De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud presentatie De Wajong: Hoe ziet de populatie er uit? Welke dienstverlening is nodig voor deze groep? Wat zijn de resultaten op het gebied van arbeidsparticipatie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud presentatie De Wajong: Hoe ziet de populatie er uit? Welke dienstverlening is nodig voor deze groep? Wat zijn de resultaten op het gebied van arbeidsparticipatie?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud presentatie De Wajong: Hoe ziet de populatie er uit? Welke dienstverlening is nodig voor deze groep? Wat zijn de resultaten op het gebied van arbeidsparticipatie? Inzet sociaal-medische expertise door UWV Ondersteuning UWV bij arbeidsparticipatie

3 Wet Wajong, doelen en gevolgen Invoering 01 januari 2010 Nadruk op jongeren naar vermogen aan ‘t werk helpen Minder jongeren in de Wajong Minder jongeren naar WSW Intensieve werkgeversbenadering Convenanten met werkgevers en koepels Intensivering samenwerking onderwijs en zorg

4 Nieuwe Wajong op basis van diagnose, instroom 2010 (bron UWV-SBK Wajongmonitor 2010) Verstandelijke beperking 38% Autistisch spectrum stoornis 15% Aandachtstekortstoornis (o.a. adhd) 8% Overige ontwikkelingsstoornissen 5% Psychiatrische ziektebeelden 21% Somatische ziektebeelden 13% Bij gemiddeld 50% sprake van co-morbiditeit. Daarnaast vaak multiproblematiek aanwezig.

5 Verdeling tussen de regelingen in 2010 Uitkeringsregeling 13% Werkregeling 54% Tijdelijk gdbm 20% Beschut werk 3% Regulier werk 26% Studie / opleiding 5% Studieregeling 34% Let wel: Switchen is nog mogelijk Verwachting was 30% (bron UWV-SBK Wajongmonitor 2010)

6 Ontwikkeling arbeidsparticipatie Wajongers eind 2008 – 2010 (bron UWV-SBK Wajongmonitor 2010) Eind 2008Eind 2009Eind 2010 mutatie 2009-2010 (%) aantal Wajongers178.590191.957205.1366,9% aantal werkende Wajongers46.11347.61450.4065,9% bij reguliere werkgever20.65721.96124.78912,9% in WSW25.45625.65325.617-0,1% % werkende Wajongers25,8%24,8%24,6% % werkend bij reguliere werkgever11,6%11,4%12,1% % werkend in WSW14,3%13,4%12,5%

7 Voorlopige conclusies Wet Wajong Aantal werkende Wajongers neemt nog steeds toe, ondanks economische crisis Inspanningen werpen vrucht af Werkgelegenheid Wajongers blijkt niet vergelijkbaar met ‘normaal’ werk Attitude werkgevers positief, toch heeft nog steeds maar 4% van de werkgevers Wajongers in dienst heeft Werkgelegenheid voor Wajongers vergt veel inspanning Daarom intensivering werkgevers dienstverlening

8 Twee vormen van dienstverlening Sociaal-medisch: Specialistische kennis relatie ziektebeelden, arbeidstoeleiding + behoud van werk Concentratie van opgebouwde sociaal-medisch kennis Werk: Plaatsing in arbeid individueel maatwerk (jobcarving) Werkgeversdienstverlening

9 Sociaal-medische expertise Beoordelen volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid Beoordelen participatiemogelijkheden WSW-indicatie Indicatie werknemersvoorzieningen (en loondispensatie) Opstellen Sociaal-medisch advies

10 Sociaal medisch advies Opgesteld door verzekeringsarts en arbeidsdeskundige: Sociaal Medisch Oordeel - vaststelling arbeidsmogelijkheden (nu of toekomst) - noodzaak van inzet behandeling of interventies Kennis en ervaring Klantbeeld Visie op participatiemogelijkheden - mogelijkheden en capaciteiten van de klant om te werken - soort werk dat past bij de klant - eisen waaraan de werksituatie moet voldoen - soort bedrijf dat past bij de klant - begeleidingsbehoefte - voorzieningen - verwachtingen hoe de klant zich zal ontwikkelen

11 Expertise en dienstverlening WERKbedrijf Re-integratie dienstverlening voor moeilijk plaatsbare doelgroep Inzet ondersteunende voorzieningen Bepaling van de loonwaarde Advisering en uitvoering bij inclusieve arbeidsorganisatie Kennis regionale arbeidsmarkt Convenanten met grote werkgevers en koepelorganisaties

12 Naar dertig regionale Werkgeversservicepunten Werkgevers hebben één regionaal publiek aanspreekpunt voor arbeidsmarktvraagstukken Eén landelijk en 30 regionale punten UWV en gemeenten hebben zelfde belangen bij het plaatsen van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt UWV kan landelijke afspraken regionaal vertalen ten behoeve van de regio en gemeenten Bundeling van de werkgeversdiensten van UWV en gemeenten geeft breed pakket voor werkgevers UWV faciliteert gemeenten met (regionale) arbeidsmarktanalyses Eén digitaal platform, voor UWV en gemeenten om klanten en vacatures te registreren en te matchen

13 Als laatste.... Denk vooral na over dienstverlening aan deze nieuwe doelgroep voor gemeenten m.i.v. 2013! Informatie over Wajong: www.uwv.nl/overuwv/kennis-publicaties/statistische- publicaties www.uwv.nl/overuwv/kennis-publicaties/kennis/monitoren


Download ppt "Inhoud presentatie De Wajong: Hoe ziet de populatie er uit? Welke dienstverlening is nodig voor deze groep? Wat zijn de resultaten op het gebied van arbeidsparticipatie?"

Verwante presentaties


Ads door Google