De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport OGGZ in de Wmo Maandelijkse bijeenkomst pilotgemeenten Wmo 12 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport OGGZ in de Wmo Maandelijkse bijeenkomst pilotgemeenten Wmo 12 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport OGGZ in de Wmo Maandelijkse bijeenkomst pilotgemeenten Wmo 12 juni 2006

2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerpen Wat verandert er? Wat blijft hetzelfde? Wat betekent dat voor gemeenten?

3 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wat verandert er? Wat blijft hetzelfde? Wettelijk kader OGGz was al een taak van álle gemeenten, in het kader van de Wet Collectieve Preventie volksgezondheid Nieuw wettelijk kader: van Wcpv naar Wmo Zelfde wettelijke taak

4 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevorderen van de OGGz (was art. 2.1. Wcpv, wordt nu prestatieveld 8 in de Wmo) Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

5 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Waarom? Overlap in doelgroepen maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGz Samenhangend lokaal beleid

6 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wat verandert er? Wat blijft hetzelfde? Financiering OGGz a. Gemeentefonds Vanwege uitvoering van de Wcpv: middelen in het Gemeentefonds, dus ook voor de OGGz (niet geoormerkt) Dat blijft zo. Alle gemeenten kunnen dus vanuit het Gemeentefonds een bijdrage leveren aan het bevorderen van de OGGz.

7 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport b. Specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Aan deze uitkering wordt per 1 januari 2007 toegevoegd De middelen voor de AFBZ- subsidieregeling OGGz (ong. 6.5. mln.) De AWBZ-middelen voor OGGz-activiteiten op het gebied van toeleiding (54.1 mln.)

8 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omschrijving toeleiding Signaleren Opsporen Contact leggen én contact onderhouden (bijvoorbeeld door middel van spreekuren) Het toeleiden zelf én De ongevraagde nazorg Dus niet: geïndiceerde zorg (vanwege Zvw of AWBZ)

9 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Waarom deze overheveling? Plan van aanpak verloedering en overlast (december 2004) Meer zorgmijders in zorg Versterking regierol (centrum)gemeenten door vergroting zeggenschap over de GGz

10 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wat betekenen de veranderingen voor gemeenten? Wettelijk kader Gedachtegoed Wmo Regierol gemeenten Samenhang prestatievelden maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Relatie met andere prestatievelden Wmo mogelijk Relatie met andere werkterreinen gemeenten mogelijk (WWB, gezondheidsbeleid)

11 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wat betekenen de veranderingen voor gemeenten? Overheveling AWBZ- middelen voor toeleiding Relatie centrumgemeenten – regiogemeenten Relatie zorgkantoren en GGz-instellingen Verdeelsleutel specifieke uitkering

12 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Historie verdeelsleutel specifieke uitkering 1994 decentralisatie - Historisch budget - Grote onevenwichtigheid 2001 grotendeels historisch, deel objectief 2004 procesafspraak GSB III - Verdeelsleutel bezien 2006 Plan van aanpak - Voor 1 juli 2006 besluit aanpassing

13 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verdeelsleutel OGGz 30 % via het aantal inwoners 40 % via de gewogen maatstaf aantal inwoners met een laag inkomen 12,5 % via het aantal uitkeringsgerechtigden 12,5 % via aantal 15-30-jarigen jongeren (speciaal ontwikkelde maatstaf) 5,0 % via het aantal minderheden

14 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Toekomstverwachtingen Sterkere gemeenten Samenhangend lokaal beleid op meerdere terreinen Tegengaan van verloedering en overlast Meer zorgmijders in zorg


Download ppt "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport OGGZ in de Wmo Maandelijkse bijeenkomst pilotgemeenten Wmo 12 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google