De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volksvertegenwoordiger: Neem het heft in eigen hand Casus: Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente Presentatie: Aart Karssen – 17 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volksvertegenwoordiger: Neem het heft in eigen hand Casus: Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente Presentatie: Aart Karssen – 17 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Volksvertegenwoordiger: Neem het heft in eigen hand Casus: Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente Presentatie: Aart Karssen – 17 april 2015

2 Over Aart Karssen Aart Karssen Fractievoorzitter D66 Overijssel (2011-2015) Voorzitter D66 thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit Eigen bureau: Karssen proces & advies gericht op samenwerking RO-projecten

3 Structuurvisie Luchthaven Twente

4 Geschiedenis Begin 21 eeuw Eind militaire activiteiten 2006-2007 plannen commerciële luchthaven. Doel: werkgelegenheid 2009 keuze voor structuurvisie met luchthaven 2009 GR ADT 2011 begin aanbestedingsprocedure Eind 2013 geen inschrijvers Begin 2014 intentieovereenkomst met Wessels cs Begin 2014 Evaluatie commissie Noorderhaven Mei 2014 Brussel: ongeoorloofde staatssteun.

5 Taakstelling Taak Gebiedsontwikkeling ruim 400 hectare: Gronden en vastgoed aangekocht van Rijk ca € 50 miljoen Woongebieden Werkparken EHS Luchthaven 110 ha, particuliere exploitatie, investering ca € 60 miljoen

6 Wat nu? Juni 2014 ADT 4 scenario’s Juli 2014 Raad Enschede : - Motie achterwaarts: Evaluatie - Motie voorwaarts : Verder met scenario’s Juli 2014: PS Initiatief voorstel Commissie van Wijzen Zomer 2014: PS Samenstelling Cie van Wijzen Voorwaarde: Mede verantwoordelijkheid Raad Enschede en instemming Colleges Augustus 2014: Raad Enschede besluit juli ingetrokken Klankbordgroep met 12 fractievoorzitters 30 oktober 2014 Rapportage Cie van Wijzen

7 Commissie van Wijzen

8 Technology Base Twente Ontwikkel- demonstratie- en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing Min. 10 jaar behoud van start- en landingsbaan Voorkom versnippering Topteam en Kwaliteitsteam voor ontwikkeling TechBT Regionaal belang boven eigen belang

9 Verdere proces November 2014 Interactieve bijeenkomst met Twentse samenleving December 2014 Gezamenlijke Commissie vergadering December 2014 Besluitvorming over : - Aanbevelingen Commissie Wientjes - Opdracht Plan van Aanpak - Instellen Topteam en kwaliteitsteam - Overleg andere Twentse gemeenten Februari 2015 Gezamenlijke Commissievergadering Februari 2015 Besluitvorming over Plan van aanpak en terug naar normale verhoudingen PS ↔ GS en Raad ↔ B en W

10 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland

11

12 Initiatiefwetsvoorstel Schouw (Wet democratisering GR). Doel Democratisch primaat versterken: Afschaffen bedrijfsvoering organisatie Max. uittreedsommen Duur max. 10 jaar Vetorecht aangaan privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden Aanscherpen vereisten inspraak en transparantie Overwegen van herindeling indien begroting grotendeels naar GR-en gaat

13 Aanbevelingen voor samenwerking  Alle belangen aan tafel. Zorg ervoor dat achterbannen regelmatig geraadpleegd worden  Houdt het doel in het oog en richt je niet op het middel. Zoek indien nodig een hoger doel  Wees open en transparant  Geef alle beschikbare informatie  Neem mensen serieus en geef ze vertrouwen  Samenwerken is keuzes maken en dat weten belanghebbenden  Verplaats je in de achtergronden van de ander  Verdiep je in de achterliggende geschiedenis  Zorg voor rugdekking  Speel in op gewijzigde omstandigheden, neem tijd voor reflectie en zo nodig aanpassing  Voorkom tunnel denken  Zorg voor een integrale aanpak van groot naar klein  Zorg dat basale zaken op orde zijn  Enz.

14 Stellingen 1.Baseer je op je rol als volksvertegenwoordiger; 2.Neem op cruciale momenten, indien nodig, het heft in eigen handen; 3.Houdt het doel in het oog en richt je niet op het middel.


Download ppt "Volksvertegenwoordiger: Neem het heft in eigen hand Casus: Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente Presentatie: Aart Karssen – 17 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google