingen en kleinschalige kernen

26 Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010
Thema Rol van de gemeente 5) Imago van Stein Beter op het netvlies krijgen van de onderscheidende (!) kwaliteit(en) van Stein: Voor eigen bewoners (ambassadeurs!) Voor buitenwereld Sturende rol van de gemeente

27 Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010
De raad is akkoord met de 5 pijlers/thema’s, naamgeving nog bekijken; Het thema vergrijzing moet in alle pijlers/thema’s terugkomen: relaties met zorg, fysieke inrichting, senioreneconomie enz.; De visie moet in begrijpelijke taal en beelden opgesteld worden; De gemeente moet een slogan ontwikkelen


Download ppt "PROFIELSCHETS Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 Léjon de Loo"

Verwante presentaties


Ads door Google