De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Waar een wil is, is een tunnel” Feiten en meningen over de inpassing van de N206 bij Katwijk aan den Rijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Waar een wil is, is een tunnel” Feiten en meningen over de inpassing van de N206 bij Katwijk aan den Rijn."— Transcript van de presentatie:

1 “Waar een wil is, is een tunnel” Feiten en meningen over de inpassing van de N206 bij Katwijk aan den Rijn

2 Overzichtsplaatje 22-11-2013 "Waar een wil is, is een tunnel" 2 Te verleggen deel van N206 Deel van N206 (Tjalmaweg) dat behoort tot de scope Rijnlandroute Voormalig Vliegveld Valkenburg Zanderij Katwijk a/d Rijn A B A44 Natura 2000 gebied Valkenburg Zeewegviaduct

3 Uitgangspunten • Verbeteren bereikbaarheid is nodig en goed voor iedereen. • Maar willen we een snelweg tegen elke prijs ? • Zijn de nadelen (leefbaarheid) acceptabel ? • Worden de nadelen voor Katwijkers op dezelfde wijze gecompenseerd als elders • Worden de financiële lasten eerlijk verdeeld ? • Benut Katwijk de kansen die zich aandienen met de aanpak van het gebied rond de N206 ? 22-11-20133 "Waar een wil is, is een tunnel"

4 Kortom • Wat betaalt de Katwijker eigenlijk ? • Wat krijgt de inwoner van Katwijk hiervoor terug ? • Wat vinden we (alles overwegende) hier van ? 22-11-20134 "Waar een wil is, is een tunnel"

5 De Rijnlandroute (1) 22-11-2013 "Waar een wil is, is een tunnel" 5

6 Rijnlandroute (2) 22-11-2013 "Waar een wil is, is een tunnel" 6 Hoeveel betaalt Katwijk hiervan ?

7 Katwijk melkkoe van de regio ? • Katwijk betaalt onevenredig veel aan Rijnlandroute (via RIF) • Katwijk betaalt onevenredig veel aan projecten elders in regio (via RIF) • Regio draagt niet bij aan wegvak N206 bij Katwijk aan den Rijn • Provincie wil (slechts) 5 mio (extra) bijdragen aan opwaardering van dit wegvak (de eigen N206) 22-11-20137 "Waar een wil is, is een tunnel"

8 Wat krijgt Katwijk terug voor al dat geld ? • Rijnlandroute/Tjalmaweg wordt tegen alle afspraken en uitgangspunten op maaiveldniveau aangelegd • Horde voor bouw Nieuw Valkenburg is genomen, ontsluiting nieuw Valkenburg prima geregeld • Voorstel: N206/Katwijk a/d Rijn wordt open tunnelbak 22-11-20138 "Waar een wil is, is een tunnel"

9 Overige verwonderpunten • Wie heeft de regie op N206 Katwijk a/d Rijn ? – Katwijk zegt dat PZH “dicteert” – PZH zegt dat het een project van Katwijk is – PZH schrijft dat ze opdrachtgever is voor N206 – Katwijk besteed inpassing N206 uit aan ontwikkelaar – Rol gemeenteraad ? Wie bepaalt ruimtelijk beleid ? – Rol bevolking ? Participatie ? En op welk moment ? 22-11-20139 "Waar een wil is, is een tunnel"

10 Schets N206 (1) 22-11-201310 "Waar een wil is, is een tunnel"

11 Schets N206 (2) 22-11-201311 "Waar een wil is, is een tunnel"

12 Voorstel met 3 varianten 1.Open bak van Wassenaarseweg tot Molentuinweg 2.Idem, maar 50cm onder het maaiveld 3.Open bak van Wassenaarseweg tot Zeewegviaduct, 5 meter onder maaiveld Bron: persbericht d.d. donderdag 21 november 2013 22-11-201312 "Waar een wil is, is een tunnel"

13 Kansen en bedreigingen N206 • Budgettair neutraal werken en niet kwaliteit (voor de inwoner) lijkt uitgangspunt te zijn. Dit leidt tot – Sterke verstedelijking rond de weg (Duinvallei) – Overlast en gezondheidsschade (leefbaarheid) – Barrièrewerking wordt niet deugdelijk opgelost – Alternatieven (tunnel) worden niet onderzocht en kansen worden niet benut 22-11-201313 "Waar een wil is, is een tunnel"

14 De ideale route • PZH realiseert stroomweg ter hoogte van Katwijk a/d Rijn en doet dat op maatschappelijk verantwoorde wijze • Dat wordt dus een tunnel (zie casus Voorschoten) • Katwijk draagt bij conform Voorschoten • Wij zijn ook inwoners van Zuid-Holland ! • Vervolgens bepaalt gemeenteraad hoe Katwijks deel gefinancierd wordt 22-11-201314 "Waar een wil is, is een tunnel"

15 Wensen van de wijkraad • Geen besluitvorming zonder onderzoek naar tunnelvarianten • Zorgvuldigheid gaat boven snelheid • De bevolking wil (al vele jaren) een tunnel • Een open tunnelbak is niet goed genoeg • Gelijke behandeling voor inwoners ZH en regio • Zorgpunten: leefbaarheid en gezondheid • Tunnel biedt geweldige kansen voor herinrichting gebied • De participatiemaatschappij moet van 2 kanten komen 22-11-201315 "Waar een wil is, is een tunnel"

16 N206 & Duinvallei • Wat is primair en wat is afgeleide ? • Wie heeft belang bij provinciale stroomweg ? • Wie is leading m.b.t. welke onderdelen ? • Waarom zijn projecten op één hoop gegooid ? • Wiens probleem wordt met verknoopte sub- optimale oplossing opgelost ? • Wie wil verdere verstedelijking rond N206 ? • Wie wordt er beter van en wie krijgt er problemen bij ? 22-11-201316 "Waar een wil is, is een tunnel"


Download ppt "“Waar een wil is, is een tunnel” Feiten en meningen over de inpassing van de N206 bij Katwijk aan den Rijn."

Verwante presentaties


Ads door Google