De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?"— Transcript van de presentatie:

1 Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?

2 2007 Project: Landelijk model voor een proces- en productplan voor de nazorg na rampen

3 Deelnemende koepels Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vereniging van Nederlandse Gemeenten GHOR Nederland GGD Nederland GGZ Nederland Verbond van Verzekeraars Zorgverzekeraars Nederland Het Juridisch Loket Maatschappelijke Ondernemersgroep Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) Raad van Kerken Aedes

4 Modelplan Nafase deel l
Wettelijk kader Wie is waar verantwoordelijk voor? Inventarisatie nazorgplannen Bij de bestaande nazorgplannen (2007) bestaat het risico dat getroffenen niet kunnen rekenen op adequate nazorg. Wettelijk kader; definitie Ramp / Nazorg / Nafase (voorstel) inventarisatie formele wetgeving inventarisatie informele wetgeving wetgeving in ontwikkeling; wet op de veiligheidsregio’s/wet publieke gezondheid) Nazorgplannen; Samenvattingen, conclusies en aanbevelingen

5 Modelplan Nafase deel l
Getroffenen van rampen Betonnen regels en administratief terrorisme Hoe organiseer je medemenselijkheid? Wie zijn de getroffenen? Zorg- en dienstverleners Korte lijnen We moeten iets gaan doen, maar wat dan? Praktische problemen belemmeren de verwerking Serieus genomen worden is erg belangrijk

6 Beeldplaat

7 Modelplan Nafase deel l
Programma van eisen Houding van zorg- en dienstverleners Samenwerking Lessons learned

8 Lessons learned Regie en samenwerking in de nazorg na rampen. Bestuurlijke analyse en adviesnota. Gezondheidsonderzoek na rampen in Nederland. Overzicht van resultaten en aanbevelingen van afgerond onderzoek. Cultuur sensitieve psychosociale zorg na rampen. Lessons learned & Good Practices. Monitor organisatie psychosociale zorg n.a.v. Aviaire influenza onder pluimvee Handreiking gezondheidsonderzoek na rampen. Rapport , RIVM. Nieuwjaarsbrand. Volendam Lessen voor later. Regiobudget psychosociale zorg Volendam.

9 Modelplan Nafase deel 2

10 Proces

11 Modelplan Nafase deel 3 Het aanbod van zorg- en dienstverleners in de nafase na een ramp Een productcatalogus (Q&A)waarin op vragen van getroffenen is aangegeven welke organisaties daar een taak in hebben

12 Modelplan Nafase deel 4 Een overzicht van de betrokkenen bij het project en de gebruikte literatuur.

13 Implementatie advies Stuurgroep project Nafase
Diverse koepelorganisaties Landelijk overleg ambtenaren gemeentelijke processen Implementatievoorstel besproken in landelijk overleg gemeentesecretarissen

14 Implementatie traject
Modelplan Nafase is in toegezonden aan alle ambtenaren openbare orde en veiligheid

15 Implementatie traject
Een handzame checklist Checklist Nafase Modelplan nafase. Voor gemeenten en veiligheidsregio’s 2010.

16 Implementatie traject
Een oefening om Modelplan Nafase inhoud te geven in de veiligheidsregio's

17 Implementatie traject
Een congres om bekendheid te geven aan Modelplan Nafase.

18 Hartelijk dank voor uw aandacht. Vragen?
Annette Beerepoot


Download ppt "Modelplan Nafase Het is een ramp geweest..,wat doen we nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google