De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Kandidatenraad 26 januari 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Kandidatenraad 26 januari 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Kandidatenraad 26 januari 2016
De Participatiewet in regio Rijk van Nijmegen Presentatie Kandidatenraad 26 januari 2016

2 Inhoud Achtergrond Participatiewet Doel en hoofdlijnen Participatiewet
Actuele ontwikkelingen Proces aanpassing re-integratieverordening

3 Wat vooraf ging… 9 oktober 2008 rapport ‘Werken naar vermogen’ het advies van de commissie de Vries’) Conclusies Verschillende regelingen zorgen voor tweedeling op de arbeidsmarkt Arbeidspotentieel onvoldoende benut Eén regeling nodig voor mensen die kunnen werken maar ondersteuning nodig hebben

4 Wat vooraf ging… 1 februari 2012 Wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) naar Tweede Kamer 23 april 2012 Kabinet Rutte I valt 11 april 2013 Sociaal Akkoord 11 oktober 2013 Herfst Akkoord Februari 2014 instemming Participatiewet Tweede Kamer 2014 instemming Participatiewet Eerste Kamer 1 januari 2015 Invoering Participatiewet

5 Participatiewet Inclusieve arbeidsmarkt Iedereen met arbeidsvermogen aan de slag bij echte bedrijven vervangt en voegt samen de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong samen. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt Loonkostensubsidie, no risk, job coach Moet ervoor zorgen dat mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. 2026 jaar extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

6 Wet Sociale Werkvoorziening
geen instroom meer vanaf 1 januari 2015 WSW-ers met dienstverband behouden rechten en plichten Sterfhuisconstructie WSW-ers met indicatie op de wachtlijst zijn aangewezen op gemeente

7 Wajong Alleen nog voor duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapten.
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen  die zich na 1 januari melden, zijn aangewezen op de gemeente. Herkeuring Wajongers tussen 2015 en 2018

8 Wet Banenafspraak en quotumwet
Afspraken in onze regio> 305 tm 2017 Stand van zaken 175 geplaatst Werkbedrijf en werkgevers werken hier gezamenlijk aan- convenant banenafspraak Quotumwet treedt in werking als na 2017 onvoldoende gerealiseerd

9 Participatiewet in Rijk van Nijmegen
- Werkbedrijf voert dit uit binnen de MGR Rijk van Nijmegen - Zeven gemeenten, Breed en UWV In samenhang met arbeidsmatige dagbesteding - Vanaf 1/ Breed geintegreerd

10 Uitgangspunten (regionaal beleidskader)
Werkgever is de klant Naar reguliere banen Maatwerk Ontwikkeling kandidaat Regionale gereedschapskist Basisdienstverlening en meer- en maatwerk

11 Samenwerking UWV, Breed en Werkbedrijf
Gezamenlijke vacaturebank en bemiddelen kandidaten Gezamenlijke werkgeversbenadering Gebruik maken van SW-faciliteiten voor diagnose en proeftuin In 2016 en 2017 verder inzetten van kwaliteiten verschillende onderdelen bijv benutten SWinfrastructuur

12 Actuele ontwikkelingen
Rol werkbedrijf bij Re-integratie statushouders Keuzes rondom beschut werk Interne aanpassing re-integratieverordening

13 Aanpassing verordening
Afgesproken bij vaststelling februari 2015 Verwerken veranderde landelijke richtlijnen Aanpassingen o.b.v. ervaringen 2015 Kandidatenraad in commissie betrokken NB Geen brede evaluatie met werkgevers en kandidaten.

14 Wat vooraf ging… 9 oktober 2008 rapport ‘Werken naar vermogen’ (het advies van de commissie de Vries) Conclusies Verschillende regelingen zorgen voor tweedeling op de arbeidsmarkt Arbeidspotentieel onvoldoende benut Eén regeling nodig voor mensen die kunnen werken maar ondersteuning nodig hebben

15 Wat vooraf ging… 1 februari 2012 Wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) naar Tweede Kamer 23 april 2012 Kabinet Rutte I valt 11 april 2013 Sociaal Akkoord 11 oktober 2013 Herfst Akkoord Februari 2014 instemming Participatiewet Tweede Kamer 2014 instemming Participatiewet Eerste Kamer 1 januari 2015 Invoering Participatiewet

16 Participatiewet Vervangt en voegt samen de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wajong gedeeltelijk samen. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt Moet ervoor zorgen dat mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Afspraak in Sociaal Akkoord tot 2026 jaar extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn banen bij bedrijven en banen bij de overheid.

17 Wet Sociale Werkvoorziening
geen instroom meer vanaf 1 januari 2015 WSW-ers met dienstverband behouden rechten en plichten Sterfhuisconstructie WSW-ers met indicatie op de wachtlijst zijn aangewezen op gemeente

18 Wajong Alleen nog voor duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapten.
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen  die zich na 1 januari melden, zijn aangewezen op de gemeente. Herkeuring Wajongers tussen 2015 en 2018

19 Wet Banenafspraak en quotumwet
Afspraken in onze regio 305 tm 2017 Stand van zaken 175 geplaatst Werkbedrijf en werkgevers werken hier gezamenlijk aan- convenant banenafspraak Quotumwet treedt in werking als na 2017 onvoldoende gerealiseerd

20 Participatiewet in Rijk van Nijmegen
- Werkbedrijf voert dit uit binnen de MGR Rijk van Nijmegen - Zeven gemeenten, Breed en UWV In samenhang met arbeidsmatige dagbesteding - Vanaf 1/ Breed geintegreerd

21 Uitgangspunten (regionaal beleidskader)
Werkgever is de klant Naar reguliere banen Maatwerk Ontwikkeling kandidaat Regionale gereedschapskist Basisdienstverlening en meer- en maatwerk

22 Samenwerking UWV, Breed en Werkbedrijf
Gezamenlijke vacaturebank Gezamenlijke werkgeversbenadering Gebruik maken van SW-faciliteiten voor diagnose en proeftuin In 2016 en 2017 verder inzetten van kwaliteiten verschillende onderdelen

23 Actuele ontwikkelingen
Rol werkbedrijf bij Re-integratie statushouders Ontwikkeltrajecten Interne aanpassing re-integratieverordening

24 Aanpassing verordening
Afgesproken bij vaststelling februari 2015 Verwerken veranderde landelijke richtlijnen Aanpassingen o.b.v. ervaringen 2015 Adviesrol van Commissie Kandidatenraad Vaststelling in mei door Dagelijks Bestuur NB Geen brede evaluatie met werkgevers en kandidaten.


Download ppt "Presentatie Kandidatenraad 26 januari 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google