De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?"— Transcript van de presentatie:

1 ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?

2 ImpactModelplan Nafase2010 2007 Project: Landelijk model voor een proces- en productplan voor de nazorg na rampen

3 ImpactModelplan Nafase2010 Deelnemende koepels Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vereniging van Nederlandse Gemeenten GHOR Nederland GGD Nederland GGZ Nederland Verbond van Verzekeraars Zorgverzekeraars Nederland Het Juridisch Loket Maatschappelijke Ondernemersgroep Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) Raad van Kerken Aedes

4 ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase deel l Wettelijk kader Wie is waar verantwoordelijk voor? Inventarisatie nazorgplannen Bij de bestaande nazorgplannen (2007) bestaat het risico dat getroffenen niet kunnen rekenen op adequate nazorg.

5 ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase deel l Getroffenen van rampen Betonnen regels en administratief terrorisme Hoe organiseer je medemenselijkheid? Wie zijn de getroffenen? Zorg- en dienstverleners Korte lijnen We moeten iets gaan doen, maar wat dan? Praktische problemen belemmeren de verwerking Serieus genomen worden is erg belangrijk

6 ImpactModelplan Nafase2010 Beeldplaat

7 ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase deel l Programma van eisen Houding van zorg- en dienstverleners Samenwerking Lessons learned

8 ImpactModelplan Nafase2010 Lessons learned Regie en samenwerking in de nazorg na rampen. Bestuurlijke analyse en adviesnota. Gezondheidsonderzoek na rampen in Nederland. Overzicht van resultaten en aanbevelingen van afgerond onderzoek. Cultuur sensitieve psychosociale zorg na rampen. Lessons learned & Good Practices. Monitor organisatie psychosociale zorg n.a.v. Aviaire influenza onder pluimvee Handreiking gezondheidsonderzoek na rampen. Rapport 630941001, RIVM. Nieuwjaarsbrand. Volendam 2001. Lessen voor later. Regiobudget psychosociale zorg Volendam.

9 ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase deel 2

10 ImpactModelplan Nafase2010 Proces

11 ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase deel 3 Het aanbod van zorg- en dienstverleners in de nafase na een ramp Een productcatalogus (Q&A)waarin op vragen van getroffenen is aangegeven welke organisaties daar een taak in hebben

12 ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase deel 4 Een overzicht van de betrokkenen bij het project en de gebruikte literatuur.

13 ImpactModelplan Nafase2010 Implementatie advies Stuurgroep project Nafase Diverse koepelorganisaties Landelijk overleg ambtenaren gemeentelijke processen Implementatievoorstel besproken in landelijk overleg gemeentesecretarissen

14 ImpactModelplan Nafase2010 Implementatie traject Modelplan Nafase is in toegezonden aan alle ambtenaren openbare orde en veiligheid

15 ImpactModelplan Nafase2010 Implementatie traject Een handzame checklist Checklist Nafase Modelplan nafase. Voor gemeenten en veiligheidsregio’s 2010.

16 ImpactModelplan Nafase2010 Implementatie traject Een oefening om Modelplan Nafase inhoud te geven in de veiligheidsregio's

17 ImpactModelplan Nafase2010 Implementatie traject Een congres om bekendheid te geven aan Modelplan Nafase.

18 ImpactModelplan Nafase2010 Annette Beerepoot a.j.beerepoot@amc.uva.nl a.j.beerepoot@amc.uva.nl Hartelijk dank voor uw aandacht. Vragen?


Download ppt "ImpactModelplan Nafase2010 Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google