De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe verantwoord je je Financiële positie ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe verantwoord je je Financiële positie ?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe verantwoord je je Financiële positie ?
Conferentie Antwoorden bij Verantwoorden Hoe verantwoord je je Financiële positie ?

2 Hoe verantwoorden? Staat van baten en lasten
inzet van ontvangen middelen t.o.v. begroting mogelijkheden om aan te passen aan veranderende omstandigheden Balans (cumulatief)verschil ontvangen middelen en uitgaven per einde jaar mogelijkheden om bij onveranderd beleid continuiteit te waarborgen Continuïteitsparagraaf wat is bestuurlijke doorkijk naar toekomst, hoe ga je om met veranderde omstandigheden

3 Hoe verantwoorden? Conform
de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) letterlijk de geest van de wet en regeling Bijv digitaal lesmateriaal

4 Waarom verantwoorden? Om een ander aan te tonen dat het (financiële) beleid en positie gericht is op onderwijskwaliteit in het heden, nabije en verre toekomst. Regels (RJO) zijn er om je te verantwoorden over de inzet van de ontvangen middelen ten behoeve van het onderwijs

5 Waarom verantwoorden? Vraagt om heldere kijk op onderwijskwaliteit:
Wat is onderwijskwaliteit? Wat heb je nodig? Wat kost dat? Hoe maak je resultaten zichtbaar? Hoe organiseer je dat in continuïteit? Wat is het effect van de omgevingsfactoren?

6 Hoe verantwoorden? Wat is onderwijskwaliteit?
Omschrijving van wat binnen jouw organisatie daaronder wordt verstaan, speerpunten beleid Wat heb je nodig? Personeel in relatie tot aantal leerlingen, vakdifferentatie Materiële zaken Wat kost dat? Doorrekening van hetgeen nodig is (personeel en materieel)

7 Hoe verantwoorden? Hoe maak resultaten zichtbaar?
Omschrijving van hetgeen jouw organisatie heeft gekozen als meetbare resultaten en wat zijn de resultaten Hoe organiseer je dat in continuïteit? Wat is het effect van krimp en/of uitstroom van personeel, is er sprake van flexibiliteit, huisvestingskosten Wat is het effect van de omgevingsfactoren? Hoe ga je om met onzekerheden als omvang gelden vanuit Rijk en gemeenten, passend onderwijs, maatschappelijke ontwikkelingen

8 Hoe verantwoorden? Eerst bepalen wat je wilt verantwoorden over jullie beleid inzake onderwijskwaliteit daarna de wettelijke verplichtingen uit de RJO

9

10

11 Terug naar de kern... Jij wilt het beste voor alle leerlingen
Jij weet hoe je dat moet bereiken Jij verantwoordt welke middelen je daarvoor inzet

12 Terug naar de kern... Een complete verantwoording van de financiele positie bevat: Doelstellingen : inhoudelijk vanuit strategisch beleidsplan Omstandigheden : stabiel variabel Activiteiten : wat heb je gedaan om te bereiken en wat had je daarvoor nodig vanuit strategisch beleidsplan, jaarplan Confrontatie : resultaten wel of niet bereikt, objectief meetbaar Toekomst : jullie beleidskeuzes bij de veranderde omstandigheden

13 Verantwoord financiele positie vanuit heldere kijk op onderwijskwaliteit verleidelijk verantwoorden !

14 Door het verantwoorden over financiën heb ik minder tijd over voor onderwijskwaliteit

15 Financiële verantwoording zegt alleen iets over het verleden

16 Ik voldoe aan de RJO dus ik heb een goede verantwoording van de financiële positie

17 De balans is het belangrijkste onderdeel als het gaat om beoordeling continuïteit

18 Jolanda Joore Ervaring:
20 jaar registeraccountant waarvan 12 jaar in onderwijs (PO en VO) Bestuurder van PO instelling met 24 scholen Lid Raad van Toezicht van PO instelling Adviseur van onderwijsinstelling (financieel, organisatie, strategisch) Type: altijd gericht op achtergrond, beleid, verhaal achter cijfers, motivatie, belangen

19 Vragen later: Presentatie ontvangen:


Download ppt "Hoe verantwoord je je Financiële positie ?"

Verwante presentaties


Ads door Google