De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fusie Wervershoof, Andijk en Medemblik. Programma Opening Dialoog tussen inwoners en raadsleden Pauze Samenvatting bijdrage inwoners Samenvatting afwegingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fusie Wervershoof, Andijk en Medemblik. Programma Opening Dialoog tussen inwoners en raadsleden Pauze Samenvatting bijdrage inwoners Samenvatting afwegingen."— Transcript van de presentatie:

1 Fusie Wervershoof, Andijk en Medemblik

2 Programma Opening Dialoog tussen inwoners en raadsleden Pauze Samenvatting bijdrage inwoners Samenvatting afwegingen raad Afsluiting ± 22.00 uur

3 Samenvatting bijdrage inwoners Waarom een fusie? Wat zijn voor- / nadelen? Onderbouwing? Communicatie Hoe is het straks gesteld met het serviceniveau? Is fusie garantie voor beter opgeleide ambtenaren? Wat zijn voor- en nadelen van zelfstandig blijven / samenwerken / fuseren met andere gemeente? Schriftelijke zienswijze indienen tot 26 mei, bestaat geen bezwaarmogelijkheid! Openbaar maken gespreksverslagen overige overleggen? Raadplegen bevolking? Voorstander fusie: n.a.v. voorbeeld Amsterdam Wat zijn de financiële consequenties?

4 Waarom een fusie? Betere dienstverlening aan inwoners Sterkere bestuurlijke en maatschappelijke partner Schaalvergroting is onontkoombaar

5 Wat is er tot nu toe gebeurd? Sessies met inwoners & maatschappelijk middenveld Rapport ‘De Kracht van Andijk’ Intentieovereenkomst raad

6 Gezamenlijk vaststellen herindelingsontwerp (3 gemeenteraden) Herindelingsontwerp ligt ter inzage Inwoners kunnen zienswijzen indienen tot en met 26 mei 2008

7 Hoe ziet de rest van het fusieproces eruit? Na 26 mei: reactie gemeenteraden op zienswijzen (2e Arhi-besluit) Provincie stelt zienswijze op Herindelingsadvies + zienswijze provincie naar minister van Binnenlandse Zaken

8 Minister doet voorstel aan ministerraad, ministerraad neemt besluit Fusievoornemen naar Raad van State Fusievoornemen aan Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer)

9 Behandeling in Staten-Generaal Plaatsing Staatscourant 1 januari 2010: nieuwe gemeente

10 In het kort: 1e Arhi-besluit: Herindelingsontwerp door gemeenteraden 8 weken ter inzage 2e Arhi-besluit: Reactie op zienswijzen & besluitvorming door gemeenteraden Naar Gedeputeerde Staten (provincie) Gedeputeerde Staten schrijft zienswijze Naar minister BZK Minister doet voorstel aan ministerraad – ministerraad neemt besluit Naar de Raad van State Raad van State stelt advies op Behandeling door Staten – Generaal (Eerste en Tweede Kamer) Publicatie in Staatscourant

11 In het kort:

12 Hoe ziet de nieuwe gemeente eruit?

13 10 uitgangspunten uit De Kracht van Andijk Loketfunctie voor publiekszaken in Andijk Behoud zwembad Veiligheid: verbinden bestuur en ouders (versterken jeugdbeleid) Behoud niveau verenigingsleven en dorpshuizen Voorzieningen: brandweer en reddingsbrigade Toekomstvisie inclusief beeldkwaliteitsplan Voorkomen uitbreiding Stivas over de sloot Verbindingswegen: verlenging Gedeputeerde Laanweg tot Markerwaardweg De visie op recreatie (inclusief functie recreatiepark Het Grootslag Behoud omgevingsgroen

14 Beleidsuitgangspunten fusie Goede dienstverlening aan inwoners staat voorop Nieuwe gemeente stemt veiligheidsbeleid af op Veiligheidsregio NHN Behoud brandweerkazernes in Andijk en Wervershoof

15 Aansluiting bij kracht verenigingsleven Behoud kwaliteitsniveau dorpshuizen en accommodaties Integrale aanpak jeugdbeleid

16 Uitvoering Wmo in afstemming met regio Zelfstandige sociale dienst Natuurvriendelijk beheer openbaar groen

17 Hoge kwaliteit van verlichting openbare weg Aantrekkelijke woongemeente met groene en landelijke leefomgeving Ontwikkeling verkeer- en vervoersplan

18 Geen verdere uitbreiding van het kassenbouwgebied Aandacht voor regionale behoefte bedrijventerreinen Actief grondbeleid

19 Wervershoof, Andijk en Medemblik


Download ppt "Fusie Wervershoof, Andijk en Medemblik. Programma Opening Dialoog tussen inwoners en raadsleden Pauze Samenvatting bijdrage inwoners Samenvatting afwegingen."

Verwante presentaties


Ads door Google