De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modelconvenant Publieke Gezondheid bij rampen en crises GHOR en GGD Nederland 17 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modelconvenant Publieke Gezondheid bij rampen en crises GHOR en GGD Nederland 17 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Modelconvenant Publieke Gezondheid bij rampen en crises GHOR en GGD Nederland 17 mei 2011

2 Werkgroep modelconvenant Werkgroep modelconvenant PSHOR Leden Sipke BenusGHOR Groningen Jan BettgensGHOR Brabant-Noord Yvette BroerenGGD West-Brabant en GGD HvB Claudia de GrootGGD IJsselland Wim van der LoosGHOR Twente Vincent MulderGHOR Hollands-Midden Joyce NellissenGHOR Nederland Sjef TimmermansGHOR Gelderland-Zuid Dennis OvergaauwGHOR Noord-Holland Noord Marjan VluggenGGD en GHOR Flevoland Meelezers Margreet BekedamGGD Hollands-Midden Ietje BoeleGHOR Kennemerland Noud KarssenGHOR Zuidoost-Brabant Karen MatlungIPSHOR Anneke vd WurffOPRON Werkgroep modelconvenant POG Leden Yvonne HuijbregtsGHOR Midden- en West-Brabant Ellen KamerGHOR Noord- en Oost-Gelderland Gert LemsGHOR Zuid-Holland Zuid Joyce NelissenGHOR Nederland Willeke TengnagelGHOR Brabant-Noord Bernard GrootHulpverleningsdienst Drenthe Sylvia StronkhorstGGD Regio Twente Leo StaalGGD Den Haag Eline BoldermanGGD Hollands Midden Herman FortuinGGD Flevoland Meelezers Renate van Galen GGD Hart voor Brabant Lindy VeenemanGHOR IJsselland

3 Opdracht Modelconvenant PSHOR voor GHOR en GGD Ruimte voor regionale invulling Discussie processen IZB, MMK, GOR

4 Discussiepunten Verantwoordelijkheden Fasering Producten Convenantpartners Alarmering Kwaliteitskader Inzet/opschaling Financiering Naamgeving Afbakening Modelconvenant GGD – GHOR Kwaliteitskader Opschaling Naamgeving: PG Financiering Adviezen en aanbevelingen

5 Wettelijk kader Wvr: Besluit personeel Wvr: GHOR maakt afspraken in de keten Wvr: Aansturing vanuit GBT en afspraken multidisciplinaire partners

6 Wettelijk kader Wpg: Bevorderen Psychosociale hulpverlening bij rampen Wpg: via onderzoek verwerven van inzicht in de gezondheidstoestand van degenen die door een ramp worden getroffen Wpg: adviseren van de bevolking over risico’s, inclusief gezondheidskundig advies over gevaarlijke stoffen, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen Wpg: Voorbereiding op de bestrijding van infectieziekten

7 Verantwoordelijkheden wettelijk kader GHOR Voorbereiding: Schriftelijke afspraken met zorgpartners over de voorbereiding en uitvoering Coördinatie van de hulpverlening Toezicht

8 Verantwoordelijkheden wettelijk kader GGD Voorbereiding: bevorderen inhoudelijke uitvoering Coördinatie inhoudelijke uitvoering Regulier

9 GHOR GGD Convenant PG = Wvr Huisartsenpost GGZ Maatschappelijk werk Slachtofferhulp Convenant PSH = Wpg Continuïteit van Zorg = WTZi en KWZ Regierol: maken van afspraken

10 Convenantpartners Discussie van de werkgroep is om te komen tot 1 PSHOR-convenant tussen GHOR en GGD (waarin ook de andere 3 GGD-processen worden opgenomen), of 1 PSH-convenant (PSH-regulier, PSHi en PSHOR) tussen GHOR, GGD, GGZ, MW en SH Bestuurlijk overleg op 21-2: 1 convenant PG waar PSHOR onderdeel vanuit maakt

11 Coördinatiemechanisme Professionals Professionals in opvangteam Professionals RegulierPSHIPSHOR Crisis-, kern-, calamiteitente am) o.l.v. GGD Crisisteam/Ke rnteam o.l.v. GGD GBT – GHOR: besturende processen Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met:

