De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwolle en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marita.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwolle en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marita."— Transcript van de presentatie:

1 Zwolle en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marita Spauwen: accounthouder gemeente Zwolle

2 Inhoud Oorsprong Uitdagingen 21 e eeuw Onze werkterreinen Rol bij ramp of crisis GGD in Zwolle Financiering Uw accounthouder

3 Publieke gezondheidszorg: oorsprong 19 e eeuw Aanleg rioolstelsel Aanleg waterleiding GGD

4 Publieke gezondheidszorg: uitdagingen 21 e eeuw Leefstijl: obesitasMaatschappelijke zorgInfectieziekten

5  Preventie werkt vaak ‘onzichtbaar’

6 Preventie werkt dankzij het systeem In Nederland via de Wet Publieke Gezondheid (Wpg): Uitvoering verantwoordelijkheid van de gemeente GGD: taken op basis van inwonersbijdrage en maatwerk

7 In vogelvlucht

8 MonitoringMonitoring, bevorderen gezonde leefstijl, projectleiding en advisering Onze werkterreinen Bevorderen en bewaken van de gezonde ontwikkeling van 0- 19 jarigen, ook door deelname in NJG. Jeugdgezondheidszorg Bevorderen/bewaken/ beschermen van gezondheid door voorkomen en bestrijden infectieziekten. Ook actief op het terrein van technische hygiënezorg, milieu & gezondheid en forensische geneeskunde. Algemene Gezondheidszorg Het bieden van een vangnet gericht op kwetsbare individuen en groepen die niet zelfstandig gebruik maken van beschikbare reguliere voorzieningen. Maatschappelijke Zorg Informatie en advies

9 Uitdagingen voor de komende jaren Meer maatwerk voor gemeenten Meer maatwerk voor burgers Bijvoorbeeld: Jeugdgezondheidszorg Meebewegen met de tijd Kostenefficiënt werken (met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit) Verbinding maken met de transities

10 Directeur Publieke Gezondheid GHOR GGD De rol van de directeur PG bij ramp of crisis GHOR Leiding over ‘witte’ kolom Adviseur voorbereiding rampen Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding GGD Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid Bij ramp verantwoordelijk voor: Psychosociale hulpverlening, Gezondheidsonderzoek na afloop ramp

11 Wat doet de GGD in Zwolle? Jeugd in beeld (4-19 jaar: 98,9%) Vaste contactmomenten 0-4: in 2013 niet van toepassing Vaste contactmomenten 4-19: 3, extra contacten 952 Jeugdgezondheidszorg Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders: 297 Alle basisscholen: eens per vier jaar Technische Hygiëne Zorg Meldingen waaronder Kinkhoest, Papegaaienziekte,Meldingen Mazelen, Legionella en diarree: 63 diarree: 16 Infectieziektenbestrijding

12 Shisha-lounges, over busbaan bij NS-station, over windmolens en een vraag over straling Tsjernobyl Milieu en Gezondheid Onderzoek, signalering, beleidsadvisering en projectleiding Onderzoek en Beleid 266 meldingen (Bemoeizorg 135, Vervuilde huishoudens 31, Bemoeizorg Jeugd 46, Zwerfjongeren 54) Maatschappelijke Zorg 13 patiënten (4 zieken en 9 geïnfecteerden) Tuberculose 161 lijkschouwingen Forensische geneeskunde 205 meldingen (van de 366 in de regio) Centrale Toegang

13 Financiering Basistaken: door gemeenten gezamenlijk (inwonerbijdrage) Andere taken: aparte financiering Begroting: loopt vooruit op gemeentebegroting: vaststelling in juni Algemeen Bestuur stelt vast: gemeenteraden invloed door middel van zienswijzen

14 Uw accounthouder Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD. Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u samenwerken. Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de burger/cliënt.  Rol accounthouder: kennis delen en verbinden Marita Spauwen Beleidsadviseur Kennis- en Expertisecentrum T 038 428 15 77/ 06 1006 3611 m.spauwen@ggdijsselland.nl

15 Preventieve gezondheidszorg?  Een taak van de gemeenteraad GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1 in Zwolle @ggdijsselland www.ggdijsselland.nl Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Zwolle en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Marita."

Verwante presentaties


Ads door Google