De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling Stationsgebied Haren - Fase II. Even voorstellen Welkom vanavond!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling Stationsgebied Haren - Fase II. Even voorstellen Welkom vanavond!"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling Stationsgebied Haren - Fase II

2 Even voorstellen Welkom vanavond!

3 Ontwikkeling Stationsgebied Haren Waarom zijn we hier vanavond? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Hoe ziet het vervolg van het project eruit?

4 Welkom Wethouder - Dhr. J. Niezen

5 Vertrekpunt

6 Agenda 19.30 uur: Ontvangst 19.45 uur: Opening door dhr. A.B. Zwierstra 19.50 uur: Welkom door Wethouder, dhr. Niezen 20.00 uur: Toelichting huidige stand van zaken project door dhr. J. ten Hoor 20.30 uur: Toelichting Verkeersonderzoek door dhr. J. Haveman 21.00 - 21.20 uur: - PAUZE - 21.20 uur: Interactief deel: meedenken over kansen, mogelijkheden en aandachtspunten voor het programma van eisen 22.30 uur: Afsluiting en slotwoord door de Wethouder

7 De rugzak…

8 Het project Dhr. J. ten Hoor - projectleider

9 Waar gaan we het over hebben? Doel van het project Even een terugblik Stand van zaken op dit moment - Raadsbesluit Wat houdt het plan in? Hoe gaan we u hierbij betrekken? Hoe ziet de planning eruit?

10 Doel project Doelen  Verbeteren entree Haren (poort)  Verbeteren relatie Centrum – Oosterhaar (fietstunnel)  Verbeteren relatie Station - Centrum  Verbeteren stationsgebouw  P+R handhaven Kenmerken  Groen visitekaartje Haren (‘voortuin’)  Dorpse sfeer (groen, ruimte)  Wonen (en werken) als hoofdfunctie

11 Terugblik Verloop tot nu toe:  2000 – 2007: meerdere initiatieven / plannen  2008:  Zomer: planontwikkeling en keuzebepaling college B&W  Augustus: informatieavonden scenario's stationgebied  September: ronde tafel gesprek  Oktober: behandeling in gemeenteraad  3 Scenario's  Raad heeft scenario 1, model 1 gekozen

12 Bestaande situatie

13 Plan nieuwe situatie

14 Stand van zaken: Raadsbesluit Voorwaarden  Uitvoeren Verkeersonderzoek  Uitwerking met financieringsvoorstel opnieuw voorleggen aan raad (variant 1)  Overwegen afsluiten van de Nieuwe Stationsweg  Alternatieve mogelijkheden t.a.v. sloop Walstroflat  Plan van aanpak herhuisvesting bewoners Walstroflat:  Behoud woningbestand doelgroep  Onderzoeken mogelijkheid clustering  Tunnel:  Sociale veiligheid  Opgangen naar perrons

15 Aanpak Projectplan  2 trajecten: tunnel en gebiedsontwikkeling Proces  Kaders bepalen  Programma van eisen ontwikkelen en vaststellen  Ontwerp met varianten  Varianten bespreken  Uitwerken varianten  Besluitvorming  College  Raad

16 Hoe betrekken wij u?  In beeld brengen:  wie raakt dit?  welke belangen spelen er?  Hoe kunnen we mensen erbij betrekken?  informatie bijeenkomsten  gesprekken  Goede belangenafweging maken  Vertalen naar Programma van Eisen  Transparante terugkoppeling van keuzes  Algemene communicatie

17 Belangenverenigingen Vereniging van Natuur en Milieu educatie Buurtvereniging Ons belang Ouderenbond Ondernemend Haren Torion JongerenwerkWMO-RaadMilieu Advies Raad

18 Scholen Rummerinkhof Bedrijven: Grontmij, Lloyds, Stoomwezen, IAN Instanties Kerk Apotheek, huisarts, Trombose dienst Scholen Oosterhaar

19 Commerciële partijen StruktonProrailMinisterie Verkeer en Waterstaat NS Poort ProvincieOV -BureauWoonborg

20 Bewoners Walstroflat Bewoners Rummerinkhof Omwonenden Bewoners Stationsplein / Nieuwe Stationsweg Bewoners Middelhorsterweg Bewoners Emdaborg Bewoners Oude Middelhorst Bewoners Walstroweg / Wederikweg

21 Tunnel Verkeersgebied entree tunnel Oosterhaar- zijde Stationsplein + Nieuwe Stationsweg West Nieuwe Stationsweg Zuid P+R Apparte- menten Westzijde (landmark) Apparte- menten Oostzijde (landhoofd) Woningbouw- locatie huidige P+R

22 Planning september 2009 Hier staan we nu oktober 2008 Raadsbesluit scenario juni 2009 uitvoering verkeers- onderzoek Informati e- avond Walstro mei 2009 oktober 2009 november 2009 december 2009 jan, feb, mrt 2010 december 2010 januari 2011 start eerste werkzaam heden opstellen bestemmingsplan,realiseren ontwerpen, vergunningen planontwikkeling tunnel informatieavond: varianten tunnel en verkeersstructuur bespreken + indicatie gebiedsontwikkeling besluitvorming gemeenteraad uitvoering tunnel, Walstroflat, verkeersplan besluitvorming College ontwikkeling stationsgebied Informatieavond + besluitvorming gemeenteraad ontwikkeling stationsgebied besluitvorming College over verkeersplan en tunnel planontwikkeling stationsgebied Informati e avond kaders

23 Verkeersonderzoek Dhr. J. Haveman - BVA

24 Verkeersonderzoek ‘zie separate presentatie’

25 En dan is er koffie…

26 De rugzak…

27 Het woord is aan u Spelregels! Welke aandachtspunten ziet u voor dit plan?

28

29 Tunnel

30 Verkeersgebied entree tunnel Oosterhaar-zijde

31 Stationsplein + Nieuwe Stationsweg West

32 Nieuwe Stationsweg Zuid

33 P + R

34 Appartementen Westzijde (landmark)

35 Appartementen Oostzijde (landhoofd)

36 Woningbouwlocatie huidige P&R

37 Tot slot… Samengevat

38 Planning september 2009 Hier staan we nu oktober 2008 Raadsbesluit scenario juni 2009 uitvoering verkeers- onderzoek Informati e- avond Walstro mei 2009 oktober 2009 november 2009 december 2009 jan, feb, mrt 2010 december 2010 januari 2011 start eerste werkzaam heden opstellen bestemmingsplan,realiseren ontwerpen, vergunningen planontwikkeling tunnel informatieavond: varianten tunnel en verkeersstructuur bespreken + indicatie gebiedsontwikkeling besluitvorming gemeenteraad uitvoering tunnel, Walstroflat, verkeersplan besluitvorming College ontwikkeling stationsgebied Informatieavond + besluitvorming gemeenteraad ontwikkeling stationsgebied besluitvorming College over verkeersplan en tunnel planontwikkeling stationsgebied Informati e avond kaders

39 Tot slot… Wethouder, Dhr. Niezen

40 Vriendelijk bedankt voor uw bijdrage en graag tot ziens!


Download ppt "Ontwikkeling Stationsgebied Haren - Fase II. Even voorstellen Welkom vanavond!"

Verwante presentaties


Ads door Google