De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid Limburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid Limburg."— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid Limburg

2 Arrangement geeft inzicht in de afspraken voor het jaar 2015 gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers over:  Continuïteit van jeugdzorg  Borging infrastructuur  Beperken frictiekosten Doel Transitiearrangement

3 Jeugdwet verplicht gemeenten: Cliënten in zorg per 31-12-2014 mogen voor 1 jaar bij dezelfde aanbieder in zorg blijven (muv pleegzorg). Wachtlijstcliënten moeten worden toegeleid naar zorg. Kan bij bestaande aanbieder, hoeft niet. Continuiteit van zorg

4 Bestaande zorgproducten moeten voor 2015 aangeboden blijven worden voor cliënten waar continuïteit van zorg geldt. Borging infrastructuur

5 Kosten van jeugdzorgaanbieders i.v.m. transitie en transformatie per 1-1-2015:  Wachtgelden personeel (direct en overhead)  Kapitaallasten huisvesting Frictiekosten

6 Geldigheidsduur is 1 jaar (2015) Alleen voor cliënten die al in zorg zijn en niet nieuwe cliënten Maximale inzet instellingen om extra instroom en afgeven van indicaties in 2014 te beperken en minder klinisch en meer ambulant Maximale inzet instellingen om frictiekosten te beperken Concept Transitiearrangement Uitgangspunten

7  Wachtlijstcliënten kunnen per 1-1-2015 ook bij andere instelling in zorg gaan  Toegang zorg via Sociaal Team  AMK wordt onderdeel van het AMHK Zuid Limburg  Jongere kan na 2015 bij pleegouder blijven. Begeleiding wordt mogelijk andere instelling.  Aanbieders in Limburg krijgen budget voor continueren zorg in 2015 en nieuwe instroom. Concept Transitiearrangement Afspraken

8 Instellingen ontvangen in 2015 80% van het jeugdbudget 2012 voor bestaande cliënten én nieuwe instroom als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden en afspraken Concept Transitiearrangement Voorgenomen budget

9 Voor 1 april 2014:  Rol gemeente bij beperken instroom via Sociaal Team  Verdeling budget 2015 continueren zorg en nieuwe instroom  Gezamenlijke uitgangspunten voor transformatie Concept Transitiearrangement Afspraken nieuwe instroom

10  Snel besluiten over budgetruimte, inkoopmodellen, transformatie  Besluiten worden voor langere tijd genomen.  Besluiten over inkoopmodellen enz. voor zware specialistische zorg op Zuid-Limburgse schaal  Richten op meetbare resultaten en outcome  Samenwerking met Noord- en Midden Limburg voor bovenregionale taken Concept Transitiearrangement Beperking frictiekosten door gemeenten

11  Gefaseerde invoering nieuw Jeugdbeleid.  Administratieve lasten zo laag mogelijk  Gezamenlijk met zorgverzekeraars en provincie afspraken over inkoop 2015.  Als extra personeel nodig kan bestaand personeel instellingen overgenomen worden Concept Transitiearrangement Beperking frictiekosten door gemeenten

12  Budget  Afwijking in aantal cliënten  Vaststelling door gemeenteraad  Kwaliteit en certificering  Zorgaanbieders nog niet (volledig) in beeld  Keuzevrijheid ouders en cliënten Concept Transitiearrangement Voorbehoud

13  Overleg instellingen, zorgkantoren en provincie over concept  Eind oktober besluitvorming college van B. en W.  Voor 31-10 verzenden Transitiearrangement  16 December besluitvorming gemeenteraad Tijdpad


Download ppt "Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid Limburg."

Verwante presentaties


Ads door Google