De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 PROFIELSCHETS Léjon de Loo Bart Raaijmakers Annemarie Janssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 PROFIELSCHETS Léjon de Loo Bart Raaijmakers Annemarie Janssen."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 PROFIELSCHETS Léjon de Loo Bart Raaijmakers Annemarie Janssen

2 Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen, reikwijdte, koers) Thema-raadsbijeenkomst 1 e Dialoogronde: Orientatie Werksessies met organisaties, burgers, raad Ambities, durven dromen, loslaten, scenario’s Wenkend Perspectief (beeldverslag) Raadsbesluit 2 e Dialoogronde: Vergezichten “Week van de Toekomstvisie” Afsluitend “stadsdebat” Toekomstvisie Raadsbesluit 3 e Dialoogronde: Toekomstvisie

3 Beelden uit 1 e dialoogronde

4

5

6

7

8 5 thema’s Toekomstvisie

9 1. Demografie 2. Economie 3. Voorzieningen

10 Bevolkingsdaling van 24% in 2040 = 6000 inwoners

11 Aantal 0 -64 jarigen neemt af, aantal 65 + ers neemt toe

12

13 Huishoudensontwikkeling Woningvoorraadbehoefte: woonmilieuvisie Structuurvisie Wonen

14 Analyse economische situatie:  Demografische ontwikkeling -- beroepsbevolking  Samenstelling beroepsbevolking verandert ook: het aantal oudere werkenden neemt toe Op korte termijn: krapte op arbeidsmarkt

15  werkgelegenheid Stein afgelopen decennium sterker toegenomen dan in Westelijke Mijnstreek  oorzaak: aantal nieuwe vestigingen

16  Bedrijfsvestigingen: bijna 1.400 bedrijven en instellingen  Percentage MKB: 80%

17  Werkloosheid: toename als gevolg van economische crisis maar niet op niveau van 2006, wel conjunctuur gevoelig  Forenzengemeente: ruim 70% van de bevolking werkt niet in eigen gemeente. De meeste mensen van die 70% werken in de regio Westelijke Mijnstreek.

18 Huidige aantal voorzieningen past bij gemeente van 30000 inwoners. Aantal inwoners daalt. Grijpen we niet in dan zijn er in 2030 te veel voorzieningen, of andersom: te weinig draagvlak om al die voorzieningen in stand te houden.

19  Aantal jongeren neemt op de langere termijn af met ongeveer 40%, dit heeft gevolgen voor kinderopvang en onderwijs  12 scholen, 115 lokalen waarvan er nu 13 leeg staan, overcapaciteit loopt in 2016 op tot 21 lokalen.

20  Toename van 63% in 2040  Gevolgen voor welzijnsvoorzieningen  65 + ers zijn geen homogene groep!

21 Toekomstdenken: 2020/2040

22

23

24 Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010 ThemaRol van de gemeente 1) Sociaal Faciliteren Verbinden  over de kernen heen! 2) Fysiek } Kwaliteit in plaats van kwantiteit! Wat is kwaliteit in Stein?- concentratie van voorzieningen - multifunctioneel gebruik - in elke kern een basisvoorziening (wat is een basisvoorziening?) - in historische kernen beeldkwaliteit versterken

25 Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010 ThemaRol van de gemeente 3) Economie -Verbinden van ondernemers - Economie omvat ook toerisme en recreatie 4) Samenwerken Spanningsveld tussen grootschalige ontwikkelingen en kleinschalige kernen

26 Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010 ThemaRol van de gemeente 5) Imago van Stein Beter op het netvlies krijgen van de onderscheidende (!) kwaliteit(en) van Stein: -Voor eigen bewoners (ambassadeurs!) -Voor buitenwereld Sturende rol van de gemeente

27 Accenten aangebracht door gemeenteraad van Stein, 2 december 2010 De raad is akkoord met de 5 pijlers/thema’s, naamgeving nog bekijken; Het thema vergrijzing moet in alle pijlers/thema’s terugkomen: relaties met zorg, fysieke inrichting, senioreneconomie enz.; De visie moet in begrijpelijke taal en beelden opgesteld worden; De gemeente moet een slogan ontwikkelen


Download ppt "Toekomstvisie gemeente Stein December 2010 PROFIELSCHETS Léjon de Loo Bart Raaijmakers Annemarie Janssen."

Verwante presentaties


Ads door Google