De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C ORPORATE GOVERNANCE BEZIEN VANUIT HET C OLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT DRS. A.R. R OMERO 13 april 2010 College financieel toezicht 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C ORPORATE GOVERNANCE BEZIEN VANUIT HET C OLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT DRS. A.R. R OMERO 13 april 2010 College financieel toezicht 1."— Transcript van de presentatie:

1 C ORPORATE GOVERNANCE BEZIEN VANUIT HET C OLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT DRS. A.R. R OMERO 13 april 2010 College financieel toezicht 1

2 T OEZICHT C FT OP CORPORATE GOVERNANCE o Kerntaak Cft: toezicht op uitvoering van de begroting en financieel beheer. o Onderdeel van het toezicht betreft Corporate Governance overheidsentiteiten o Op basis van AMvRB NACM (artikel 32) toezicht invoering regelgeving omtrent corporate governance 13 april 2010 2 College financieel toezicht

3 T OEZICHT C FT OP CORPORATE GOVERNANCE Drie specifieke aandachtsgbieden  Procedures voor vervreemding en verkrijging van aandelen in rechtspersonen waarin Curaçao deelneemt;  Richtlijnen voor het dividendbeleid van rechtspersonen waarin Curaçao deelneemt en;  Procedures en eisen rond de benoeming en het ontslag van bestuurders van rechtspersonen waarin Curaçao deelneemt 13 april 2010 3 College financieel toezicht

4 T OEZICHT OP C ORPORATE GOVERNANCE o Toezichtstaak Cft in beginfase (art. 32 lid 2 AMvRB NACM) : Onderzoeken of Curaçao en Nederland gezamenlijk conclusies hebben getrokken aan de hand van internationaal aanvaarde normen op het gebied van corporate governance o Uitvoering Curaçao heeft sinds 1 januari 2010 regelgeving op het gebied van corporate governance overheidsentiteiten. Deze voldoet aan de internationaal aanvaarde normen 13 april 2010 4 College financieel toezicht

5 T OEZICHT C FT OP CORPORATE GOVERNANCE Het Cft oefent toezicht uit op de begrotingen en de uitvoering daarvan op Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten; Op het terrein van corporate governance is hetgeen daarvoor geldt van overeenkomstige toepassing (Nota van toelichting par. 7.6); Op deze wijze is het toezicht na de beginfase ingericht zonder een aparte bepaling daarvoor te introduceren 13 april 2010 5 College financieel toezicht

6 T OEZICHT C FT OP C ORPORATE GOVERNANCE Toezicht na de beginfase  gelijk aan de rol van het Cft op de andere toezichtsterreinen;  volgt het stramien: signaleren, adviseren en escaleren;  het Cft toetst de effecten in het licht van de normen in artikel 15 ( financiële normen voor begrotingen );  artikel 8 (informatieplicht aan Cft door entiteiten NACM) van overeenkomstige toepassing. 13 april 2010 6 College financieel toezicht

7 B ELANG PROFESSIONEEL TOEZICHT Uitgangspunt: zorgvuldig omgaan met het gebruikmaken van privaatrechtelijke constructies bij het uitvoeren overheidstaak Vereist vanwege complexiteit adequaat toezicht door een hiertoe voldoende toegeruste toezichthouder Belangrijke rol weggelegd voor SBTNO als adviseur aan het BC in de rol van aandeelhouder overheidsentiteit 13 april 2010 7 College financieel toezicht

8 B ELANG PROFESSIONEEL TOEZICHT SBTNO dient toe te zien op naleving van de regelgeving door het BC Curaçao als aandeelhouder van een overheidsentiteit SBTNO heeft op de achtergrond een natuurlijke partner in het Cft vanwege diens taak als toezichthouder op hetzelfde gebied SBTNO slaagt indien de instrumenten worden ontwikkeld en toegepast die leiden tot transparant overheidsbeleid op het gebied van het besturen van overheidsentiteiten 13 april 2010 8 College financieel toezicht

9 B ELANG PROFESSIONEEL TOEZICHT Randvoorwaarden voor een succesvol SBTNO (niet limitatief)  De mate van onafhankelijkheid om de toebedeelde taken uit te kunnen voeren gevrijwaard van ongeoorloofde beïnvloeding van buitenaf;  Het aantrekken van gekwalificeerde professionals om de toezichtstaken op adequate wijze uit te kunnen oefenen;  Informatieuitwisseling en het onderhouden van een gezonde werkrelatie met natuurlijke partners in het toezicht (bijvoorbeeld het Cft) 13 april 2010 9 College financieel toezicht

10 S LOT Vragen? 13 april 2010 10 College financieel toezicht


Download ppt "C ORPORATE GOVERNANCE BEZIEN VANUIT HET C OLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT DRS. A.R. R OMERO 13 april 2010 College financieel toezicht 1."

Verwante presentaties


Ads door Google