De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindbijeenkomst Inrichtingsplan Dijklint 21 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindbijeenkomst Inrichtingsplan Dijklint 21 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Eindbijeenkomst Inrichtingsplan Dijklint 21 maart 2013

2 Programma 19.30Welkom en toelichting proces door wethouder P.J. Verheij 19.40Presentatie inrichtingsplan Dijklint door H. van Zeijl (Goudappel Coffeng) 20.30Pauze met mogelijkheid voor vragen 21.00Toelichting vervolg project door wethouder P.J. Verheij 21.15 Afsluiting

3 Toelichting proces Wethouder P.J. Verheij

4 Doel project Het opstellen van een inrichtingsplan voor het gehele Dijklint, samen met belanghebbenden, gericht op verkeersveiligheid en leefbaarheid (maatwerk), en op basis van landelijke ontwerpervaring

5 Betrekken van en opstellen door Belanghebbenden betrekken bij ontwikkelen van inrichtingsplan middels brede bijeen- komsten Inrichtingsplan opstellen middels een Ontwerpwerkgroep

6 Betrekken van belanghebbenden 8 november 2012: startbijeenkomst met inventarisatie knelpunten en bijbehorende oplossingen 24 januari 2013: tussenbijeenkomst met presentatie concept inrichtingsplan 21 maart 2013: eindbijeenkomst met presentatie inrichtingsplan

7 Stappen op hoofdlijnen Resultaten startbijeenkomst 8 december 2012 (inventarisatie) op papier Inhoudelijke bespreking/filtering inventarisatie binnen Ontwerpwerkgroep Ontwikkelen ontwerpvisie en eerste uitwerking inrichtingsplan binnen Ontwerpwerkgroep Na tussenbijeenkomst 24 januari 2013 nadere uitwerking binnen Ontwerpwerkgroep

8 Ontwerpwerkgroep Belangengroep Dijk Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk IHC (Waterschap Rivierenland) Ambtelijke vertegenwoordiging gemeente Alblasserdam Buurtcomité Alblasserwerf Goudappel Coffeng Politie Zuid-Holland Zuid

9 Projectopdracht Ontwerpwerkgroep Het opstellen van een inrichtingsplan voor de gehele Oost- en West Kinderdijk op basis van de landelijke ontwerprichtlijnen met als doel de veiligheid en de leefbaarheid langs het Dijklint te bevorderen

10 Projectopdracht Ontwerpwerkgroep De raad heeft bepaald dat het projectgebied de Oost- en de West Kinderdijk beslaat. Het college heeft besloten het gebied tot aan de inrit van Landvast mee te nemen om een goede aansluiting te realiseren Het formuleren van specifieke maatregelen voor specifieke knelpunten c.q. locaties

11 Presentatie inrichtingsplan H. Van Zeijl (Goudappel Coffeng)

12 Pauze

13 Vervolgproces Resultaten van vanavond toesturen aan belanghebbenden: verslag en eventueel beantwoording resterende vragen Evaluatie binnen Ontwerpwerkgroep Ambtelijke voorbereiding (o.a. planning en globale kostenraming) Besluitvorming college (eind april)

14 Vervolgproces (2) Besluitvorming raad (mei/juni) Na raadsbesluit belanghebbenden schriftelijk informeren Gegevens bijhouden op gemeentelijke website

15 Einde bijeenkomst


Download ppt "Eindbijeenkomst Inrichtingsplan Dijklint 21 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google