De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opening en voorstelronde. Terugblik: - Oktober 2014: duidelijk dat Schoorl Klopt in de gewenste vorm niet uitgevoerd kan worden - Oktober 2014 – februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opening en voorstelronde. Terugblik: - Oktober 2014: duidelijk dat Schoorl Klopt in de gewenste vorm niet uitgevoerd kan worden - Oktober 2014 – februari."— Transcript van de presentatie:

1 Opening en voorstelronde

2 Terugblik: - Oktober 2014: duidelijk dat Schoorl Klopt in de gewenste vorm niet uitgevoerd kan worden - Oktober 2014 – februari 2015: beraden over hoe nu verder?

3 April 2015: dit college gaat voor sober, praktisch en doelmatig Zie ook project Dorp en Duin

4 Consequenties van niet doorgaan grondverkoop Doordat de weg niet wordt verlegd: - Geen gouden rand - geen erf ontsluitingsweg nodig - aanpassen ambitie met nieuwbouw. Immers minder ruimte beschikbaar

5 Hoe verder met Schoorl Klopt? Voorstel is dat Schoorl Klopt op houdt en overgaat in: - een apart plan voor het Groene Hart - een apart plan voor woningbouw rond het v/m Rabobank pand - herijken van de verkeersstructuur in de ‘driehoek’ Heereweg- Voorweg-Laanweg - voor het dorpshart van Schoorl een nieuwe visie maken Maar wel binnen de eerder door de raad bepaalde kaders

6 Groene Hart In overleg met afgevaardigden van Jeu de boulesvereniging, paardrijvereniging, schoolbestuur, molen Kuikduin een inrichtingstekening maken waarin wordt opgenomen: - (her)huisvesting Jeu de boulesvereniging - (her)huisvesting paardrijvereniging - parkeren en speelruimte voor school - overloop parkeren - evenemententerrein - geen kofferbakmarkt

7 Herijken verkeersstructuur - In mei en juni vinden verkeerstellingen plaats - er volgen voorstellen over rijrichtingen en mogelijk andere knelpunten in de driehoek Voorweg-Heereweg-Laanweg - overloop parkeerterrein

8 Woningbouw - Het perceel Heereweg 56 en achterliggende grond wordt verkocht voor woningbouw - met in achtname van de uitkomsten van het woonwensen onderzoek en de nog vast te stellen Woonvisie - over hoe en aan wie verkocht wordt, volgt nog een plan

9 Nieuwe visie voor het dorpshart -Pilot Rabobank voor versterken winkelstraten - lokale ondernemers geven regelmatig aan dat er behoefte is aan een impuls - Huidige situatie niet fraai - Initiatieven eigenaren moeten beantwoord worden

10 Supermarkt - De raad heeft in december 2012 besloten dat er een tweede full- service supermarkt in het gebied Laanweg/Sportlaan kan komen; - nadien is het nodige gebeurd. Zowel in Schoorl maar ook in Bergen en Egmond aan Zee - het college vindt anno april 2015 nog steeds dat dit de beste plek is voor een supermarkt voor het centrum van Schoorl, maar..

11 Dan niet meer voor de toevoeging van een supermarktformule, maar voor de verplaatsing van een supermarkt in het full-service segment. Dat is dus de Jumbo of de Deen

12 Vervolg proces - Rabobank organiseert dialoog met lokale ondernemers - er volgen twee avonden waarbij een ieder plannen, ideeën of gedachten bij de wethouders kan toelichten - dit alles leidt tot informatie/input - het college maakt hier een discussienota van - de discussienota wordt aan de raad voorgelegd over de richting

13 - dat leidt tot input voor de op te stellen visie - de visie gaat ingevolge de Inspraakverordening ter inzage - de raad stelt de visie voor het dorpshart Schoorl vast - de visie dient als bodemplaat voor een op te stellen bestemmingsplan; - de gemeente Bergen zorgt voor een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte van het Klimduin tot aan de Sportlaan

14 Planning - Klankbordgroep 2 april - college 7 april - algemene raadscommissie 23 april - raadsbesluit 12 mei - Rabobank dialoog en twee avonden bij voorkeur nog vóór het zomerreces - uitkomsten voorleggen aan raad van 10 december 2015 (college 20 oktober) - vanaf januari 2016 wordt de visie opgesteld - vaststelling visie derde of vierde kwartaal 2016 - start opstellen bestemmingsplan begin 2017.

15 Vervolg Opknippen klankbordgroep in verschillende projecten Reactie klankbordgroep?


Download ppt "Opening en voorstelronde. Terugblik: - Oktober 2014: duidelijk dat Schoorl Klopt in de gewenste vorm niet uitgevoerd kan worden - Oktober 2014 – februari."

Verwante presentaties


Ads door Google