De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 30 juni 2010 Programma Opening door burgemeester Jeroen Staatsen Stand van Zaken door Wethouder Freddy Blommers PAUZE Vragen uit de zaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 30 juni 2010 Programma Opening door burgemeester Jeroen Staatsen Stand van Zaken door Wethouder Freddy Blommers PAUZE Vragen uit de zaal."— Transcript van de presentatie:

1 informatieavond 30 juni 2010 Programma Opening door burgemeester Jeroen Staatsen Stand van Zaken door Wethouder Freddy Blommers PAUZE Vragen uit de zaal in drie delen: plannen, procedure, hoe verder?

2 informatieavond 30 juni 2010 RijnlandRoute tussenstand

3 informatieavond 30 juni 2010 Tussenstand IBHR/MIRT –Integrale benadering Holland Rijnland –samenwerking Rijk, Provincie en regio oktober 2009: minister en gedeputeerde kiezen voor: –Zoeken naar Balans –gefaseerde aanpak: eerst knelpunten, A4-A44 als laatste deel –verdere uitwerking tot mei 2010 –Rijk wil helft van 844 miljoen bijdragen

4 informatieavond 30 juni 2010 IBHR/MIRT: 19 mei 2010 en later 19 mei 2010: duidelijk is dat fasering noodzakelijk is vanwege beschikbare budget gedeputeerde dringt aan op: –“omgekeerde” fasering: verbinding A4-A44 eerst –in de eerste fase een sterk versoberde versie –wanneer en of fase 2 komt is niet duidelijk minister stemt in met onderzoek naar scenario F (gedeputeerde), naast uitwerking scenario A: oorspronkelijke fasering minister wil financiële bijdrage gestand doen (442-85 mln)

5 informatieavond 30 juni 2010 Opheldering gewenst

6 informatieavond 30 juni 2010 Standpunt Voorschoten Voorschoten gaat voor: –duurzaam –no-regret –direct oplossen bestaande knelpunten Voorschoten werkt niet mee aan een kale RijnlandRoute: –op maaiveld langs Stevenshof –halfverdiepte in open bak door Voorschoten Voorschoten werkt niet mee aan: –een aansluiting bij Berbice

7 informatieavond 30 juni 2010 Milieu effect rapportage Startnotitie en Richtlijnen vastgesteld (2009): –eerste trechtering van alternatieven, Korte Vliet tracé afgevallen, Spoortracé toegevoegd MER fase 1 vastgesteld (2010): –Spoortracé afgevallen –Churchill Avenue toegevoegd –IBHR tracé toegevoegd (voorkeur Rijk) –N11 West tracé (voorkeur Provincie)

8 informatieavond 30 juni 2010 Milieu effect rapportage (2) Afronding MER fase 2 in najaar 2010 besluit door huidige PS (voor maart 2011) najaar 2011 Inpassingsplan echter: Kale variant tracé door Voorschoten toegevoegd (juni 2010): –nieuwe startnotitie? –Werkzaamheden tijdelijk opgeschort….

9 informatieavond 30 juni 2010 Provincie en regio op zoek naar geld Provincie en regio samen hebben 120 miljoen beschikbaar onvoldoende voor eigen bijdrage aan eerste fase scenario F maatregelen: –verdere versobering van de inpassing –collecte bij gemeenten –verzoek aan GS en PS –geld overhevelen van RGL –lobbyen

10 informatieavond 30 juni 2010 Opheldering gewenst

11 informatieavond 30 juni 2010 Het parlement December 2009 druk op minister: –route in één keer aanleggen –meer geld beschikbaar stellen 23 juni 2010: motie Aptroot/ Nepperus –“verzoekt de regering met de regio nader te overleggen over de realisatie van een duurzame variant met in ieder geval 2x2 rijstroken

12 informatieavond 30 juni 2010 Gezamenlijk standpunt Brief aan GS van Wassenaar, Leidschendam- Voorburg en Voorschoten: –kies een duurzame oplossing –geen scenario F (geen open bak) –los eerst de knelpunten op –studeer op en spaar voor een goede oplossing standpunt Voorschoten (en Zoeterwoude) in vergadering AB van Holland Rijnland

13 informatieavond 30 juni 2010 petitie Voorschoten wil duurzame oplossing RijnlandRoute Voorschoten roept de Provinciale Staten op om niet in te stemmen met de aanleg van een kale Rijnlandroute: De weg levert onherstelbare schade op, is later niet meer goed in te passen, is daarom geen duurzame investering, het totale budget van 650 miljoen voor de voorgestelde variant is niet gedekt. Op 2 juli om 14.00 uur aanbieden aan Statencommissie MKE in het provinciehuis in Den Haag

14 informatieavond 30 juni 2010 Hoe gaat het verder? Op 1 december moet er een uitvoerbaar plan liggen dat kan rekenen op draagvlak in de regio –provincie, regio en rijk studeren op scenario F, naast uitwerking scenario A –mogelijk komt er een nieuwe startnotitie voor het MER

15 informatieavond 30 juni 2010 Doen wat nu kan, studeren op vervolg


Download ppt "Informatieavond 30 juni 2010 Programma Opening door burgemeester Jeroen Staatsen Stand van Zaken door Wethouder Freddy Blommers PAUZE Vragen uit de zaal."

Verwante presentaties


Ads door Google