De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspectiefnota 2015 J. Pauwels 2 juli 2015 Perspectiefnota 2015 Algemene beschouwingen in een notendop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspectiefnota 2015 J. Pauwels 2 juli 2015 Perspectiefnota 2015 Algemene beschouwingen in een notendop."— Transcript van de presentatie:

1 Perspectiefnota 2015 J. Pauwels 2 juli 2015 Perspectiefnota 2015 Algemene beschouwingen in een notendop

2 Over goed luisteren… Terugdraaien & opnieuw opleggen… ‘Systeeminnovatie’… Achterhaald zijn en Pappen & nathouden…

3 Feit 1: “Begrotingsscan & financiële afgrond”

4 Feit 2: “Jaarrekening & door de hoeven gezakt…” Afwaardering gronden: € 52,9 MIO Eigendommen gemeente gedekt door Vreemd Vermogen Schuld > inkomsten… EV dekt schulden niet langer… Boekhoudkundige waarde te hoog!

5 Feit 3: “Perspectiefnota & achterhaald zijn” P-nota achterhaald op het moment van de druk…. Conclusie: met € 15 mio redt Almelo het niet!

6 VVD: meer bezuinigen brengt de stad verder 1. Nieuw aanvullend tekort (WMO) door verminderde bijdrage rijk 2. Frictiekosten zijn nog niet meegenomen 3. Binnenstad vraagt extra investeringsmiddelen 4. Begrotingsscan & preventief toezicht (10 jr vs 4 jr)

7 1. Nieuw tekort door verminderde bijdrage rijk € 1,5 miljoen minder gemeentefonds € 4,0 miljoen verminderde bijdrage is niet verwerkt Welke verrassingen volgen nog meer uit de Mei-circulaire? Wanneer denkt college de uitkomsten te delen?

8 2. Frictiekosten zijn nog niet meegenomen 1.Gemiddelde kosten per FTE stijgen: 4 jaar geleden: gemiddeld € 50.000,- per fte Anno 2015: gemiddeld €75.000,- – €80.000,- p/fte! 2. Geplande reductie FTE: 300 fte in 10 jaar (???) KERN: Waarom laat OR niet van zich horen? # sourcing??? # natuurlijk verloop??? # gedwongen ontslagen??? 3. Stelpost is gewenst!

9 3. Vitale binnenstad vraagt extra investeringen 1.Doorontwikkeling binnenstad, o.a.: 2e fase + havenkom 2.Impulsen bestaande delen Grotestraat, Oranjestraat, Doelenstraat

10 4. Begrotingsscan & Financiëel toezicht provincie Aangekondigd in Begroting 2015 Aangekondigd in Begrotingsscan Almelo 2015 Aangekondigd in P-nota 2015 Wat zijn wij als raad & college bereid daaraan te doen? Keuze Grondbedrijf  saneren in 4 jaar = Structureel € 2 mio meer dan € 5,7 of  in 10 jaar = Preventief toezicht verlies autonomie!

11 Wat wil de VVD verder…? 1. Met grondposities ‘de boer op’! -Heroverwegen AgroPark (€ 19 mio opbrengst) 2. OZB- niet verhogen 3. Onderzoek vervoer College -Uitstel besluit & Raadsvoorstel + 4. Bezuiniging op bestuurskracht -5 e wethouder weg bezuinigen 5. Aanpak XL Businesspark - Van LOI  voorstel (Q3)  besluit Q4 OF Oorlogskas (begroting 2016) Provincie wil ruimte voor AgroPark Zwolle GS wil ruimte voor agroparken in Overijssel toestaan. Almelo zet in op

12 Moties & Amendementen 1. Verhogen bezuinigingsopgave -1 amendement (met mede-indieners) -Financiële opgave: € 4 mio extra; in de begroting 2016 te verwerken 2. Welzijn, maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid -1 amendement -Opnemen als extra zoekrichting -Het kan wel een onsje minder / beleid anders inrichten 3. Toeristenbelasting -1 amendement en 1 motie -Opbrengst toeristenbelasting niet naar algemene middelen -Eerder besluit gemeenteraad respecteren

13 Gezamenlijke amendementen -Uitsmijters ’55 -Parkeren 1,2 mio opschorten -Frictiekosten opnemen -Ingenieursbureau opheffen -Outsourcing definieren -Weerstandvermogen ophogen -Wethoudersformatie van 5 naar 4 FTE -Bezuiniging raad en griffie 10% eruit (geen bevoegdheid College) -Dienstauto afschaffen -Preventief toezicht & grondpositie -Sociaal domein: na 4 jaar vrijval. -Cultuur systeeminnovatie schrappen -Zwembad verduurzamen -OZB niet verhogen

14 Lees de uitgebreide Algemene Beschouwingen van de Almelose VVD-fractie via www.vvdalmelo.nl


Download ppt "Perspectiefnota 2015 J. Pauwels 2 juli 2015 Perspectiefnota 2015 Algemene beschouwingen in een notendop."

Verwante presentaties


Ads door Google