De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop 2014 Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 23 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop 2014 Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 23 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop 2014 Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 23 april 2013

2 Programma 13.30 uurStart plenaire gedeelte - stand van zaken 2013 - vooruitblik 2014 - algemeen Inkoopbeleid 14.00 – 14.10 uur pauze V&V blijft in de Oranjezaal GZ/GGZ gaat naar de Staphorstzaal 14.15 uur Per sector (V&V en GZ/GGZ) - sectorplannen - inkoopsystematiek - vragen 15.30 uur Hapje en drankje in de zalen

3

4 Stand van zaken 2013 vooruitblik 2014 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg, Menzis

5 stand van zaken 2013

6 2013 23 april 2012: val kabinet Rutte I Eind mei 2012 controversieel / niet controversieel toekomstbeeld per 1 jan 2013 toekomstbeeld per 1 jan 2013 Contracteerruimte: € 2,9 mld. (2012 uitputting 100% + deel margeregeling) Bevoorschotten o.b.v. declaraties cliëntniveau (AW319) NZa > intra 2010, extra 2011 -> 1 juni 2013 Contractering ZZP’ers: nu 20 ZZP’ers (Twente 11, Arnhem 9) > max. budget € 2,5 mln. Scheiden van wonen en zorg : extramuraliseren lage ZZP’s ouderenzorg Korting op vervoer: tegemoetkoming knelpunten (max € 25 mln.) eenmalig

7 Toekomstbeeld 1 jan 2013 Verzekeraars voeren de AWBZ uit voor eigen verzekerden Zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan zorgaanbieder, CAK doet alleen inning eigen bijdragen Zorgaanbieders brengen zelf de kosten van wonen in rekening bij cliënt Berichtenverkeer is vereenvoudigd Voorbereiding verzekeraarsbudgetten Verankering PGB in één wettelijk kader Inkoop vindt plaats bij representatie Overheveling BGL naar gemeenten IQ criterium is verlaagd van 85 naar 70 Berichtenverkeer loopt via landelijk schakelpunt Declareren vindt op cliëntniveau plaats > bevoorschotting Contracteerplicht is afgeschaft CIZ blijft indicatiestellend orgaan Regiobudgetten blijven nog eerst van kracht GRZ en kortdurende uitleen overgeheveld naar de Zvw

8 Hoe verder? 2014

9 Regeerakkoord kabinet Rutte II Welk punt verdient de meeste aandacht?

10 Hervorming AWBZ - Jeugdzorg (LVG, GGZ) 2017 volledig risicodragend 2016 extramuraliseren ZZP4 2015 Bezuinigingen ca. € 3 mld : overheveling Wmo € 1,7 mld (- 25%) huishoudelijk hulp € 1,1 mld (- 75%)

11 2014 landelijk maatregelen dagbesteding, inkrimping PV > vervalt (?) kortings% ZZP 3 -> geen indicatie nieuwe instroom Kosten meerzorg t.l.v. CR Zorgplan = realisatie PGB beëindigen ZIN ? Contracteerruimte -> sociaal akkoord: geen 0-lijn in de zorg (uitstel?), tegenvallers 2012 -> extramuraliseren ZZP3, uitstroom ZZP 1 en 2 korting € 200 miljoen -> invoering kortingspercentage 7,5% dagbesteding, PV, PGB korting € 330 miljoen -> druk op CR a.g.v. PGB beleid -> overheveling van PGB naar CR ZIN? Kaderbrief VWS eind mei

12 Beleid 2014 Menzis zorgkantoor

13 Missie: Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al haar klanten te bevorderen Missie Menzis

14 Algemeen 2014 laatste jaar van het zorgkantoor? Nog geen concessie. Sociaal akkoord > uitstel van bezuinigingen? ZN inkoopgids 2014 > uniformeren 2014 -> bestendig beleid Nieuwe zorgaanbieders -> juiste zorgaanbieders VWS brief herziening Langdurige Zorg: deze week? Kaderbrief VWS: eind mei a.s.

15 Thema’s inkoopdoelen Versterken positie klant Keuzemogelijkheid en diversiteit van wonen Verbeteren van kwaliteit van zorg Bestendigen van solidariteit en financiële houdbaarheid Verminderen bureaucratie

16 Einde plenaire deel


Download ppt "Inkoop 2014 Informatiebijeenkomst zorgaanbieders 23 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google