12 PS Coördinatiemechanisme Professionals Professionals in opvangteam Professionals RegulierPSHIPSHOR Crisisteam(Ker n) o.l.v. GGD Crisisteam/Ke rnteam o.l.v. GGD GBT – GHOR: besturende processen Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met: PSH: coördinatie van psychosociale hulpverlening bij kans op maatschappelijke onrust

13 Opvangteam Kernteam Procesleider GGD-opschaling (GROP)

14 Opvangteam Kernteam Procesleider GGD-opschaling (GROP) bij GRIP Hs-GHOR Directeur GHOR/RGF

15 Fasering Coördinatie – Regulier – Beperkt behoeft aan coördinatie – Redelijk behoefte aan coördinatie – Veel behoefte aan coördinatie Overgang van GGD naar veiligheidsregio GROP / GRIP De GGD en GHOR hebben duidelijk afgebakende taken, er is geen sprake van overdracht

16 Alarmering en opschaling Op welke wijze vindt alarmering plaats Alarmering vindt plaats door HS- GHOR/meldkamer richting GGD (Crisiscoördinator GGD) -> Procesleider PSH/Voorzitter Kernteam GGD regelt 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid crisiscoördinator GGD -> Procesleider PSH/Voorzitter Kernteam HS-GHOR = schakelpunt

17 Informatiemanagement Elkaar informeren in koude fase Warme fase: Professionals Professionals in opvangteam Professionals RegulierPSHIPSHOR Crisisteam(Ker n) o.l.v. GGD Crisisteam/Ke rnteam o.l.v. GGD GBT – GHOR: besturende processen Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met:

18 Kwaliteitskader Door vastleggen van een kwaliteitskader kunnen eisen aan de uitvoering worden gesteld. Convenant bevat kwantitatieve normen voor opschaling, zoals opkomsteis (op basis van huidige veldnorm) Procesbeschrijvingen als onderdeel van het GROP

19 Financiering Op basis van de verantwoordelijkheden kunnen afspraken worden gemaakt over financiering In de overgangsfase wordt is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de processen die zijn opgenomen in het modelconvenant. Uitwerken van een structurele regeling door GGD en GHOR uit die past bij de invoering van de 2e tranche van de Wpg en de verantwoordelijkheid van de directeur PG.

20 Financiering Afspraken worden gemaakt over: Werkgeverschap en financiering van de GAGS Werkgeverschap en de financiering van de leider(s) kernteam en leider(s) opvangteam Kosten voor inzet van het opvangteam, kosten voor opleiding, training en oefening Kosten voor piketregelingen, bereikbaarheid en beschikbaarheid Bekostiging van gezondheidsonderzoek bij rampen

21 Naamgeving Publieke Gezondheid bij rampen en crises (zoals in de wet PG)

22 Modelconvenant PG Op hoofdlijnen 4 processen van de GGD zijn leidend qua indeling Geen exacte financiering Producten: GROP, OTO, processen IZB, GAGS, GOR en PSH, GHOR-advies, inhuur GHOR- functies Prestatie-indicatoren op hoofdlijnen

23 Aanbevelingen Een modelconvenant PSH Uitwerken financieringsvraagstuk Inrichten landelijk platform Publieke Gezondheid bij rampen en crises; Huidige draaiboeken, handreikingen en kwaliteitskaders te herzien dan wel te actualiseren Uitvoering te geven aan de aanbevelingen in het GAGS-overdrachtsdossier Landelijk

24 Aanbevelingen Kader ontwikkelen voor aansluiting van de GGD processen op de gemeentelijk processen; Bij de implementatie van het referentiekader crisisplan in de regio de aansluiting op het GROP te bevorderen; Uitleg, vertaling en ondersteuning 2 e tranche Wpg in de regio Afstemming rond evenementenbeleid Ontwikkelden kwaliteitskader Landelijk

25 Aanbevelingen Afsluiten modelconvenant GHOR – GGD Inrichten overgangsfase Aansluiting GGD processen op gemeentelijk processen Vormgeven samenwerking Regionaal


Download ppt "Modelconvenant Publieke Gezondheid bij rampen en crises GHOR en GGD Nederland 17 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google