De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raalte en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marja.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raalte en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marja."— Transcript van de presentatie:

1 Raalte en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marja de Jong: accounthouder gemeente Raalte

2 Inhoud Oorsprong Uitdagingen 21 e eeuw Onze werkterreinen Rol bij ramp of crisis GGD in Raalte Financiering Uw accounthouder

3 Publieke gezondheidszorg: oorsprong 19 e eeuw Aanleg rioolstelsel Aanleg waterleiding GGD

4 Publieke gezondheidszorg: uitdagingen 21 e eeuw Leefstijl: obesitasVervuilde huishoudensInfectieziekten

5  Preventie werkt vaak ‘onzichtbaar’

6 Preventie werkt dankzij het systeem In Nederland via de Wet Publieke Gezondheid (Wpg): Uitvoering verantwoordelijkheid van de gemeente GGD: taken op basis van inwonersbijdrage en maatwerk

7 MonitoringMonitoring, bevorderen gezonde leefstijl, projectleiding en advisering Onze werkterreinen Bevorderen en bewaken van de gezonde ontwikkeling van 0- 19 jarigen, ook door deelname in CJG. Jeugdgezondheidszorg Bevorderen/bewaken/ beschermen van gezondheid door voorkomen en bestrijden infectieziekten. Ook actief op het terrein van technische hygiënezorg, milieu & gezondheid en forensische geneeskunde. Algemene Gezondheidszorg Het bieden van een vangnet gericht op kwetsbare individuen en groepen die niet zelfstandig gebruik maken van beschikbare reguliere voorzieningen. Maatschappelijke Zorg Informatie en advies

8 Uitdagingen voor de komende jaren Meer maatwerk voor gemeenten Meer maatwerk voor burgers Bijvoorbeeld: Jeugdgezondheidszorg Meebewegen met de tijd Kostenefficiënt werken (met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit) Verbinding maken met de transities

9 Directeur Publieke Gezondheid GHOR GGD De rol van de directeur PG bij ramp of crisis GHOR Leiding over ‘witte’ kolom Adviseur voorbereiding rampen Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding GGD Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid Bij ramp verantwoordelijk voor: Psychosociale hulpverlening, Gezondheidsonderzoek na afloop ramp

10 Wat doet de GGD in Raalte? Jeugd in beeld (0-4 jaar 99,6%, 4-19 jaar: 98,8%) Vaste contactmomenten 0-4: 14, extra contacten 433 Vaste contactmomenten 4-19: 3, extra contacten 224 Jeugdgezondheidszorg Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders: 78 Alle basisscholen: eens per vier jaar Technische Hygiëne Zorg Eikenprocessierups, lokaal gezondheidsbeleid, intensieve veehouderij Milieu en Gezondheid

11 14 lijkschouwingen Forensische geneeskunde Meldingen waaronder Kinkhoest, Q-koorts en BuikTyphus: 4 Infectieziektenbestrijding 4 patiënten (3 zieken en 1 geïnfecteerde) Tuberculose Aantal respondenten kindermonitor: 460 Onderzoek en Beleid

12 Regio IJsselland: 11 gemeenten

13 Financiering Basistaken: door gemeenten gezamenlijk (inwonerbijdrage) Andere taken: aparte financiering Begroting: loopt vooruit op gemeentebegroting: vaststelling in juni Algemeen Bestuur stelt vast; Gemeenten invloed door zienswijzen

14 Uw accounthouder Marja de Jong Beleidsadviseur Kennis- en Expertisecentrum T 038 428 1622 m.de.jong@ggdijsselland.nl Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD. Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u samenwerken. Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de burger/cliënt.  Rol accounthouder: kennis delen en verbinden

15 Preventieve gezondheidszorg?  Een taak van de gemeenteraad GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1 in Zwolle @ggdijsselland www.ggdijsselland.nl Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Raalte en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marja."

Verwante presentaties


Ads door Google