De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rollen van gemeenten op het gebied van gezondheid en zorg PH-Forumdebat 25 januari 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rollen van gemeenten op het gebied van gezondheid en zorg PH-Forumdebat 25 januari 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Rollen van gemeenten op het gebied van gezondheid en zorg PH-Forumdebat 25 januari 2005

2 Uitvoerende taken gemeenten Overzicht per rol (elementen en doelgroepen) Verschil brede of smalle opvatting gezondheid en zorg TakenBreed gezondheids- en zorgconcept Smal gezondheids- en zorgconcept Plus:  Verantwoordelijkheid gemeentebestuur - /raad  Gemeentelijke financiering  Prioriteitstelling  Kwaliteit dienstverlening Openbare gezondheidszorg Ambulante verslavingszorg Gehandicaptenvoorzieningen (Wvg) Openbare orde/veiligheid Armoedebestrijding (Wet Werk en Bijstand) Openbare hygiene (gemeentereiniging, plantsoenendienst) Welzijn (jongeren, ouderen, allochtonen)

3 Verantwoordelijkheid gemeenten voor basale gezondheids- en zorgvoorzieningen TakenBreed gezondheids- en zorgconcept Smal conceptPlus: Verantwoordelijk voor instelling Regionaal Indicatieorgaan (ouderen, gehandicapten, ggz- clienten) Integrale, onafhankelijke indicatieinstelling zorgbehoeften Begeleiding en welzijnsachtige voorzieningen voor mensen op de wachtlijst Financiering Algemeen Maatschappelijk Werk Psychosociale hulpverlening (onderdeel eerstelijns ggz) Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Opvang dak- en thuislozen, crisisopvang, zorg voor zorgwekkende zorgmijders Bewaken toegang tot eerstelijns voorzieningen (Wcpv-taak) Signaleren tekorten in eerstelijnsvoorzieningen of groepen met zorgtekorten Bevorderen vestiging huisartsen, HOED-en, gezondheidscentra Zorg voor welzijn, wonen, zorg voor thuiswonende mensen met beperkingen Afspraken met zorgaanbieders enAfstemming met woon- en welzijnsaanbieders

4 Gemeentelijke regie  Koers bepalen, beleidsdoelen formuleren  Aanspreken andere partijen op hun verantwoordelijkheid  Gezamenlijke aanpak afspreken  Met andere partijen uitvoering financieren TakenBreed gezondheids- en zorgconcept Smal conceptPlus: Zorg voor kwetsbare groepenGehandicaptenvoorzieningen, afstemming met zorgaanbieders Sociale integratie, deelname aan algemene welzijnsvoorzieningen, aangepaste huisvesting, afstemmen met RIBW, GGZ, GGD, welzijnsinstellingen Integraal preventief jeugdbeleidJeugdgezondheidszorg, vroegtijdig signaleren knelpunten Jongerenwerk, sport, onderwijs, buurt- en welzijnswerk Zorgen voor een adequaat netwerk aan voorzieningen in de regio voor maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang Methadonbehandeling, spuitomruil, voorlichting over verslavingsproblemen, meldpunt vervuiling, verwaarlozing en mishandeling Bed-,bad en brood, sociale pensions, voorkomen uithuiszetting, schuldhulpverlening, woonbegeleiding, crisisopvang, toeleiden naar hulpverlening Aanpak huiselijk geweld(medische hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld: huisartsen, eerstehulpdiensten) Tegengaan van huiselijk geweld, opvang vrouwen en kinderen, daderhulpverlening, meldpunt huiselijk geweld. Samenwerking vrouwenopvang, justitie en politie

5 Gemeente als beleidsmaker  Probleem-,doelgroep- aanbodanalyse  Beleid formuleren, doelen stellen  Bekijken wat de gemeente anders of beter kan doen  Plan van aanpak maken  Financiering regelen  Beleidsvoornemens uitvoeren TakenBreed gezondheids- en zorgconcept Smal conceptPlus: Lokaal gezondheidsbeleidGezondheidsproblemen in kaart brengen Nota gezondheidsbeleid opstellen Beleidsvoornemens vertalen in een plan van aanpak of activiteitenplan Bevorderen van fysiek, geestelijk en maatschappelijk welbevinden van zoveel mogelijk inwoners Lokaal sociaal beleidBevorderen gezond gedrag en toegang tot zorg; laagdrempelige gezondheids- en zorgvoorzieningen Bevorderen sociale integratie en maatschappelijke participatie; voorzieningen voor risico- en achterstandsgroepen. Deelname aan onderwijs bevorderen en uitval tegengaan. Werk en bijstand voor achterstandsgroepen Kwetsbare groepen beleidVroegtijdig signaleren en outreachend werken Met deze groepen behoeften aan woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen traceren; Voorzieningen realiseren


Download ppt "Rollen van gemeenten op het gebied van gezondheid en zorg PH-Forumdebat 25 januari 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google