De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 “Innovatieplaats Cure” Experimenteer met minder regels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 “Innovatieplaats Cure” Experimenteer met minder regels."— Transcript van de presentatie:

1 1 “Innovatieplaats Cure” Experimenteer met minder regels

2 2

3 3 Innovatieplaats Cure - Waarom?  Kwaliteit  Tijd voor de patiënt  Doelmatigheid

4 4 Wat is het (niet)?

5 5 Hoe willen we het aanpakken? VWS NZA / IGZ Verzekeraars Aanbieders Professionals en cliënten Samen! Denk mee! Werkvloer centraal!

6 6 Wilt u meedoen? - Info, aanmelding: aanpakregeldruk.nlaanpakregeldruk.nl - Kwaliteit en veiligheid staan voorop - De positie van de cliënt - Minimaal budgetneutraal Hard werken voor iets dat ons niet interesseert, noemen we stress. Hard werken voor iets dat ons wel interesseert, noemen we passie.

7 7 Beleidstest in LZ: sterkste item is AL aanpak

8 8 Analyse bronnen van bureaucratie Meerdere partijen zijn verantwoordelijk voor bureaucratie: -regulering door de rijksoverheid -regelgeving ZBO’s / lagere overheden -zelfregulering beroepsorganisaties -zorgkantoren/verzekeraars -eigen administratieve processen zorgaanbieders Maar ook: -misverstanden over bedoelingen regulering -onhandige toepassing van regulering -gebrek aan samenwerking

9 9 9 4. Experiment regelarme instellingen Vorig Regeerakkoord De verpleging en verzorging moeten hun vak terug krijgen zonder overbodige administratieve belasting. Het kabinet is bovendien voornemens een experiment met regelarme zorginstellingen te starten. Daartoe zal een inventarisatie worden gemaakt van regels in de zorg die afgeschaft kunnen worden en waarvan twijfel is over de noodzaak.

10 10 ERAI: onderdeel brede aanpak AL 1.Meldingen zorgaanbieders: 700 stuks, resultaat op IVZ website te lezen 2.Toezichtslast IGZ verminderen, o.a. incidentmeldingen aan IGZ versimpeld 3.Uniformering en standaardisering (o.a. IZO-platform) 4.Experiment regelarme instellingen Voettekst 10

11 11 Uitgangspunten ERAI 25 zorgaanbieders doen een experiment obv eigen voorstel(100 voorstellen ingediend). Bij enkele experimenten meer aanbieders betrokken. Start uitvoering per 1 jan 2013- einde 31 dec 2015. Sommige experimenteren 1 jaar, anderen 3 jaar. 10 experimenten nog actief. Zorgaanbieders voeren het experiment zelf uit. Andere partijen faciliteren het experiment (NZa, IGZ, CAK, zorgkantoren, enz.) Geen nadeel voor cliënt en geen extra kosten.

12 12 Samenbindende elementen -Meer cliëntgerichte zorg -Meer ruimte en vertrouwen professional -Betere kwaliteit -Doelmatigheid -Minder regeldruk -Herinrichting processen -Andere registraties Voettekst 12

13 13 Voettekst 13

14 14 Inhoud experimenten Verschillende onderwerpen (kwaliteitsverantwoording, AZR, indicatiestelling, AO/IC) Grote en kleine experimenten Verschillende sectoren: V&V en GHZ (1 GGZ), intra en extramuraal Voettekst 14

15 15 Voettekst 15

16 16 Voorlopige conclusies Het wegnemen van administratieve belemmeringen leidt tot betere kwaliteit en doelmatigheid. Een cultuuromslag is nodig, en mogelijk. Focus van afvinken lijstje naar alertheid medewerkers en goed kijken naar situatie van cliënt. Reductie van zorgvolume. De verantwoording over de kwaliteit van zorg moet worden afgeleid van de feitelijke zorgverlening. Voettekst 16


Download ppt "1 “Innovatieplaats Cure” Experimenteer met minder regels."

Verwante presentaties


Ads door Google