De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herallocatie Zorgzwaartebekostiging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Hans Helgers, namens het bestuur van de VGN Algemene Ledenvergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herallocatie Zorgzwaartebekostiging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Hans Helgers, namens het bestuur van de VGN Algemene Ledenvergadering."— Transcript van de presentatie:

1 Herallocatie Zorgzwaartebekostiging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Hans Helgers, namens het bestuur van de VGN Algemene Ledenvergadering (ALV) 9 september 2008

2 Inhoud  Recente ontwikkelingen  Interpretatie besluit  Positieve besluiten staatssecretaris  Negatieve besluiten staatssecretaris  Openstaande punten GHZ  Zorgpunten VGN  Bestuurlijke conclusie  Vervolgacties

3 Recente ontwikkelingen (1)  15 juli 2008 ALV VGN  18 juli 2008 Reactie VGN op eerste voorstel NZa + voorstel ALV ingediend  28 juli 2008 Aanvullend voorstel NZa  29 juli 2008 Overleg brancheorganisaties – VWS

4 Recente ontwikkelingen (2)  5 augustus 2008 Reactie staatssecretaris op voorstellen NZa (besluit)  26 augustus 2008 Reactie VGN op besluit staatssecretaris  3 september 2008 Bestuurlijk Overleg VGN – VWS  13 t/m 15 oktober 2008 Technische overleggen NZa

5 Interpretatie besluit  Het is een besluit van de staatssecretaris  Besluit staatssecretaris  voorstel VGN  Besluit komt gedeeltelijk tegemoet aan voorstel VGN  Landelijke partijen gedeeltelijk op één lijn:  Cliëntenorganisaties koersen op snelle invoering  Verzekeraars willen nadrukkelijke rol zorgkantoren  V&V overeenkomstig de GHZ  GGZ heeft ook te maken met de Zorgverzekeringswet

6 Positieve besluiten staatssecretaris (1)  Handhaving bestaande uitvoeringsstructuur (spelregels)  Handhaving intramurale contracteerplicht  Op weg naar persoonsvolgend budget (maar geen claimcultuur)  Versneld opbouwtraject (0,25% van de margeregeling)  Sectorspecifieke aspecten (heroverweging afbouwpercentage GHZ 2011)

7 Positieve besluiten staatssecretaris (2)  Spelregels voor zorgkantoren  Monitoring  Speciale begeleidingscommissie  Apart traject voor GHZ in 2011  Extreme zorgzwaarte (€ 81 miljoen)  Zorgplan  Daling administratieve lastendruk (2 budgetrondes)  Definitieve ZZP-tarieven (in oktober 2008)

8 Negatieve besluiten staatssecretaris (1)  Geen oefenjaar (financiële gevolgen in 2009)  Afbouwpercentage  2009 maximaal 2%  2010 maximaal 4%  2011 maximaal 7%  Maatwerkregeling voor afbouw van >13% (17% GHZ- instellingen)  Geen vaste ZZP-tarieven: maximale bandbreedte 2%  Uitzondering op maximale bandbreedte: sectorvreemde ZZP’s?

9 Negatieve besluiten staatssecretaris (2)  Dagbesteding  Harmonisatie dagbestedingstarieven in 2010  Vaststellen prijzen intra- en extramurale dagbesteding in oktober 2009  In 2009: dagbesteding buiten herallocatie  Regionale contracteerruimte  (Nog) geen euro’s op indicatiebesluit

10 Openstaande punten GHZ  Ondersteuningsbehoefte kinderen  Dagbesteding & vervoer  Behandeling & toelatingenbeleid  Gedifferentieerd verblijfstarief  Extreme en bijzondere zorgzwaarte  Houding/positie zorgkantoren

11 Zorgpunten VGN  Twijfel over validiteit van het systeem  Ondersteuningsbehoefte kinderen  Rol zorgkantoren  Dagbesteding  Kindmodule  Jojo-effect  Wenselijkheid vaste ZZP-tarieven  Keuzevrijheid voor cliënten  Voorlichting cliënten (verantwoordelijkheid VWS)  Onderhoud 2009 (knelpuntenlijst)

12 Bestuurlijke conclusie  De invoering van de ZZB is een feit  Zorgpunten in de GHZ vragen om een oplossing  Dagbesteding (zo mogelijk nog in 2008)  Overige punten in de stuurgroep/ het onderhoud 2009  VWS neemt de zorgpunten in de GHZ serieus  Voor zorgaanbieders blijft het opstellen van een instellingsbegroting voor 2009 lastig

13 Vervolgacties  Deelname Stuurgroep Zorgzwaartebekostiging  Lobby Tweede Kamer (systeembeïnvloeding)  Persoonsvolgende bekostiging  Afschaffing zorgkantoren na concessieperiode  Vaste tarieven gedurende herallocatietraject  Ledenbijeenkomst VGN (technisch - strategisch) in oktober 2008


Download ppt "Herallocatie Zorgzwaartebekostiging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Hans Helgers, namens het bestuur van de VGN Algemene Ledenvergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google